EBITDA

Begrepet EBITDA er ofte brukt innen regnskap og evalueringer av selskaper. EBITDA står for earnings before interests, taxes, depreciations and amortizations. Dette betyr på norsk inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger. EBITDA er en indikator av et selskaps lønnsomhet og kan bli brukt som en måleenhet for inntjeningspotensialet til et selskap.