generic

Forvaltningsgebyr: En komplett guide (eksempel m.m.)

Forvaltningsgebyr refererer normalt til det gebyret en forvalter av et fond årlig krever for å drive fondet. Dersom du har investert i fondet må du altså betale en viss prosent av pengene du har i fondet som gebyr for at forvalteren investerer pengene dine. Forvaltningsgebyrer er ofte ikke så høye, men mange underdriver hvor mye penger forvaltningsgebyrer kan utgjøre dersom du har pengene i fondet over en lengre periode.

Det er viktig å sette ting i perspektiv. Si at du investerer pengene i en bankkonto til en rente på 3%. Dersom en fondsforvalter lover deg 7% årlig avkastning kan dette høres forlokkende ut. Men dersom forvaltningsgebyret på fondet er 2% vil du plutselig bare få 2% mer avkastning på investeringen i forhold til om du hadde satt pengene i banken.

Velg riktig fond

Dersom du skal investere i et fond er det viktig at du velger fond med omhu. Man deler tradisjonelt fondene inn i to ulike fondstyper. Indeksfond/passive fond og aktive fond. Et indeksfond er et fond som investerer i en indeks som skal representere markedet. Investeringene er altså mangfoldige og skal da være mange nok til at fondet alltid vil bevege seg i takt med markedet.

Dette fondet kalles et passivt fond fordi fondsforvalteren investerer i disse aksjene og foretar seg ikke så mye mer enn dette. For indeksfond er dermed forvaltningsgebyrene svært lave. De årlige gebyrene er i gjennomsnitt 0,25% ut fra tall fra forbrukerrådet.

Aktive fond

Aktive fond er i motsetning til passive fond et fond hvor fondsforvalteren er mye mer aktiv. Fondsforvalteren tar egne valg og velger de aksjene han har mest tro på. Dette er naturligvis erfarne aksjeinvestorer som styrer porteføljen, men denne fondstypen innebærer likevel en stor risiko. Ved aktive fond er forvaltningsgebyrene som oftest dyrer. Tall fra forbrukerrådet viser at gjennomsnittlig forvaltningsgebyr for aktive fond ligger på 1,4%.

De årlige gebyrene er i gjennomsnitt 0,25 prosent, som tilsvarer 3.200 kroner for et sparebeløp på 100.000 kroner som står i et fond i 10 år

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.