En god handelsplattform

star icon star icon star icon star icon star icon

4.6/5

Kjøp aksjer på anerkjent plattform

eToro er en ledende sosial tradingplattform med høy sikkerhet og smarte investeringsmuligheter.

Prøv eToro

eToro er en multi-asset investeringsplattform. Verdien av investeringene dine kan gå opp eller ned. Kapitalen din er utsatt for risiko.

68% av private CFD-investorkontoer taper penger.

generic

Fond eller aksjer? En rask guide for nybegynnere

Skal man investere i fond eller aksjer? Dette er et spørsmål de fleste småsparere stiller seg når man ser på alternative investeringer. Det finnes mange forskjellige måter å investere på, men fond og aksjer vil alltid være svært gode valg for småsparere. Begge investeringsformene har både fordeler og ulemper. Fordelene til den ene investeringsformen er også gjerne ulempen til den andre investeringsformen. Dette skal vi forklare nærmere i det videre.

Oppsummering

 • Aksjehandel passer best for de som er interessert i aksjemarkedet og har tid og evne til å sette seg inn i aksjeinvestering. Det passer også for de som vil være medeiere i selskap og ønsker.
 • Fond passer best for en passiv investor som foretrekker tryggere investering uten å bruke særlig mye tid og krefter på å lære seg å investere i aksjer og som heller ønsker et mer behagelig risikonivå.

Fond og aksjer

Når du kjøper en aksje blir du medeier i et selskap. På denne måten får du visse rettigheter. Du kan være med i generalforsamlingen, stemme for din forholdsmessige andel og motta eventuelt utbytte fra selskapets overskudd. Jo mer aksjer du eier jo flere rettigheter har du i selskapet.

Når du kjøper deg inn i et aksjefond blir du en andelseier i aksjefondet. Mens du ved alminnelig aksjehandel kjøper og selger aksjene selv er det her en fondsforvalter som gjør jobben. Fondsforvalteren vil gjerne investere i mange flere selskaper enn du selv ville gjort dersom du kjøpte enkeltaksjer på egen hånd.

Det finnes mange forskjellige aksjer, og det finnes mange forskjellige fond. I valget av fond eller aksjer blir det avgjørende å vekte de forskjellige fordelen og ulempene mot hverandre. Vi vil i det videre ta for oss de positive og de negative sidene ved hver av investeringene.

For aksjer anbefaler vi eToro:

logo

En god handelsplattform

star icon star icon star icon star icon star icon

4.6/5

Nøkkeltall

Avgifter: 0kr for aksjer

Utvalg: aksjer, CFDer

Gå til eToro

eToro er en multi-asset investeringsplattform. Verdien av investeringene dine kan gå opp eller ned. Kapitalen din er utsatt for risiko.

Hva vi likte med eToro

eToro er en sosial tradingplattform med over 20 millioner brukere. Plattformen er svært brukervennlig, og du kan bruke den til å lære om nye tradingstrategier og ulike typer investeringer. Du har også mulighet til å kopiere vellykkede porteføljer ved å bruke CopyTrading-funksjonen, noe som gjør det enkelt for nybegynnere å komme i gang. Erfarne tradere kan skaffe seg en ekstrainntekt ved å dele kunnskapen sin med andre.

Fordeler

 • star iconRegistrert hos Finanstilsynet
 • star iconBrukervennlig
 • star iconStort nettverk med erfarne tradere
 • star iconCopyTrading-funksjon
 • star iconTilgang via desktop, nettbrett og mobil

Ulemper

 • star iconUttaksgebyr
 • star iconValutagebyr

For fond anbefaler vi Nordnet:

logo

Beste norske plattform for aksjer

star icon star icon star icon star icon star icon

4.3/5

Nøkkeltall

Avgifter: 1 NOK – 79 NOK

Utvalg: aksjer, fond, ETFer m.m.

