Finansielle instrumenter

Dårlig tid? Her har du en rask oppsummering

Finansielle instrumenter er et samlebegrep for penger, eiendeler og liknende som kjøpes og selges i verdipapirmarkedet, valutamarkedet og liknende.

Typiske eksempler på et finansielt instrument er aksjer, obligasjoner og andre gjeldsinstrumenter, andeler i fond og derivater.

Investering i finansielle instrumenter er ofte forbundet med høy risiko og dermed også høy potensiell oppside eller nedside. Handel og markedsføring tilknyttet finansielle instrumenter er dermed strengt lovregulert i Norge.