generic

Driftskostnader

Driftkostnader er enkelt nok alle kostnadene som er furbundet med virksomhetens løpende drift. Dette vil typisk være lønnskostnader, transportkostnader og produksjonskostnader.

Man deler ofte en virksomhets driftkostnader inn i forskjellige kostnader, variable og faste driftskostnader. De variable driftkostnadene er de kostnadene som kan variere fra måned til måned. Dersom tilbudet øker den ene måneden, vil som oftest driftkostnadene til produksjon og liknende øke. Dersom virksomheten er avhengig av jern og jernprisen øker, vil også de variable driftkostnadene øke.

De faste driftkostnadene er de kostnadene som forholder seg konstante. Eksempler på driftkostander som pleier å være faste er leie av lokaler, lønn og liknende.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.