generic

EBIT

Begrepet EBIT er et uttrykk som brukes innenfor regnskap og selskapsevaluering. EBIT brukes for å måle resultatet av driften, og inkluderer ned- og avksrivninger. EBIT er et mål på hvor lønnsomt selskapet er når man også regner med investeringene. EBIT står for earnings before interests and taxes – dvs inntjening før renter og skatt.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.