generic

EPS (resultat per aksje)

Resultat per aksje er en oversikt over et selskaps årsresultat delt på antall utestående aksjer. Resultat per aksje kalles også for earnings per share eller EPS.

Resultat per aksje = årsresultat / antall utestående aksjer

Årsresultatet utgjør driftsinntekter minus driftskostnadet og øvrige renter og skatter. Årsresultatet er den delen som aksjonærene kan ta ut i utbytte eller eventuelt investere inn igjen i bedriften.

Det er vanskelig å tolke noe spesifikt om et selskap ut fra verdien av resultat per aksje. Grunnen til dette er at selskaper kan ha forskjellige antall aksjer. Antall aksjer kan også endres fra et år til et annet. Dette betyr imidlertid ikke at denne verdien ikke er nyttig. Å måle resultat per aksje kan være svært viktig for å bruke den i andre modeller, som for eksempel å måle P/S ratioen eller P/E ratioen til et selskap.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.