Finn beste regnskapsfører

Alle aksjeselskap, og en rekke enkeltmannsforetak, er regnskapspliktige. Selv når en ikke er regnskapspliktig kan det lønne seg å føre et regnskap. Enten det er et krav om å levere inn årsregnskap, eller et ønske om å ha et regnskap som kan brukes til styring av budsjetter, så er det et nyttig verktøy å ha.

Dessverre får mange bedrifter en god del nerver og nærmest avsmak i munnen når de tenker over regnskapet. Det er fordi det krever en god del kunnskap og tålmodighet for å føre dette. For å bli en autorisert regnskapsfører tar det tross alt 3 år med utdanning og 2 års arbeidserfaring før en kan sette i gang. Dermed er det naivt å tro at en skal lære seg alt over natta.

Som en følge av det store kravet til kunnskap og tidsbruk, så velger derfor mange å sette ut regnskapet til en regnskapsfører. Da slipper en å bry seg stort med det, selv om det selvfølgelig er lurt å holde seg oppdatert på hvordan det går. En regnskapsfører kan derimot ta seg av alt fra fakturering til lønnskjøring, slik at regnskapet holdes ryddig og oversiktlig.

Der bruken av regnskapsfører nok høres fristende ut, så er det akkurat her som i andre bransjer et krav til en viss tålmodighet i letejakten. Det finnes tross alt over 15,000 autoriserte regnskapsførere i Norge i dag, slik at det er fort gjort å krongle litt i letejakten. For å gjøre jobben enklere for deg, så har vi i denne artikkelen samlet våre tips til hvordan du finner den beste regnskapsføreren til din bedrift.

Tilbud på regnskapsfører

Det aller beste alternativet for å få en rask og gratis oversikt over regnskapsførere i ditt område er å motta tilbud. Fyller du inn skjemaet her på siden, så kan du motta 3 gratis og uforpliktende tilbud på e-post. Da får du hurtig en oversikt over priser og kompetanse som regnskapsførerne har, slik at du slipper å sitte og søke gjennom nettsider, der det ikke er noen garanti for at du finner dette.

Alt du trenger å gjøre er altså å fylle ut skjemaet og dele din e-post. Skjemaet krever kun enkel informasjon, slik som hvilken selskapsform du opererer med, samt ditt postnummer. Basert på denne informasjonen vil du innen kort tid altså motta dine 3 gratis tilbud på regnskapsfører. Da er det opp til deg å velge og vrake, ettersom hvilke alternativer som passer deg.

Trenger du regnskapsfører?

Et naturlig spørsmål å stille seg selv før en leter etter en regnskapsfører er simpelthen om en trenger dette. Mange små bedrifter spesielt føler nok at det er rimelig dyrt å betale en regnskapsfører for tjenester en mest sannsynlig kan gjøre selv. I starten stemmer nok dette for mange, spesielt om en bare fører et par enkle bilag, og for eksempel ikke har ansatte.

Så snart kompleksiteten trapper seg opp, og bedriften etter hvert også får ansatte, så blir arbeidsoppgavene vanskeligere og flere. Det gjør at det tar mye mer tid for deg og de andre lederne å fullføre oppgavene. Dessuten, når bedriften vokser, så krever tross alt de viktigste oppgavene i bedriften enda mer tid fra deg. Sånn sett blir det mye ekstrajobb med regnskap på toppen.

Dessuten er en fallgruve ved å gjøre regnskap på egenhånd at det ofte ender opp med feil. Noen feil er verre enn andre, og resultatet kan potensielt bli at en uansett må hyre inn en regnskapsfører for å fikse opp i rotet. Da kan det fort hende at kostnaden av å fikse opp i rotet overgår den initielle kostnaden det hadde vært å benytte seg av en regnskapsfører.

Et ryddig og oversiktlig regnskap er viktig for enhver bedrift. Det kan brukes som et godt styringsverktøy internt, da først og fremst gjennom driftsregnskapet. Dessuten vil et årsregnskap være et krav fra staten, slik at en her ikke har noe valg. Sist, men ikke minst, så gir et regnskap nøkkeltall som kan presenteres til investorer, banken, og egne aksjonærer.

Hva gjør en regnskapsfører?

I oppgaven med å identifisere hvorvidt bedriften trenger en regnskapsfører, så dukker garantert også områdene du trenger mest hjelp på opp også. Dersom du er helt fersk, og bedriften din kanskje ikke har startet opp en gang, så kan de mange elementene ved et regnskap være krevende. Nedenfor har vi gått gjennom de forskjellige delene av et regnskap som en regnskapsfører kan hjelpe deg.