Hva vi likte med Nordnet

Nordnet er en brukervennlig norsk plattform for aksjehandel som passer for både nybegynnere og erfarne tradere. Ulempen er utgifter som ikke er spesielt mye lavere enn totalbanker. Dette kan være et minus for deg som er veldig aktive. Det som gjør at Nordnet virkelig skiller seg ut er Shareville. Akkurat som ved sosiale medier, kan du lese tips fra andre og kommentere på innlegg. Du kan også kopiere strategier.

Fordeler

 • star iconBrukervennlig plattform med aksjetips fra erfarne investorer
 • star iconSamfunn med tradere
 • star iconStort utvalg av investeringsmuligheter
 • star iconRapportering til Skatteetaten

Ulemper

 • star iconHøye utgifter med samme prisnivå som banker

Fordeler og ulemper med aksjer

Det er flere fordeler og ulemper med aksjer. Vi vil her ta for oss enkelte av de mest markante fordelene og enkelte av de mest markante ulempene.

Eierskapsfølelse

Den klare fordelen med aksjer i forhold til fond er at du får en større eierskapsfølelse. Når du investerer i en aksje blir du medeier i et selskap. Dette innebærer at du får visse rettigheter. For eksempel får du rett til å møte i generalforsamlingen og stemme over viktige selskapsbeslutninger. Dersom selskapet betaler utbytte har du også rett til en forholdsmessig del av dette.

Slikt sett kan det å eie en aksje dreie seg om noe mer enn en ren investering. Mange investerer i selskaper fordi de synes det er morsomt å være en del av selskapet, og større investorer kjøper opp større aksjeposter slik at de kan være med å kontrollere selskaper. Denne eierskapsfølelsen, eller følelsen av å være en del av en aksjonærgruppe, er noe du ikke vil få dersom du investerer i et fond.

Større mestringsfølelse

Investering i aksjer krever endel innsats. Du må selv bestemme deg for hvilke selskaper du vil investere i, og du må selv bestemme deg for hvordan du vil diversifisere porteføljen. Dersom du lykkes med investeringene dine vil du oppleve en større mestringsfølelse enn du vil dersom fondet går med positiv avkastning. I sistnevnte tilfelle er det jo kun en forvalter som har tatt seg av pengene.

Har du brukt tid på å finne et lovende selskap, for så å kjøpe deg inn og opplevd en positiv vekst, vil dette kunne gi deg en stor mestringsfølelse og en motivasjon til å bruke mer tid på å lære deg å investere. En slik følelse er det vanskelig å få ved fondsinvestering. Til en viss grad kan du nok få dette ved å investere i det riktige aktive fondet, se mer om dette senere.

Større læringsutbytte

Dersom du skal investere i aksjer er du også nødt til å lære deg endel om business. Du må kunne forstå begrepene fundamental og teknisk analyse, lære å se markedet i sin helhet, følge med på markedsutviklingen og lignende. Dette kan være med på å gi deg et stort læringsutbytte. Ved fondsinvestering er det ikke et like stort læringsutbytte.

Dette er heller ikke informasjon som kun kan brukes til aksjeinvestering. De fleste drar i mange sammenhenger nytte av å kunne mer om økonomi, regnskap og markedene i sin helhet, og det er nok ingen som kan påvirkes negativt av å lære disse tingene. Enten det er i en middagssammenkomst, ditt eget arbeid, andre investeringer og lignende vil du nok kunne dra fordel av å lære deg om aksjemarkedet.

Her kommer også en av de store ulempene med aksjeinvestering inn. I motsetning til fondsinvestering er du nødt til å hele tiden være på ballen. Du må lese deg opp om selskapene du investerer i, og du må hele tiden følge med på markedsutviklingen. Slikt sett kan aksjeinvestering ta tid. Er du ikke beredt til å bruke noe tid på aksjeinvestering er nok fond heller å anbefale.

Mulighet til å motta utbytte

Fordelen med aksjeinvestering er at du kan investere i såkalte utbytteaksjer. Dette er selskaper som deler ut årlig utbytte til aksjonærene. På den måten kan du tjene penger både ved kursstigning og ved utbytte fra selskapet. Det er generelt de største og mest stabile selskapene som betaler ut utbytte. Aksjeinvestering medfører heller ingen gebyrer i motsetning til fond.

