Fluktuasjon

Enkelt forklart betyr fluktuering; svingning. Det kan beskrive stigning eller fall i aksje- eller valutakurser, og om det har vært store fluktuasjoner i boligprisene et år vil det si at det har vært variasjoner i prisene.