Fordeler med valutahandel

Fordeler med forexhandel

Valutamarkedet, eller forexmarkedet, er det desidert største markedet i hele verden. Det er også relativt enkelt å komme i gang med valutahandel for den som ikke er så interessert i aksjer eller andre markeder. Valutahandel er i større grad påvirket av makroøkonomiske hendelser enn aksjemarkedet. Derfor kan valutamarkedet passe bedre for en som liker å følge med på overordnet internasjonal økonomi fremfor spesielle selskaper eller bransjer.

I nyere tid har det også blitt stor konkurranse mellom nettmeglere som tilbyr slik handel, og kostnadene ved å drive med valutahandel har dermed blitt lave. I denne artikkelen vil vi fokusere på de mest iøynefallende fordelene ved å drive med valutahandel.

Markedet er alltid åpent

Valutamarkedet er åpent 24 timer i døgnet, 5 dager i uken. Dette betyr at du kan åpne og lukke posisjoner til enhver tid av døgnet. Dette skiller seg fra andre markeder, som for eksempel dersom du driver med aksjehandel på nett.

De høyeste handelsvolumene i løpet av en dag følger typisk de største handelsmarkedene – handelen starter i Sydney, før man beveger seg over til Tokyo, etterfulgt av London og så New York.

Høy likviditet

En stor fordel med valutamarkedet er at det er et marked med ekstremt høy likviditet. Et likvid marked betyr et marked hvor det er et stort antall kjøpere og selgere. Dette resulterer i raske utførelser av ordrer – både kjøp og salg – til alle tider når markedet er åpent.

Høy leverage

På grunn av den høye likviditeten i valutamarkedet vil de fleste meglere tilby høyere leverage enn i andre markeder. Dette betyr at en trader bare trenger å betale en liten prosent av ordren han gjennomfører. Hvis du for eksempel har leverage på 200:1 og kun har 500 kroner, kunne du åpnet en posisjon på 100 000.

Når du bruker leverage blir det mye lettere å få stor gevinst fra små valutaendringer. Dette kan være en stor fordel, særlig dersom du har lite kapital. På den annen side må man også huske at risikoen blir større.

Lavt innskuddskrav

Fordi det er mulig å bruke så mye leverage er det mulig å åpne handelskontoer med veldig liten margin eller innskudd, ofte mye mindre enn i andre markeder. Dette gjør valutahandel mer tilgjengelig for det gemene hop, og kan også være med på å gjøre risikoen ved valutahandel mindre.

Ingen markedsmanipulasjon

På grunn av den ekstreme størrelsen til valutamarkedet er det nesten umulig for noen – uansett hvor stor man er – å manipulere markedet. I forhold til mindre markeder hvor større institusjoner kan påvirke prisen ved å plassere en stor ordre, er valutamarkedet så stort at selv en stor bestilling ikke vil ha noen særlig påvirkning.

Årsaken til store bevegelser i markedet vil mest sannsynlig være en regjerings avgjørelse, generell politikk, ulike rapporter og andre globale nyheter.

Mindre kurtasje

Når du skal handle valuta får du alltid oppgitt to kurser, en kjøpskurs og en salgskurs. Forskjellen mellom de to kalles for spread. Det er slik nettmeglerne tjener penger på å tilby slike tjenester. Selv om du må betale en liten kurtasje er denne imidlertid relativt lav i forhold til kurtasje du må betale ved for eksempel aksjehandel. Grunnen til dette er at handelsvolumet er så høyt. Dette er nødvendigvis også en stor fordel for enhver som skal drive med all slags netthandel.

Konklusjon

Forexmarkedet er et veldig interessant marked som skiller seg fra aksjemarkedet på mange måter. Slikt sett kan dette være et mer passende marked for en som er interessert i internasjonal politikk og nyheter. Dersom du er interessert er det mange nettmeglere som tilbyr demokontoer, hvor du kan handle med fiktive penger.

Valutamarkedet er ikke uten risiko, og vi har derfor skrevet en helt egen artikkel om risiko ved valutahandel her. Her nevner vi de største fellene du kan gå i, samt hvordan du kan unngå dem.