generic

Emisjon

Emisjon innenfor aksjemarkedet innebærer at selskapets egenkapital utvides ved at aksjekapitalen økes. En emisjon foretas ved at selskapet utsteder nye aksjer som selges til eksisterende eller nye aksjonærer til en pris som er fastsatt på forhånd.

Grunnen til et et selskap ønsker å foreta en emisjon er som oftest fordi selskapet ønsker å styrke sin egenkapital. Dette kan være fordi selskapet ønsker å foreta nye investeringer eller fordi selskapet har dårlig likviditet. En slik emisjon kalles også for kapitalforhøyelse.

Utgangspunktet er at eksisterende aksjonærer har en fortrinnsrett til å tegne seg inn i emisjonen. Det vil si, dersom selskapet skal utstede nye aksjer har de tidligere aksjeeierne rett til å kjøpe dem før andre utenforstående.  Loven har et unntak for såkalte rettede emisjoner dersom det foreligger en saklig grunn. I slike tilfeller kan selskapet rette seg til utenforstående investorer og tilby dem nye aksjer i selskapet. En typisk saklig grunn vil være at selskapet har behov for ny kapital raskt.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.