generic

Grunnfondsbevis: En rask og god innføring

Et grunnfondsbevis er et verdipapir som utstedes av banker for å hente inn ny kapital til bankens grunnfond. Et grunnfond er en banks opprinnelige startkapital. Grunnfondsbevis utgjør en viktig del av kapitalen til mange sparebanker, og 8 av de 10 største sparebankene idag har utstedt grunnfondsbevis.

Et grunnfondsbevis har mange likheter med en aksje. Blant annet kan man motta renter og utbytte. Forskjellen fra et grunnfondsbevis og en aksje er først og fremst eierretten til selskapsformen og innflytelsen i banken sine organer.

Grunnfondsbevis kan kjøpes og selges og også børsnoteres. Man må også skatte på disse bevisene på lik linje som man må på vanlige aksjer.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.