Potensiell høy avkastning

Investerer du i det rette selskapet vil du kunne få en mye høyere avkastning enn hvilket som helst aksjefond vil gi deg. Investerte du for eksempel i Apple, Amazon, Facebook eller Microsoft på de rette tidspunktene er det nesten ikke til å tro hvor stor avkastning du ville fått på disse investeringene. På den annen side vil et fond ikke kunne gi deg like høy avkastning. Dette skyldes at fondet investerer i så mange forskjellige aksjer. På den måten eggene være for spredt til at avkastningen kan bli skikkelig høy. Dette leder imidlertid til den største ulempen med aksjeinvestering.

Større risiko

Dette er den største ulempen med aksjeinvestering. Uansett hvor mye tid og krefter du bruker på å velge ut en aksje vil det alltid være en sjanse for at aksjekursen synker, i verste fall drastisk. I dette tilfellet kan du risikere å tape mye penger. Har du giret aksjeinvesteringen vil tapet kunne bli enda høyere. Ulempen med aksjeinvestering er at du vil være mer eksponert for de enkelte aksjene. Mens et fond er spredt utover en rekke investeringer, vil en enkelt aksjeinvestor typisk ha investert i færre aksjer og hver aksje vil dermed påvirke porteføljen mer. Likevel vil aksjer være mye mindre risikabelt enn for eksempel opsjoner eller kjøp av kryptovaluta.

Det er imidlertid viktig å presisere at du selv kan benytte deg av mange metoder for å redusere risikoen. Dette kan du enten gjøre ved å investere i en rekke selskaper innenfor flere sektorer og geografier. På denne måten kan du diversifisere risikoen og unngå å bli overeksponert for et marked, bransje eller selskap. Videre kan du fokusere på å investere i mange solide og robuste selskaper som deler ut utbytte. På den måten kan du tjene penger på utbytte, og samtidig pleier disse selskapene å være mindre volatile.

Du kan også spre aksjeinvesteringen din sammen med investering i obligasjoner, slik at dette vil være med på å diversifisere porteføljen din ytterligere. En mulighet som kan høres kompleks ut, men som egentlig ikke er det, er også å kjøpe opsjoner som kan være med på å hegde (minimere risikoen) for andre aksjeinvesteringer. Det blir vanskelig å forklare alt dette i denne artikkelen, men det viktigste er at du er klar over at det finnes måter å unngå for mye risiko på også ved aksjeinvestering. Dette alene burde dermed ikke alltid være en grunn til å velge fond.

Hvem passer aksjehandel for

Aksjehandel er ikke for alle, men for noen passer det veldig godt. Ut fra fordelene og ulempene over kan man enkelt tenke seg hvem aksjehandel passer godt for. Aksjehandel vil passe deg godt dersom du er interessert i å lære mer om aksjemarkedet, og dersom du har tiden og evnen til å sette deg litt inn i aksjeinvestering.

logo

En god handelsplattform

star icon star icon star icon star icon star icon

4.6/5

Nøkkeltall

Avgifter: 0kr for aksjer

Utvalg: aksjer, CFDer

Gå til eToro

eToro er en multi-asset investeringsplattform. Verdien av investeringene dine kan gå opp eller ned. Kapitalen din er utsatt for risiko.

Er du helt uinteressert i aksjemarkedet vil du neppe noensinne lykkes med aksjeinvestering, og i dette tilfellet kan det lønne seg å velge fond. Aksjemarkedet er et utrolig spennende marked, og de fleste blir glade for å ha brukt tiden som kreves til å sette seg inn i dette. Aksjehandel passer også godt for deg som har lyst til å teste hvordan det føles å være medeier i et selskap.

