Hausse

Hausse stamer fra fransk og brukes primært om et marked som opplever vekst, gjerne innenfor finansmarkedet. Dersom det er hausse i et marked er teorien at man burde kjøpe de finansielle instrumentene det dreier seg om og selge det til et senere tidspunkt til en høyere pris.

Hausse kan også benyttes i forhold til uttalelser som er gitt for å påvirke en aksjekurs positivt. Hausse er det motsatte av baisse, som beskriver et svakt marked hvor aksjekursene eller verdipapirene faller