Fintech

Fintech er et mye brukt uttrykk for å beskrive integrering av teknologi i finansielle tjenester, med formål om å forbedre bruk og leveranse til brukerne. På norsk kaller vi dette for Finansteknologi, og det kan for eksempel være sparingstjenester, aksjehandel og forsikring.