ETF

ETF står for Exchange Traded Fund, og er effektivt sett et fond som omsettes direkte på børsen, kontra de ordinære verdipapirfondene. Med ETF’er er det mulig å foreta handler gjennom hele børsdagen, og disse type fond er nesten utelukkende passivt forvaltede indeksfond.