generic

EBITDA

Begrepet EBITDA er ofte brukt innen regnskap og evalueringer av selskaper. EBITDA står for earnings before interests, taxes, depreciations and amortizations. Dette betyr på norsk inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger. EBITDA er en indikator av et selskaps lønnsomhet og kan bli brukt som en måleenhet for inntjeningspotensialet til et selskap.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.