generic

eToro vs Nordnet: Full test og sammenligning (2024)

Når du først skal begynne med aksjehandel kan det være vanskelig å vite hvilken nettmegler man bør velge. De opplagte valgene utgjør gjerne eToro vs Nordnet, men hver av disse plattformene har både fordeler og ulemper du bør kjenne til. Derfor har vi gjort en vurdering av begge nettmeglere og hva disse kan tilby deg. Les videre og se vår sammenligning av eToro vs Nordnet for å finne nettmegleren som passer best for dine investeringsmål. 

Oppsummering

  • eToro og Nordnet er to populære nettmeglere for småinvestorer i Norge, som tilbyr aksje- og fondshandel til kunder i alle de nordiske landene.
  • Begge selskapene tilbyr gode tjenester, men noen mindre detaljer skiller dem fra hverandre. eToro har et bredere utvalg konsesjoner og en enklere selskapsstruktur, mens Nordnet har en stor kundebase og er regnet som en av de største tilbyderne av investeringstjenester for ‘ikke-profesjonelle’ investorer i Norge.

Hva er eToro?

eToro er en nettmegler som tilbyr sosial trading og verdipapirhandel til over 13 millioner registrerte kunder over hele verden. Selskapet ble stiftet i 2006, og kan i dag vise til kontorer i USA, Australia, Storbritannia, Israel og Kypros. Det som har gjort eToro til en foretrukket nettmegler er deres ekstremt lave kurtasje og muligheten til å kopiere profilerte investorer på plattformen. De har godkjenning fra det norske Finanstilsynet til å tilby investeringstjenester i Norge. 

logo

En god handelsplattform

star icon star icon star icon star icon star icon

4.6/5

Nøkkeltall

Avgifter: 0kr for aksjer

Utvalg: aksjer, CFDer

Gå til eToro

eToro er en multi-asset investeringsplattform. Verdien av investeringene dine kan gå opp eller ned. Kapitalen din er utsatt for risiko.

Hva er Nordnet?

Nordnet er en annen populær nettmegler for småinvestorer i Norge. Det svenske selskapet kan tilby aksje- og fondshandel til kunder i alle de nordiske landene. Selskapet ble etablert i 1996 som en selvstendig aktør, men slo seg i 2018 sammen norske Netfonds. Sammenslåingen økte kundebasen betydelig og Nordnet er i dag regnet som en av de største tilbyderne av investeringstjenester for ‘ikke-profesjonelle’ investorer i Norge. 

logo

Beste norske plattform for aksjer

star icon star icon star icon star icon star icon

4.3/5

Nøkkeltall

Avgifter: 1 NOK – 79 NOK

Utvalg: aksjer, fond, ETFer m.m.

eToro vs Nordnet: Oppsummering av tjenestene

En feil mange nye investorer begår når de skal handle sine første aksjer, er at de benytter seg av nettbanken, fremfor en moderne nettmegler. Dette kan føre til unødvendig høye kostnader, samt at de fleste norske banker gjerne tilbyr et begrenset utvalg instrumenter til sine ‘vanlige’ kunder. Derfor har vi valgt å trekke frem eToro og Nordnet som under våre undersøkelser sto igjen som de desidert beste nettmeglere i Norge både på kostnader og utvalg. Selskapene har rendyrket forretningsmodellen og kan derfor tilby en tjeneste som de færreste bankene klarer konkurrere med – Nedenfor ser du en oversikt over hva eToro og Nordnet kan tilby deg som investor. 

eToroNordnet
Norske og utenlandske aksjer, EFT-er, CFD, indeksfondNorske og utenlandske aksjer, ETF, ETN, opsjoner, warrants, indeksfond
Gratis realtidskurser på alle instrumenterGratis realtidskurser på Oslo Børs
Tilgang til teknisk analyse Mulighet for teknisk analyse
Database for nøkkeltall og selskapsinfo Oversikt med nøkkeltall og selskapsinfo 
Ingen kurtasje når man kjøper aksjerLav minstekurtasje på 29 ,-
Mulighet for gearing og shortingMulighet for gearing og shorting
24/7 kundeserviceKonsesjon fra Finanstilsynet

Som oversikten illustrerer er det mange likheter mellom eToro og Nordnet, men det er også noen viktige ulikheter som er verdt å merke seg. De største ulikhetene er at eToro byr på større muligheter til handel af utenlandske aksjer, samt at de har CFD handel på en rekke instrumenter, inkludert råvarer, indeks, valuta og aksjer. Nordnet på sin side er en mer rendyrket nettmegler som fokuserer primært på aksje- og fondshandel med norske og utenlandske aksjer. En annen ting som er viktig å legge merke til er forskjellen på kostnader. eToro tilbyr også et bredere utvalg av analysemuligheter ved å tilby både fundamental og teknisk analyse på utvalgte aksjer tilgjengelig for handel. 

