generic

Driftsresultat

Driftsresultat er et uttrykk innenfor regnskap og finans og refererer til en virksomhets driftsinntekter fratrukket driftskostnader.

Driftsresultatet blir da virksomhetens totale driftsinntekter minus driftskostnader (for eksempel kostnader til lønn og lokaler). Driftsresultatet i resultatregnskapet regner ikke med finansielle og ekstraordinære poster, som blant annet kan være renteinntekter og investeringer.

Driftsresultatet kan enten være positivt og negativt, og sier noe om lønnsomheten i en bedrift.

Årsresultatet er i motsetning til driftsresultatet driftsresultatet minus renter og skatter. Dette innebærer at det er årsresultatet aksjonærene kan ta ut som utbytte eller reinvestere i selskapet.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.