Føring av bilag

Bilagsføring handler om å føre blant annet fakturaer og kvitteringer inn i regnskapet. Både inngående og utgående dokumenter som spesifiserer transaksjoner er nødt til å føres inn i ditt regnskap, slik at for eksempel staten kan se detaljene rundt disse ved en kontroll. Det inkluderer hvilket produkt eller hvilken tjeneste som ble solgt, dato, frist, beløp, og informasjon rundt begge partenes bedrifter.

Dessuten skal ikke bare bilagene føres, men når du gjør et salg, så skal en faktura sendes ut til kunden. Dette gjøres direkte gjennom regnskapssystemet, der du sender fakturaen i en e-post vanligvis. Automatikken i regnskapssystem gjør prosessene enklere enn noensinne, men en skal fortsatt føre på riktige kontoer, og ikke minst holde tunga rett i munn med tanke på MVA.

MVA

For MVA skal nemlig påføres alle fakturaer etter at en bedrift har oppnådd en årlig omsetning på 50,000 kr. Da må bedriften registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret, slik at den kan kreve inn MVA. Bedriften vil naturligvis også måtte betale MVA når dette er påført fakturaer ved kjøp. Alle transaksjoner med MVA skal føres inn i et helt eget MVA-regnskap.

Dette regnskapet er basis for MVA-oppgavene, som skal leveres 6 ganger i året, da annenhver måned. Ved lav omsetning er det mulig å søke om årlig innlevering. MVA-regnskapet setter inngående MVA opp mot utgående MVA, slik at en kan identifisere om en får tilbakebetalt eller må innbetale MVA til staten.

Lønn

Lønn vil før eller siden bli en utgiftspost i en bedrift med store ambisjoner. Med ansatte kommer en rekke arbeidsoppgaver knyttet til administrasjon, og dette påvirker naturligvis også regnskapet. Her er spesielt lønnskjøring en oppgave mange undervurderer. Det er nemlig langt mer involvert enn bare utbetaling av timelønnen i arbeidskontrakten.

Arbeidsgiver har blant annet ansvaret for skattetrekk, avsetting av feriepenger, oppsparing til pensjon, og innbetaling av arbeidsgiveravgift. Det skal dessuten både sendes en lønnsslipp til den ansatte, samt leveres inn en A-melding til staten for hver lønnsutbetaling. Med andre ord er det en god del jobb knyttet opp mot lønnskjøring, og det lønner seg å sette ut denne oppgaven også.

Årsregnskap

De ovennevnte elementene er alle helt essensielle for et årsregnskap. Gjennom regnskapsåret vil en regnskapsfører eller bedriften selv føre et såkalt driftsregnskap. Dette er et uoffisielt og internt regnskap, men dersom det føres godt, så vil det være en flott basis for et årsregnskap. Da kan en ganske enkelt bare konvertere det mer eller mindre gjennom regnskapssystemet.

Et årsregnskap er grunnlaget for skatten en skal betale, slik at staten vil kreve at dette regnskapet er helt riktig. Dessuten gir det andre nøkkeltall som vil være viktige for både aksjonærer og investorer. Sist, men ikke minst, så vil banken, tilskuddsordninger, og andre offentlige institusjoner også være interesserte i ditt årsregnskap.

Hvilken regnskapsfører passer deg?

Når du skal finne den beste regnskapsføreren for din bedrift, så er det mange faktorer du bør se nærmere på. Disse inkluderer blant annet pris, erfaringsnivå, bransjekunnskap, og lokasjon. Nedenfor skal vi gå gjennom disse 4 faktorene, og hva helt konkret du bør se etter hos din neste regnskapsfører i form av disse faktorene.

Pris

Pris er en faktor en bør sammenligne alle tjenester og produkter etter. Dette er tross alt viktig i henhold til budsjettene, men en må også tenke over om en kan få samme kvalitet til en lavere pris. Det kan fort lønne seg å sammenligne basert på denne faktoren. Allikevel er det viktig å samtidig ikke henge seg altfor mye opp i pris heller.

Først og fremst bør pris på regnskapsfører være et skille mellom to jevngode aktører, så lenge en er innenfor budsjettet sitt selvfølgelig. Merk at hverken det dyreste innebærer best kvalitet, samtidig som rimeligste heller ikke alltid er et godt alternativ. Ofte er en regnskapsfører midt på treet det beste valget. Du bør starte sammenligningen av tjeneste med pris for å finne en aktør innenfor budsjettet, og benytte pris også som siste faktor for å skille jevngode tilbud.

