Giring av aksjer

Dersom du ønsker å kjøpe en aksjepost må du tradisjonelt betale hele kjøpesummen. Vil du for eksempel kjøpe 100 aksjer i Statoil til 1000 kr per aksje må du ut med 100 000 kr. Dette sier seg jo egentlig selv. Med mindre man låner penger har man jo ikke råd til å kjøpe mer enn pengene man vil investere.

Her kommer imidlertid giring inn i bildet. Giring av aksjer er nettopp en måte å handle for mer penger enn du skyter inn. På den måten kan du handle for 100 000 kr selv om du for eksempel bare skyter inn 10 000 kr. Det du i realiteten gjør er at du låner penger av megleren din, og dermed trenger du kun å betale en brøkdel av posisjonens verdi. Giring kalles også for gearing, leverage, aksjekreditt, margin og lignende.

På lik måte som en vektstang lar deg flytte en tyngre last med mindre mengde kraft, hjelper giring deg gjennomføre en stor ordre med bare en brøkdel av pengene.

Giring av aksjer

Eksempel på giring av aksjer

Se for deg at du har gjennomført en fundamental eller teknisk analyse og har kommet frem til at aksjekursen til Statoil vil stige. Du ønsker å kjøpe 1000 aksjer til en verdi av kr 1005 kr per aksje. Da må du betale kr 1 005 000 kr for denne aksjeposten.

Alternativt kan du benytte deg av giring eller gearing. De fleste nettmeglere lar deg gjennomføre en handel selv om du kun betaler en brøkdel av innskuddet. Det megleren da i realiteten gjør er at du låner pengene av megleren. Dermed trenger du kun betale en prosentandel av det fullstendige beløpet.

Se for deg at du girer med en margin på 1:10. I eksemplet over vil du gjennomføre en ordre på 1 005 000 kr. Girer du med marginen 1:10 trenger du kun å betale 100 500 kr. Du har i denne situasjonen lånt 904 500 kr av megleren din.

Hos noen meglere kan du gire med margin på opptill 1:100 på visse verdipapirer og i visse markeder. I dette tilfellet blir situasjonen enda mer ekstrem. I eksemplet over hadde du bare trengt å betale 10 050 kr selv om ordren din var på 1 005 000 kr.

Giring og risiko

Fordelen med giring er at du kan handle for mye mer midler enn det du har. På den måten kan du også oppnå mye større avkastning enn du ellers ville gjort. Dette kan gjøre det enklere for mennesker med lite penger å komme inn i gamet.

Dersom du kjøper 10 aksjer i selskap X for 1000 kr – betaler 10 000 – og aksjekursen går opp 20 % vil du ha tjent 2000 kr, altså 20 % av innskuddet. Men se for deg at du har gjennomført ordren med 1:10 i margin. I dette tilfellet vil ordren bli gjennomført til samme verdi bare du betaler 100 kr. Når aksjekursen har steget 20 % vil du dermed fortsatt ha tjent 2000, altså vil du ha tjent 200 % av innskuddet ditt. Eksemplet kan illustreres med bildet nedenfor:

Giring eksempel

Problemet er at dette også vil gjelde motsatt vei. Dette innebærer at giring kan medføre at du taper mye mer penger enn du ellers ville gjort. Dermed kan giring også være en oppskrift på katastrofe dersom det blir benyttet av nybegynnere.

Dersom du kjøper 10 aksjer til en kurs på 1000 kr vil du betale 10 000 kr. Dersom kursen synker i verdi med 20 % har du da tapt 200 kr. Men sett at du gjennomfører ordren med giring på 1:10. Da vil du handle for 100 000 kr. Og dersom aksjen da faller med 20 % vil du ha tapt 20 000. Dermed vil du plutselig være 10 000 kr i minus. Slikt sett blir giring egentlig bare en måte øke risikoen, slik at både potensiell nedside eller oppside vil være større.

Det er dermed helt avgjørende at du forbereder deg på slike situasjoner dersom du benytter deg av giring i aksjemarkedet. Det har skjedd flere ganger tidligere at relativt uerfarne mennesker har tapt store summer ved å bruke for mye giring og dermed eksponere seg altfor mye for en kursutvikling.