FIAT

FIAT er statsutstedt valuta som ikke er sikret i en vare som f.eks. gull. FIAT valuta gir sentralbanker større kontroll over økonomien, fordi de kan kontrollere hvor mye penger som blir printet.