Grunnfondsbevis

Et grunnfondsbevis er et verdipapir som utstedes av banker for å hente inn ny kapital til bankens grunnfond. Et grunnfond er en banks opprinnelige startkapital. Grunnfondsbevis utgjør en viktig del av kapitalen til mange sparebanker, og 8 av de 10 største sparebankene idag har utstedt grunnfondsbevis.

Et grunnfondsbevis har mange likheter med en aksje. Blant annet kan man motta renter og utbytte. Forskjellen fra et grunnfondsbevis og en aksje er først og fremst eierretten til selskapsformen og innflytelsen i banken sine organer.

Grunnfondsbevis kan kjøpes og selges og også børsnoteres. Man må også skatte på disse bevisene på lik linje som man må på vanlige aksjer.