Flagging

Flagging innebærer at aktører i aksjemarkedet skal varsles om større aksjeerverv eller aksjeavhendelser i et selskap. En melding om flagging skal gis til børsen med en gang aksjerervervet eller aksjeavhendelsen er inngått. Børsen vil dermed raskt informere markedet ved en børsmelding.

I hvilke tilfeller det skal flagges reguleres av verdipapirhandelloven kapittal 4. Her fremgår det at når en persons andel av aksjer eller tilsvarende rettigheter overstiger eller faller til under 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 1/3, 50 %, 2/3 eller 90 % skal det flagges.

Formålet med en flaggemelding er at aktører i aksjemarkedet holdes oppdatert om hvem som eier eller ikke eier store posisjoner i et aksjeselskap. Grunnen til dette er at det kan påvirke aksjekursen dersom nye eiere er i ferd med å kjøpe seg opp i et selskap eller dersom gamle eiere er i ferd med å selge seg ut. Typisk vil det ha en positiv effekt på aksjen dersom en kjent investor kjøper seg opp i et selskap.

Sik informasjon vil særlig være viktig for eksisterende aksjonærer, men kan også være interessant for utenforstående som vurderer å kjøpe seg opp i selskapet.