generic

Fakturering

Fakturering er en prosess som handler om å sende faktura ut til sine kunder. Bedrifter kan både drive fakturering på forhånd, underveis i tjenesten eller salget av produktet, og i tiden etter tjenesten eller produktet er levert. Her er det forskjellige standarder basert på hvilken bransjen en befinner seg innen.

En faktura er kort forklart et dokument som beskriver en transaksjon mellom to parter. Her kommer informasjon om produktet eller tjenesten, kostnad, hvor og når betalingen skal utføres, og informasjon direkte knyttet til partene, frem for å sikre smertefri betaling. En faktura kan på mange måter sammenlignes med en kvittering, men den har noe mer kompleks informasjon.

Fakturering utføres i dag først og fremst gjennom regnskapssystemer, og da er faktura på e-post blitt veldig populært. Papirfaktura er fortsatt mulig, men ved fakturering er det gratis og smart å benytte seg av elektronisk faktura. Dette gjør hele prosessen raskere og rimeligere.

Alle fakturaer inn og ut av en bedrift skal for øvrig regnskapsføres. Det vil si at du skal føre disse inn som bilag i regnskapet, slik at staten blant annet ved kontroll kan se hvilke transaksjoner som i løpet av året har bidratt til ditt resultat. Det er viktig å følge retningslinjene for fakturering her.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.