generic

Generalforsamling

Generalforsamlingen er den øverste myndigheten i et selskap. Generalforsamlingen består av alle aksjonærene i et selskap. Alle aksjonærer har rett til å møte i generalforsamlingen, og denne møteretten kan ikke begrenses i selskapets vedtekter. Alle aksjeeier har også rett til å få behandlet spørsmål de ønsker på generalforsamlingen.

I generalforsamlingen møtes aksjonærene og stemmer over viktige beslutninger selskapet skal foreta. Hver aksje gir en stemme, med mindre det foreligger forskjellige aksjeklasser. Dermed har aksjonærene forholdsmessig stemmerett ut fra hvor mange aksjer vedkommende eier. Eier aksjonæren 20 aksjer og selskapet har 2000 aksjer, vil aksjonæren sin stemme utgjøre 1 %.

Generalforsamlingen skal normalt holdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. På dette møtet skal man blant annet godkjenne årsregnskapet og eventuell utdeling av utbytte, og andre saker som etter aksjeloven hører under generalforsamlingen. Styret kan også bestemme at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling, blant annet hvis over 10 % av aksjeeierne krever det.

I generalforsamlingen er det egne flertallskrav for ulike typer beslutninger, men normalt kreves det et alminnelig flertall (over halvparten) for at en beslutning skal stemmes gjennom.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.