Forex

Forex står for ‘Foreign Exchange’, og betyr handel med valuta. Det vil altså si at man veksler en valuta med en annen, for eksempel Amerikanske Dollar med Japanske Yen. Valutaer verden over fluktuerer hele tiden, og det er mulig å tjene penger ved å veksle disse på de rette tidspunktene. Forex markedet er det mest likvide markedet i verden. Markedet består av en internasjonalt nettverk av banker, meglere, institusjoner og individuelle tradere.