generic

Gjeldsgrad: En rask og enkel forklaring

Gjeldsgrad er et begrep innen finans og regnskap som beskriver graden av gjeld et selskap eller en privatperson har. Begrepet viser forholdet mellom et selskaps gjeld og selskapets egenkapital.

Dersom et selskap har eiendeler som er verdt 8 millioner, der 6 millioner består av selskapets egenkapital og 2 millioner er gjeld, vil selskapet ha en gjeldsgrad på 20%. Dette betyr da at selskapets samlede eiendeler kun er 20% gjeldsfinansert.

Gjeldsgrad brukes ofte der en skal analysere risiko ved et lån til en privatperson eller til et selskap. Jo større gjeldsgraden er jo større risiko vil investeringen innebære, og dermed vil renten sannsynligvis være høyere. En høy gjeldsgrad vil også innebære at låntaker vil bruke lengre tid på å nedbetale lånet, da mer av nedbetalingene vil bestå av rentebetaling framfor avdragsbetaling. Slikt sett kan gjeldsgraden ha en selvforsterkende positiv eller negativ effekt. En lånekalkulator er et godt verktøy for å se hva et lån koster deg over tid.

Gjeldsgrad brukes også ofte når investorer skal analysere et selskap med tanke på investering. Generelt kan man si at jo lavere gjeldsgraden er jo bedre lover selskapet. Gjeldsgraden er selvfølgelig ikke den eneste viktige faktoren i en slik analyse. For eksempel kan et selskap ha en gjeldsgrad på 90% men fortsatt ha strålende fremtidsutsikter fordi selskapet sitter på et verdifullt patent eller en viktig kontrakt.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.