Er du fullstendig risikoavers vil heller ikke aksjeinvestering være noe for deg. Alle selskaper kan enten synke eller stige i verdi, og det er en mulighet for at du taper penger på investeringen. Har du ikke råd til dette, eller har du ikke den mentale oppbygningen som kreves for å akseptere tap, burde du ikke investere i aksjer.

Samtidig passer dermed også aksjeinvestering for den som er interessert i å tjene mye penger, da dette også er en realistisk mulighet ved aksjeinvestering. Det finnes mange mennesker som har tjent seg rike på å velge de riktige aksjene. I det lange løp har jo alltid aksjemarkedet vært i oppgang.

Dersom du har lyst til å begynne med aksjehandel kan du lese mer om kjøp av aksjer her, eller om de beste appene til å handle aksjer her.

Fordeler og ulemper med fond

Det er flere fordeler og ulemper med fond. Vi vil her ta for oss enkelte av de mest markante fordelene og enkelte av de mest markante ulempene.

For det første vil fond i de fleste innebære mer trygghet en investering i enkeltaksjer, med mindre småspareren klarer i diversifisere investeringene sine i like stor grad som et fond. Fond innebærer dermed mindre risiko enn ren aksjeinvestering. Et fond har spredt investeringene sine over flere aksjer, og er dermed ikke overeksponert for utviklingen til et selskap.

Noen fond er også globale fond. Det vil si at fondet har investert i selskaper over hele verden. I dette tilfellet vil fondet heller ikke eksponeres dersom et enkelt marked opplever en generell nedgang. Dette er nok en av de aller største fordelen med fond i forhold til ren aksjeinvestering, og er en av grunnene til at mange småsparere velger fond. Hvor trygt fondet er varierer, men man regner som oftest med at indeksfond er de tryggeste fondene.

Proffe forvaltere

En annen fordel med et fond er at fondene drives av proffe forvaltere. Dette innebærer at du som oftest kan være trygg på at en erfaren investor står bak valgene av selskapene. Dette betyr nok ikke at alle forvaltere har evne og vilje til å drive fondet på best mulig måte, men som oftest vil en kompetent forvalter stå bak fondet. Det er mye prestisje å drive de beste fondene, og fondene er også nødt til å ha positiv avkastning for å overleve i det lange løp.

Hvem som er forvalter er egentlig kun viktigst i de aktive fondene. Her står forvalteren fritt til å investere i de selskapene han eller hun mener er de beste. I disse fondene vil avkastningen bero direkte på forvalterens evne og vilje til å gjøre god research. I indeksfondene er forvalterens arbeid kun å investere ut fra en gitt indeks som skal representere et marked, og i dette tilfellet er ikke selve forvalteren så viktig.

Mindre tidsforbruk

En stor fordel med fond i motsetning til aksjeinvestering er at fond tar mye mindre tid. Med tanke på at fondsforvalteren driver fondet er det ikke så mye mer du trenger å gjøre enn å sette inn penger i fondet. Selvfølgelig må du fra tid til annen følge med på fondets utvikling, men det blir likevel mye mindre arbeid enn dersom du skulle hatt en egen aksjeportefølje.

Det du må gjøre er selvfølgelig å bruke tid på å finne det aksjefondet som passer deg best. Det er mange fond å velge mellom slik at dette nødvendigvis vil ta noe tid. Blant aksjefondene har du indeksfond og de aktive fondene, men disse deles igjen inn i forskjellige geografiske fond og forskjellige bransjefond.

Høye gebyrer

Dette elementet henger nøye sammen med det forrige punktet. Siden forvalteren driver fondet skal forvalteren nødvendigvis også ha penger. Dette betyr at en del av avkastningen du har i fondet vil spises opp av forvalterens gebyrer. Dette er en klar ulempe i forhold til ren aksjeinvestering, der du kun betaler en liten kurtasje til nettmegleren din for å gjennomføre ordrene.