Vår gjennomgang viser at begge selskaper scorer godt på hva de kan tilby, men eToro kommer litt bedre ut av det på grunn av større utvalg og lavere kostnader. Vi kommer til å gå nærmere inn på de ulike forskjellene i vår eToro vs Nordnet gjennomgang lenger ned i artikkelen.

Vinner: eToro

Sikkerhet og konsesjon

Når du skal investere egne penger er det viktig at du gjør dette hos en nettmegler som er trygg. Derfor har vi sett nærmere på hvilke konsesjon og tilsynsmyndigheter som gjelder for eToro og Nordnet. eToro er som vi nevnte tidligere et Israelsk selskap, men de har sin hovedvirksomhet på Kypros, og det er derfor Cyprus Securities and Exchange Commission som er ansvarlig for ettersyn av selskapet. Som et svensk selskap er det Finansinspektionen i Sverige som fører ettersyn med virksomheten til hovedselskapet i Nordnet konsernet. 

Selv om begge foretak er utenlandske selskaper, har de også konsesjon fra Finanstilsynet i Norge. Dette betyr at de kan tilby investeringstjenester til norske forbrukere som såkalt grensekryssende virksomheter. For en norsk investor er dette viktig, da det vil gi betydelig bedre sikkerhet, samt etterse at virksomheten etterfølger norske lover og regler for investeringsforetak. 

Imidlertid viste våre undersøkelser at eToro besitter flest konsesjoner for virksomhet i Norge, samt har en betydelig enklere strukturell organisering sammenlignet med Nordnet. Dette skyldes at eToro har et enkelt foretak med konsesjon i Norge, mens Nordnet NUF (den norske delen av Nordnet AB) operer med en rekke ulike datterselskaper som alle har egne konsesjoner. Selv om begge selskaper er ansett som trygge, kan det være mer komplisert å forholde seg til ulike juridiske enheter hos Nordnet, noe som i ytterste konsekvens kan medføre en høyere risiko. 

Vinner: Uavgjort

Brukervennlighet

Kjøp og salg av finansielle instrumenter kan være komplisert, og derfor er det svært viktig med høy brukervennlighet når det kommer til nettmeglere. Derfor kommer vi til å se nærmere på eToro vs Nordnet på en rekke ulike punkter, inkludert kundeservice, investeringsalternativer, kurtasje, og ikke minst design i nettleser- og på mobil. 

Design og funksjonalitet

Noe av det vi liker utrolig godt er at både eToro og Nordnet tilbyr moderne plattformer med funksjonelt design. De er også tilgjengelig på både nett og mobil, noe som er et stort pluss. Det er også verdt å merke seg at begge selskaper har en egen applikasjon, men etter vår mening er disse best egnet som en backup til trading i nettleseren. Vi har derfor valgt å fokusere på nettleser plattformen deres, ettersom det er denne de fleste vil benytte seg mest av. 

eToro

Det er ingen tvil om at eToro tilbyr en svært moderne plattform som er enkel å komme i gang med. Handelsløsningen deres er oversiktlig og gir deg muligheten til å selv velge hvilke aksjer og CFD du ønsker å følge med på. I tillegg finner du en enkel meny på venstre side av skjermen som gir rask navigasjon til ulike seksjoner på nettsiden. Her kan du få rask tilgang til nyheter, analyser, porteføljen din, gjennomføre innskudd og uttak, delta i CopyTrading, justere innstillinger og finne ulike veiledere. Det er også her du gjør nødvendige endringer på profilen din dersom du ønsker delta i sosial trading. 

Nordnet

Nordnet på sin side tilbyr en enkel, men samtidig detaljert handelsløsning for aksjer. Når du først logger deg inn vil du møtes av ‘Børsen i dag’ som gir en god oversikt over de største bevegelsene. Akkurat som hos eToro kan du tilpasse ditt dashboard slik at du selv velger hvilke aksjer- og fond du ønsker å følge på forsiden. I toppmenyen vil du finne navigasjon til de ulike seksjonene på nettsiden, samt finne oversikt over ulike aksjemarkeder, indekser og fondslisten som Nordnet tilbyr sine kunder. Det er også her du finner de administrative innstillingene for innskudd- og uttak, kjøp av tilleggstjenester og lignende valg. 