Erfaring

Erfaringen til en regnskapsfører kan være helt essensiell for dine resultater. Driver du innen en bransje som for eksempel importerer og eksporterer en rekke varer, så dukker det her opp veldig spesifikke retningslinjer til tider. Dette kan innebære at for eksempel bedriften skal betale spesielle toller og avgifter, eller at MVA skal føres på en spesifikk måte.

Det er fullt ut mulig å finne en god og billig regnskapsfører i form av timeprisen. Men dersom regnskapsføreren ikke har den erfaringen som skal til, så må du huske på at de vil bruke tid på å lære seg disse reglene. Dermed vil du måtte betale for opplæringen deres i teorien, noe som gjør at den rimeligere timeprisen ikke spiller noen rolle – denne regnskapsføreren blir da mest sannsynlig dyrere enn den erfarne med høyere timepris.

Bransjekunnskap

Utover den generelle erfaringen, så vil også bransjekunnskap være viktig for en tilpasningsdyktig regnskapsfører. Dersom du finner en regnskapsfører som har mange klienter innenfor din bransje, så er dette veldig positivt. Det betyr nemlig at de mest sannsynlig kjenner til akkurat hvordan regnskap i din bedrift skal føres, samt hvilke spesielle regler som gjelder.

De aller fleste bedrifter har et enkelt reglement å forholde seg til, der for eksempel MVA-satsen alltid er på 25 %, og de ansatte har helt normale lønningsbetingelser. Allikevel finnes det unike bransjer, der MVA-satsene både er forskjellige og blandede for eksempel. Da blir det fort rot om en skal føre selv, og det lønner seg å finne en regnskapsfører med bransjekunnskap som kan nettopp dette.

Lokasjon

En virtuell regnskapsfører er unektelig rimeligere enn en med fysisk kontor. Derfor har mange valgt å benytte seg av disse de senere årene. Dette er derimot sjeldent fordelaktig, sett bort i fra kostnaden. Resultatet er nemlig ofte at en ikke får den nærheten som skal til for å skape et godt forhold. Hvor regnskapsbyrået holder til vil nemlig, før eller siden, være viktigere enn hva du tror.

Derfor er det lurt å først og fremst innskrenke til din by, men muligens også din region for å øke valgalternativene noe. På denne måten kan du reise til regnskapsføreren i person, dersom dere for eksempel støter på en problemstilling som krever en innsats fra dere begge. En personlig kontakt er mye mer fordelaktig enn å ta kontakten over telefon, e-post, og til og med delte skjermer.

Rydd opp i regnskapet

Om du allerede har drevet bedrift en stund, men for første gang søker regnskapsfører, så er sjansen stor for at du ønsker et mer ryddig regnskap. En vanlig situasjon er at en har ført regnskapet selv, men at det over tid har blitt et kaos. Slike feil kan være veldig vanskelige å rette opp i, selv med automatiserte og behjelpelige regnskapssystemer.

Det er viktig å bemerke seg at et ryddig oversiktlig regnskap er helt essensielt for bedriften. Uten dette kan en risikere likviditeten for eksempel, ved ikke å være klar over hvordan den økonomiske situasjonen faktisk ser ut. En balanse på bankkontoen forteller tross alt langt i fra sannheten, for eksempel dersom en skylder staten penger, eller ikke har beholdt nok penger til skatteregningen.

Finn regnskapsfører til bedrift

En autorisert regnskapsfører kan hjelpe din bedrift med å føre et oversiktlig og ryddig regnskap. På den måten kan bedriften opptre profesjonelt, da i møte med staten, banken, investorer, og andre. Et ryddig regnskap er rett og slett viktig, og da bør du helst finne en regnskapsfører.

I denne artikkelen har vi fremmet flere faktorer du bør bruke i jakten, samt ideer om hvilke behov du kanskje har. Ved hjelp av disse kan du optimalisere letejakten etter en regnskapsfører til din bedrift, slik at du får det beste resultatet.

  Få tilbud fra regnskapsførere

  Tilbud fra 3 forskjellige regnskapsførere. Helt gratis og uforpliktende.

  Velg selskapsform

  En tjeneste av regnskapsførertilbud.no

  Informasjonen sendes kun til regnskapsførerene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.

  Beskriv oppdraget

  Din informasjon

  Få tilbud fra regnskapsførere