Hedging

Dårlig tid? Her har du en rask oppsummering

Innen finans betyr uttrykket hedging at man foretar en investering med formål om å fjerne eller minimere risiko ved en annen investering. Hedging fungerer på noenlunde lik måte som en forsikring.

Hedging innebærer dermed at man utsetter investeringen for mindre risiko, men på samme måte vil hedging som oftest innebære at man tjener mindre. Det blir på lik linje som dersom du forsikrer huset ditt. Du vil tape litt penger på selve forsikringen, men risikerer ikke å tape enorme summer dersom huset brenner.

Eksempel

La oss si at en del av investeringsporteføljen din består av 100 aksjer i selskapet XYZ, som produserer biler. Bilindustrien er en syklisk industri, hvilket betyr at bilselskapene normalt selger flere biler i økonomiske oppgangstider enn i økonomiske nedgangstider. Dette betyr at aksjene dine i selskap XYZ sannsynligvis vil synke i verdi dersom den generelle økonomien faller.

En måte å hedge på her er i kjøpe forsvarsaksjer. Dette kan for eksempel være aksjer innenfor matindustrien, som pleier å øke eller holde seg i verdi i slike nedgangstider. På den måten vil du diversifisere investeringen din hvilket innebærer at den samlede effekten av utviklingen til selskap XYZ ikke vil påvirke deg like mye.