Gartley Mønster

Gartley mønster (Gartley pattern) er et harmonisk mønster som benyttes av investorer og tradere i teknisk analyse. Mønsteret brukes altså til spekulasjon i hvor fremtidens markedspris vil bevege seg. Som navnet tilsier ble mønsteret utformet av H.M Gartley. Han presenterte først mønsteret på side 222 i hans bok ved navn Profits in the Stock Market. Gartley mønsteret er derfor også kjent som 222-mønsteret.

Gartley mønsteret bygger på Fibonacci sekvenser. Fibonacci sekvensene respekteres på et mystisk vis mange steder i naturen. Interessant nok respekteres denne sekvensen også i finansielle markeder. Ved hjelp av Fibonnacci sekvenser fant altså Gartley harmoniske mønstre som kunne brukes til å spekulere i den påfølgende prisutviklingen. Mønsteret vil selvfølgelig ikke alltid predikere den fremtidige utviklingen, men det fungerer fortsatt ofte nok til at tradere over hele verden bruker mønsteret til å spekulere i aksjer og andre typer med finansielle markeder.

Det finnes både bull og bear Gartley mønstre. Et komplett bull Gartley mønster signaliserer en kjøpsposisjon. Et komplett bear Gartley mønster er et signal for å ta en kjøpsposisjon.

Hvordan tegne bull Gartley mønster

Et bull Gartley mønster er komplett under følgende forhold:

  1. En bull trend (XA)
  2. Korreksjon(AB) til 61.8% (Fibonacci) nivå. Men ikke til mer enn 78,6%
  3. En prisøkning (BC) til minimum 61.8% av AB, som ikke er høyere enn punkt A
  4. Prisen synker(CD) igjen til minimum 78.6% av AD

Hvordan tegne bear Gartley mønster

Et bear Gartley mønster er komplett under følgende forhold:

  1. En bear trend (XA)
  2. Korreksjon(AB) til 61.8% (Fibonacci) nivå. Men ikke til mer enn 78,6%
  3. Et prisfall (BC) til minimum 61.8% av AB, som ikke er lavere enn punkt A
  4. Prisen stiger(CD) igjen til minimum 78.6% av AD