Vinner: eToro

Kundeservice

Det er svært få tilfeller hvor vi har vært nødt til å kontakte kundeservice hos eToro og Nordnet, men ettersom det er snakk om ekte penger og investering, er det godt å vite at man har denne muligheten. Vi vet også at det er viktig med rask tilgang til hjelp dersom man skulle oppleve utfordringer på sin handelsplattform. Derfor har vi forsøkt å kontakte kundeservice hos både eToro og Nordnet, for å avgjøre hvilken som tilbyr den beste løsningen. 

eToroNordnet
Live chatTelefonstøtte (23 33 30 23)
24/7 tilgjengelighetÅpningstid man-fre 08:30 – 17:00
Ticket systemTicket system
Stort FAQ bibliotekStort FAQ bibliotek

Når vi skulle sammenligne eToro vs Nordnet på kundeservice tok vi utgangspunkt i at man ønsker handel et bredt utvalg aksjer fra forskjellige land. Derfor er det viktig at eksempelvis den amerikanske børsen har en åpningstid som varer til ca 22:00 norsk tid. På grunn av dette trekker 24/7 tilgjengelighet hos eToro opp som et viktig tilbud. Nordnet på sin side tilbyr derimot telefonsupport innen åpningstiden, noe som kan være praktisk for nye investorer som ikke er så kjent med ulike funksjoner og uttrykk enda. Begge to tilbyr et stort FAQ bibliotek der du kan feilsøke selv, men vi foretrekker muligheten til å kontakte noen for hjelp. Derfor kommer eToro hakket bedre ut av denne sammenligningen enn det Nordnet gjør.

Vinner: eToro

Investeringsalternativer 

En av fordelene med en nettmegler er at de gjerne har et langt større utvalg investeringsalternativer enn det du finner i nettbanken din. Derfor er dette også en av de viktigste punktene i vår eToro vs Nordnet sammenligning. Som investor er det viktig å ha mange muligheter for diversifisering slik at du kan sikre best mulig avkastning på pengene dine.

Her er det viktig å merke seg at eToro begynte som en handelsplattform som var rendyrket for CFD, men de har senere utvidet med muligheten til å handle vanlige aksjer. Det er også her en av de største forskjellene på eToro vs Nordnet avdekkes. eToro tilbyr nemlig aksjehandel fra børser over hele verden, mens Nordnet kun tilbyr nordiske og et utvalg europeiske og amerikanske aksjer. Imidlertid kan Nordnet by på handel med opsjoner, warrants og et betydelig utvalg fond, noe eToro ikke tilbyr for øyeblikket. 

For å trekke en konklusjon på investeringsalternativer er vi nødt til å gi seieren til eToro. Friheten til å kunne handle på børser over hele verden gir en verdifull mulighet for investorer, noe som i dette tilfellet er nok til å gå av med seieren på investeringsalternativer. 

Vinner: eToro

Kurtasje og kostnader

Når du først begynner å investere vil mange gjerne begynne med små beløp, og nettopp derfor er kurtasje og kostnader viktig. Takket være nettmeglere som eToro og Nordnet har kostnadene ved aksjehandel blitt presset ned betraktelig de siste årene, men fortsatt er det store ulikheter hos forskjellige tilbydere. 

eToroNordnet
Ingen kurtasje ved kjøp av aksjerMinstekurtasje på 29 kroner

Selv om kostnadsnivået på Nordnet har kommet ned betraktelig de siste årene, er det lite som kan konkurrere med 0,- i kurtasje hos eToro på handel av aksjer, ETF-er og CFD.

Vinner: eToro

Avanserte funksjoner

Dersom du har til hensikt å bruke plattformene til aktiv trading er det viktig å kjenne til hvilke avanserte funksjoner de kan tilby. Her snakker vi primært om muligheten til gearing og shorting. Disse vil primært være interessant for investorer med kortsiktig tidshorisont, da de er lite egnet for langsiktig investering. 

eToroNordnet
Gearing for opptil 10xGearing opptil 10x
Mulighet for shorting av CFD og ETFTilbyr shorting av aksjer og ETF

Som oversikten viser, stiller begge plattformer svært likt på avanserte funksjoner. Imidlertid er det verdt å merke seg at eToro tilbyr handel med CFD, noe som er godt egnet for shorting. For aktiv trading er kombinasjonen av null kurtasje ved kjøp av aksjer, og muligheten for CFD handel en fordel hos eToro.

