Futureskontrakt

En futureskontrakt er en bindende kontrakt mellom to parter om å kjøpe/selge en bestemt vare ved en fastsatt leveringsdato i fremtiden. Dette kalles også ofte for en terminkontrakt. Hvis du kjøper en futureskontrakt forventer du at prisen på det underliggende verdipapiret stige.

En futureskontrakt ligner på en opsjon. Kontrakten skiller seg imidlertid fra opsjoner ved at begge partene har bundet seg til å innfri kontrakten ved forfallstidspunktet. Har du for eksempel underskrevet en avtale om å kjøpe et hus til en fast pris om to år, er både kjøper og selger bundet til avtalen uansett om boligmarkedet går opp. De fleste futureskontrakter blir imidlertid likvidert før utløpsdatoen.