generic

Enkle feil nye investorer bør unngå

Ideen om å la pengene jobbe for deg gjennom å investere pengene dine er en appellerende tanke. Det er også en god måte å akkumulere kapital på. Imidlertid er det viktig for nybegynnere å være klar over at det ikke er enkelt å investere. Du kan tape alle pengene du har investert, og ende i minus. For å unngå dette har vi her listet opp ti feil du burde unngå som nybegynner:

Investering er ikke det samme som gambling

Ikke tenk at investering er det samme som gambling eller spekulering. Hvis du kjøper en aksje etter et hett tips eller kjøper en aksje helt tilfeldig, investerer du ikke. Investering betyr å ta en beslutning du er komfortabel med og er forberedt på å beholde over en lengre periode.

Nøkkelen er å undersøke nøye

Å ikke undersøke investeringene du er interessert i er en stor feil. Undersøkelse hjelper deg forstå det du skal investere i bedre. Skal du for eksempel investere i en aksje, må du undersøke selskapet og selskapets fremtidsplaner i forhold til den nåværende aksjeverdien. Her er fundamental analyse og teknisk analyse viktige aspekter.

Ikke ha en tidshorisont

Pass på at du ikke investerer uten å ha planlagt en tidshorisont. Mange investorer kjøper aksjer uten å planlegge hvor lenge de ønsker å beholde aksjen. Dette kan føre til at man lett lar seg påvirke av korttidsfluktueringer i aksjeverdien, istedenfor å holde hodet kaldt og beholde aksjen over lengre tid.

Ikke vurdere belønning i forhold til risiko

Husk at belønningen du kan oppnå med en investering alltid kommer med en risiko. Hvis en investering synes å ha en høy belønning, må du også se på risikoprofilen og hvor mye penger du kan tape hvis ting går galt. Du burde aldri investere mer enn du har råd til å tape. Det er ofte slik at jo mer du kan tjene jo større risiko løper investeringen.

Ikke vurdere egen risikoterskel

Det er viktig å være klar over hvor mye risiko du selv tåler. Hvis du er den typen investor som ikke liker mye volatilitet og de kraftige fluktueringene i aksjemarkedet, er det kanskje smartere å velge tryggere investeringer. Selv om kjøp av aksjer ikke er like usikkert som for eksempel å kjøpe kryptovaluta, finnes det fortsatt tryggere investeringer. Dette kan for eksempel være obligasjoner eller eller aksjefond.

Ikke spre investeringene

Ikke legg alle eggene dine i en kurv. Å spre investeringene er en smart måte å unngå å være overeksponert for utviklingen til en aksje. Har du en portefølje med flere investeringer er du mer trygghet dersom en av investeringene går dårlig.

Ikke bli lurt av lave priser

Bare fordi du har mulighet til å kjøpe noe til en lav pris betyr ikke det at det er en god investering. Investering handler om å finne verdi. En høytpriset aksje kan fortsatt være verdifull i forhold til gevinst. En lavtpriset aksje kan samtidig være en forferdelig investering.

Ikke bli lurt av følelser

Som en investor er det viktig at du kan kontrollere følelsene dine slik at du kan ta objektive valg basert på fornuft. Det er mange måter en investor negativt kan påvirkes av følelser på. Enkle eksempler er å beholde en negativ investering for lenge fordi man er påvirket av at man allerede har tapt penger, eller at man blir for påvirket av hva andre investorer mener og gjør når du skal velge en aksje å kjøpe.

Ikke ignorer kurtasjen

Ikke betal mer enn du trenger i kurtasje. Ved å ha færre og lengre investeringer vil du spare penger ved å betale mindre i kurtasje. Du burde også bruke tid på å finne de meglerne som tar minst kurtasje.

Ikke alle undersøker nøye

Ikke tenk at det er umulig å tjene penger i markedet. Selv om dette nødvendigvis ikke er enkelt, og at alle investorer har tilgang til den samme informasjonen som deg, er det fortsatt mulig å identifisere gode investeringer ved å gjøre den rette undersøkelsen.

Konklusjon

Hvis du har kapital å investere og har evne til å unngå disse nybegynnerfeilene, er det mulig å tjene penger som investor. På den måten kan du bedre la pengene jobbe for deg, istedenfor å jobbe for pengene.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.