Vinner: eToro

Realtidskurser

Dersom du skal begynne med aktiv trading vil realtidskurser være essensielt for din suksess. Derfor har vi sett nærmere på hvilke muligheter eToro vs Nordnet tilbyr av tilgjengelige realtidskurser. 

eToroNordnet
Gratis realtidskurser på alle tilgjengelige instrumenterGratis realtidskurser på Oslo Børs

Den største forskjellen på dette punktet er at eToro tilbyr gratis realtidskurser på alle tilgjengelige instrumenter på handelsplattformen deres. Nordnet derimot tilbyr kun gratis kurser på Oslo Børs, men gir deg muligheten til å kjøpe realtidskurser på et utvalg utenlandske børser. Her er det ikke vanskelig å komme frem til en vinner da vi selvfølgelig foretrekker gratis realtidskurser, fremfor å måtte kjøpe oss tilgang. 

Vinner: eToro

Muligheter for analyse

Sist, men ikke minst i vår eToro vs Nordnet sammenligning har vi sett på hvilke muligheter for analyse som de forskjellige plattformene tilbyr. Her har vi tatt med både teknisk- og fundamental analyse for å danne et best mulig bilde av hva de byr på. 

Teknisk analyse

Selv om både eToro og Nordnet tilbyr muligheten for teknisk analyse, er det bare eToro som tilbyr dette gratis. Her kan du få tilgang til Pro Charts som er et utmerket verktøy for teknisk analyse helt gratis. Programmet gir blant annet mulighet til å tegne inn trender, støtte- og motstandsnivåer, samt et utvalg tekniske indikatorer. 

Ønsker du tilgang til teknisk analyse hos Nordnet må du kjøpe tilgang til et utvidelses program i plattformen deres. Dette er relativt kostbart for investorer som ikke aktivt driver med proff trading. Sammenlignet med Pro Charts er også de tekniske analysene relativt enkle med kun de grunnleggende tekniske indikatorene tilgjengelig. 

Fundamental analyse

Fundamental analyse og statistikk er viktig for investorer som ønsker å gjøre gode beslutninger. Her tilbyr både eToro og Nordnet en database for sine kunder der P/E, statistikk, grunnleggende regnskapsverdier og opplysninger om selskapet er tilgjengelig. Noe som trekker litt ned er at vi la merke til at Nordnet sine tall ofte ikke er helt oppdatert, samt at tallene på utenlandske aksjer gjerne er svært mangelfulle. De tilbyr heller ikke tilgang til fundamental analyse, noe du mottar gratis dersom du har en aktiv eToro konto.

Vinner: eToro

Oppsummering – eToro vs Nordnet

Vi har sett på likheter og ulikheter knyttet til de to populære nettmeglerne eToro og Nordnet i Norge. Her kom vi frem til at begge selskaper tilbyr en utmerket tjeneste, men noen mindre detaljer skiller dem fra hverandre. Blant annet kan eToro by på et bredere utvalg konsesjoner og en enklere selskapsstruktur. Derimot på brukervennlighet var det vanskeligere å komme frem til en klar vinner da begge plattformer er svært enkle og moderne. 

For aktiv trading og investeringsalternativer var det kurtasje og utvalg som trakk i favør av eToro, spesielt muligheten til shorting av CFD gjør dette til en utmerket plattform for aktive investorer. 

Begge selskaper har et godt utvalg på realtidskurser, tilgjengelige analyser og statistikk, men igjen trakk våre undersøkelser i retning eToro. Dette skyldes at tallene vi fant hos Nordnet i flere tilfeller ikke var helt oppdatert, samt at de ikke tilbyr fundamental analyse. 

Konklusjonen vår er derfor at eToro kommer best ut i vår eToro vs Nordnet sammenligning.

logo

En god handelsplattform

star icon star icon star icon star icon star icon

4.6/5

Nøkkeltall

Avgifter: 0kr for aksjer

Utvalg: aksjer, CFDer

Gå til eToro

eToro er en multi-asset investeringsplattform. Verdien av investeringene dine kan gå opp eller ned. Kapitalen din er utsatt for risiko.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.