generic

Hedgefond: En komplett guide (hvordan velge m.m.)

Hegdefond er en betegnelse på en type fond som står friere enn vanlige fond. Det spesielle med hegdefond er at fondet investerer midlene i en rekke forskjellige verdipapirer i mange forskjellige markeder. Typisk kan hedgefondet ha noen av verdiene investert i aksjer, andre i valuta, råvarer og obligasjoner. På denne måten sprer investeringene seg over flere markeder. Hedgefond kan også drive med shorthandel. Forvalteren av et hedgefond har med andre ord et relativt fritt spillerom.

De fleste hedgefondforvaltere har som mål å slå markedet uansett utvikling. Hovedpoenget med et hedgefond er imidlertid at det som oftest blir mindre hardt rammet av nedgangstider innenfor et felt, siden porteføljen er diversifisert. De fleste antar imidlertid at et hedgefond over tid vil tjene mindre enn et vanlig aksjefond.

Hedgefond i Norge

Hedgefond er best egnet for profesjonelle investorer som har en del erfaring. For helt ferske investorer vil det som oftest være like greit å investere i et aksjefond.

I Norge er det finanstilsynet som regulerer hedgefondene og reglene er forholdsvis strenge. For øyeblikket kreves det et minsteinnskudd på 500 000 for norske hedgefond. Grunnen til dette er at Finanstilsynet mener hedgefond er et komplisert produkt og at kun profesjonelle investorer investerer i dette produktet. Det er imidlertid fullt mulig å kjøpe seg inn i utenlanske hegdefond, hvor minsteinnskuddet som oftest er mindre.

Hvordan velge hedgefond

Dersom du vil investere i et hegdefond er det ulike faktorer du burde se på. For det første burde du se på strategien til hedgefondet og hvor stor risiko fondet tar. Her bør du se på hvilke markeder og verdipapirer fondsforvalteren investerer i, og hvor diversifisert porteføljen er.

Like viktig er det å se på fondets tidligere oppnåelser i forhold til andre fond og indekser. Er avkastningen langt lavere enn andre fond eller indekser har det formodningen mot seg å investere i fondet. Husk imidlertid at det motsatte ikke nødvendigvis betyr at du burde investere. Hell og uhell er en viktig faktor for alle fondsforvaltere og selv om et fond har hatt god avkastning tidligere betyr ikke det at dette alltid vil fortsette.

Videre er det viktig å se på forvaltningskostnadene. I forhold til indeksfond har ofte hedgefond og aktive aksjefond høye forvaltningsgebyrer. Dette innebærer at en stor del av avkastningen kan bli spist opp av forvaltningskostnadene. Som en tommelfingerregel kan det være lurt å velge det fondet med lavest forvaltningskostnader.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.