Eiendeler

Eiendeler brukes innenfor regnskap om midler som et selskap eier. Eiendelene deles inn i undergruppene omløpsmidler og anleggsmidler.

Innenfor regnskap er omløpsmidler definert som “eiendeler som ikke er bestemt til varig eie eller bruk”. Dette er typisk de likvide eiendelene i en begrep, som for eksempel penger. Anleggsmidler defineres som eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Dette er for eksempel produksjonsutstyr og kontormaskiner.

Eiendeler kan enten være finansiert via egenkapital eller gjeld. Egenkapitalen er midlene selskapet eier selv, mens gjelden er midlene som selskapet har lånt av kreditorer.