generic

Faktura

Faktura er et dokument som beskriver en transaksjon mellom to parter. Ved fakturering vil en part forespørre betaling fra en annen for en tjeneste eller et produkt. Alle fakturaer skal føres inn i regnskapet til bedriften, slik at enhver transaksjon inn og ut av en bedriftskonto enkelt kan forstås ved en eventuell kontroll for eksempel.

En faktura inneholder informasjon slik som navn og adresse på partene, hvilken tjeneste eller produkt som har blitt levert, hvor mye dette kostet, og hvor og når betalingen skal gjennomføres. Ved en faktura som sendes til utlandet er det også vanlig praksis å påføre både IBAN og BIC for å gjøre transaksjonen enklere.

Fakturaer sendes ut gjennom såkalt fakturering. Her vil en gjennom sitt regnskapssystem mest sannsynlig sende ut e-post til sine kunder med faktura. Inngående fakturaer mottas ofte også på e-post, og disse skal føres rett inn i regnskapet. Det er for øvrig viktig at en fører fakturaer i riktig rekkefølge i henhold til transaksjoner på bedriftskontoen.

Kvittering blir ofte blandet med faktura, men dette er altså ikke det samme. En faktura er enkelt forklart en regning, mens en kvittering er et bilag som beviser betaling.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.