generic

Fibonacci

Fibonacci tallene er en mystisk nummersekvens som ligger til grunn for utformingen av veldig mye. Tallene finnes hvor enn du ser rundt deg. Utformingen av blomster, sneglehus eller orkaner er eksempler som strengt følger denne mystiske tallsekvensen. Tallene gjelder også for atomer som er for små til å se, og utformingen av galakser som befinner seg mange lysår unna jorden.

At mennesker har kjent til denne nummersekvensen kan man se spor av tilbake til år 200 før Kristus. I dag kjenner vi sekvensen som Fibonacci-tallene. Sekvensen er ganske enkelt slik at det neste tallet er alltid summen av de to foregående tallene (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 osv.). Når man deler et tall i Fibonacci rekkefølgen med det foregående tallet så får man det gylne snitt, som er 0,618. De fleste husker det gylne snitt fra skolen, men er fortsatt overrasket over at det kommer til uttrykk også i finansielle markeder som for eksempel aksjer eller kryptovaluta.

I finansielle markeder
Prisutviklingen i et marked beveger seg gjerne i bølger. Disse bølgene har en klar tendens til å følge det gylne snitt. For eksempel etter en trend, vil man forvente en 38,2%, 50% eller 61,8% korreksjon før prisen evt fortsetter å bevege seg i samme retning. Fibonacci er derfor et meget viktig konsept i teknisk analyse. Til teknisk analyse benytter man også ulike mønstre som er basert på Fibonacci tallene og det gylne snitt. Blant disse er Gartley mønsteret og Flaggermusmønsteret.

Hvorfor finansielle markeder beveger seg i tråd med det gylne snitt, vet man ikke sikkert. Dette kan høres veldig mystisk ut, men det gylne snitt er grunnleggende for alt i universet og man vet grunnen til dette heller. Men en logisk og mindre mystisk årsak til at Fibonacci tallene er viktig i finansielle markeder, er at det er en selvoppfyllende profeti. Altså når mange nok av investorene som sammen beveger prisen tror at det gylne snitt er viktig, så manifesterer dette seg i markedet.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.