generic

Fintech

Fintech er et mye brukt uttrykk for å beskrive integrering av teknologi i finansielle tjenester, med formål om å forbedre bruk og leveranse til brukerne. På norsk kaller vi dette for Finansteknologi, og det kan for eksempel være sparingstjenester, aksjehandel og forsikring.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.