generic

Finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter er et samlebegrep for penger, eiendeler og liknende som kjøpes og selges i verdipapirmarkedet, valutamarkedet og liknende.

Typiske eksempler på et finansielt instrument er aksjer, obligasjoner og andre gjeldsinstrumenter, andeler i fond og derivater.

Investering i finansielle instrumenter er ofte forbundet med høy risiko og dermed også høy potensiell oppside eller nedside. Handel og markedsføring tilknyttet finansielle instrumenter er dermed strengt lovregulert i Norge.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.