Forvaltningsgebyrene kan bli relativt høye og utgjøre store summer over det lange løp, slik at det heller ikke bare er en liten ulempe. De aktive fondene tar de klart høyeste gebyrene, med tanke på at forvalteren gjør et mye mer aktivt arbeid enn forvalteren i et indeksfond. Undersøkelser fra forbrukerrådet viser at årlig gjennomsnittsgebyr på indeksfond ligger på rundt 0,25%, men årlig gjennomsnittsgebyr for aktive fond ligger på 1,4%. Dette betyr at du alltid vil starte i minus når du investerer i et aksjefond.

Potensielt høy avkastning

En fordel med fond, som den har til felles med aksjeinvestering, er at du potensielt kan få høy avkastning. Dette er en av grunnene til at fond har vært så populær blant småsparere i Norge. Fondene har nemlig nesten alltid gitt positiv avkastning. Grunnen til dette er at fondene er sammensatt av så mange forskjellige aksjer, og aksjemarkedet har generelt alltid opplevd oppgang over en lengre periode.

Dersom du har investert i et fond i en 5-10 års periode vil det dermed være stor sannsynlighet for at fondet har opplevd relativt stor avkastning. Både indeksfond og de aktive fondene kan gi høy avkastning, men generelt sier man at det er indeksfondene som gir best avkastning i forhold til tryggheten slike fond innebærer.

Siden et indeksfond skal speile markedet velger mange å investere i et globalt indeksfond. På den måten har man minst risiko for å bli eksponert for et marked, og størst risiko for å oppleve positiv avkastning da det generelle aksjemarkedet alltid har vært i vekst over lengre perioder.

Mindre avkastning enn aksjer

En ulempe med fondsinvestering er at du aldri vil ha muligheten til å finne den hellige gralen. Det vil si, du vil ikke kunne legge mye penger i et enkeltselskap som så opplever en skyhøy økning. Du vil ikke ha muligheten til å legge aksjene dine i det neste Facebook, Twitter eller Amazon. På grunn av dette vil den potensielle oppsiden ved fondsinvestering alltid være lavere enn ved investering i enkeltaksjer. Dette er imidlertid selve poenget med fondsinvestering – det skal fungere som et trygt alternativ til småsparere samtidig som det som oftest gir relativt god, men ikke kjempehøy, avkastning.

Hvem passer fond best for

Fond passer best for den passive investoren som ønsker en tryggere investering uten å bruke særlig mye tid. Mens en aksjeinvestor må være interessert i aksjemarkedet og ha evne og vilje til å lære seg å investere i selskaper, er ikke dette nødvendig for fondsinvestoren. Fondsinvestering passer dermed godt til den som ikke er interessert å bruke mye tid eller krefter på å lære seg å investere i aksjer. Denne typen investering passer også godt for den som kan stole på at andre håndterer pengene sine.

logo

Beste norske plattform for aksjer

star icon star icon star icon star icon star icon

4.3/5

Nøkkeltall

Avgifter: 1 NOK – 79 NOK

Utvalg: aksjer, fond, ETFer m.m.

Fondsinvestering passer også godt for den som foretrekker et mer behagelig risikonivå. Aksjeinvestering kan innebære en relativt høy risiko, og fondsinvestering er dermed en mer behagelig investering for småsparere. Mange småsparere har heller ikke så mange penger å risikere, og slikt sett kan fondsinvestering være det eneste reelle alternativet. Ingen burde investere penger de ikke har råd til å tape i kun aksjer.

Har du lyst til å investere i fond kan du lese mer om beste aksjefond her eller mer generelt i denne artikkelen om å spare i fond.

Aksjer og fond i symbiose

Avslutningsvis er det viktig å poengtere at det ikke trenger å være enten eller. Mange velger å investere deler av midlene i fond og resten av midlene i aksjer. På den måten kan du få det beste av to verdener. Den mer trygge, men noe kjedeligere fondsinvesteringen, som sannsynligvis vil gi deg god avkastning over tid. På den annen side den mer spennende, men mer risikable aksjeinvesteringen, som krever tid og interesse men som på lik linje kan være veldig belønnende å holde på med.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.