EBIT

Begrepet EBIT er et uttrykk som brukes innenfor regnskap og selskapsevaluering. EBIT brukes for å måle resultatet av driften, og inkluderer ned- og avksrivninger. EBIT er et mål på hvor lønnsomt selskapet er når man også regner med investeringene. EBIT står for earnings before interests and taxes – dvs inntjening før renter og skatt.