generic

Flagging

Flagging innebærer at aktører i aksjemarkedet skal varsles om større aksjeerverv eller aksjeavhendelser i et selskap. En melding om flagging skal gis til børsen med en gang aksjerervervet eller aksjeavhendelsen er inngått. Børsen vil dermed raskt informere markedet ved en børsmelding.

I hvilke tilfeller det skal flagges reguleres av verdipapirhandelloven kapittal 4. Her fremgår det at når en persons andel av aksjer eller tilsvarende rettigheter overstiger eller faller til under 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 1/3, 50 %, 2/3 eller 90 % skal det flagges.

Formålet med en flaggemelding er at aktører i aksjemarkedet holdes oppdatert om hvem som eier eller ikke eier store posisjoner i et aksjeselskap. Grunnen til dette er at det kan påvirke aksjekursen dersom nye eiere er i ferd med å kjøpe seg opp i et selskap eller dersom gamle eiere er i ferd med å selge seg ut. Typisk vil det ha en positiv effekt på aksjen dersom en kjent investor kjøper seg opp i et selskap.

Sik informasjon vil særlig være viktig for eksisterende aksjonærer, men kan også være interessant for utenforstående som vurderer å kjøpe seg opp i selskapet.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.