generic

Hausse

Hausse stamer fra fransk og brukes primært om et marked som opplever vekst, gjerne innenfor finansmarkedet. Dersom det er hausse i et marked er teorien at man burde kjøpe de finansielle instrumentene det dreier seg om og selge det til et senere tidspunkt til en høyere pris.

Hausse kan også benyttes i forhold til uttalelser som er gitt for å påvirke en aksjekurs positivt. Hausse er det motsatte av baisse, som beskriver et svakt marked hvor aksjekursene eller verdipapirene faller

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.