generic

Hva er Defi? En komplett guide for nybegynnere 

Merk: Kjøp av bitcoin og andre kryptovalutaer er ikke regulert i de fleste EU land (inkl. Storbritannia og Norge). På grunn av det har du ingen EU investor-beskyttelse, og risikerer også å tape egen kapital. All handel foregår på eget ansvar, og vi kommer ikke med økonomisk rådgivning. Gjør alltid egen research.

Er det en ting vi har lagt merke til den siste tiden er det at stadig flere snakker om den økonomiske revolusjonen som kryptovaluta, DeFi og NFT teknologi bringer med seg, men hva innebærer det egentlig? Vi har tidligere skrevet guider på NFT og kryptovaluta, så nå er det på tide å finne ut hva DeFi egentlig er for noe. 

Det har nemlig vokst frem en egen bevegelse som anser DeFi som fremtiden, og derfor kan det være greit å vite hva det egentlig innebærer. La oss starte med hva DeFi egentlig står for Desentralisert Finans (DeFi) – eller med andre ord, finanstjenester som foregår utenfor de tradisjonelle formidlerne. 

Denne bevegelsen vokste i stor grad frem i kjølvannet av finanskrisen med et krav om at finansielle transaksjoner bør være tilgjengelig med gjennomsiktig historikk slik vi finner på blokkjeden. Vi har allerede sett eksempler på desentraliserte transaksjoner i form av populære kryptovaluta som Ethereum og Bitcoin, men DeFi bevegelsen ønsker å ta dette enda et skritt videre. 

Visjonen til DeFi er nemlig at man kan bruke smarte kontrakter basert på blokkjeder til å gjennomføre komplekse overføringer på en transparent og trygg måte. Dette kan være at man tilbyr finansiering, lager kontrakter av kjøp eller oppretter faste avtaler om overføringer. 

Oppsummering

  • Defi står for Desentralisert Finans – finansielle tjenester som foregår utenfor de tradisjonelle formidlerne. Dette er en bevegelse startet etter finanskrisen for å gjøre finansielle transaksjoner mer tilgjengelige og transparente ved hjelp av blokkjeder.
  • Defi bygger på blokkjede-teknologi som Ethereum og Bitcoin, og bruker smarte kontrakter basert på blokkjeder for å gjennomføre komplekse overføringer på en transparent og sikker måte.

Les videre for å finne ut mer om teknologien bak DeFi og få svar på det alle lurer på – hva er DeFi?

Teknologien som gjør DeFi mulig

DeFi kommer ut av krypto industrien og bygger videre på den blokkjede teknologien vi har sett i Ethereum og Bitcoin. Denne teknologien ble først utviklet til å gjennomføre enkle transaksjoner av verdier ved at man kjøpte og solgte mynter, men DeFi har nå tatt dette videre til å gjennomføre mer kompliserte transaksjoner. 

Det er liten tvil om at Bitcoin var den første kryptovalutaen på markedet, og det som introduserte oss til digitale verdier, men det var Ethereum med sin introduksjon av smart kontrakter og muligheten for desentraliserte applikasjoner som virkelig la grunnlaget for den visjonen DeFi har i dag. 

Dermed er det heller ingen overraskelse at det er nettopp blokkjeden til Ethereum som er den mest brukte når det gjelder DeFi applikasjoner. Dette ble muliggjort ved at Ethereum åpnet opp for å kjøre smart kontrakter og desentraliserte applikasjoner på blokkjeden. En smart kontrakt er skapt for å utføre en bestemt handling så snart forhåndsbestemte forutsetninger er oppfylt – og det er nettopp denne teknologien som har gjort at DeFi nå åpner for en rekke nye, spennende muligheter innen finans. 

Foreløpig er bruken primært sentrert rundt kryptovaluta verden, men det er også utforsket muligheter for å bruke smart kontrakter til omsetning av eiendom, rammeverk for ulike transaksjoner og lån, samt som en grunnpilar i det som etterhvert har blitt et stort utvalg desentraliserte applikasjoner. 

Solidity 

Selv om teknologien som benyttes til smart kontrakter er basert på Ethereum sin blokkjede, har teamet bak Ethereum utviklet et eget programmeringsspråk som brukes i de såkalte smart kontraktene. Dette nye språket har blitt benyttet til en rekke applikasjoner og smart kontrakter, men det kan også være spennende å vite at det internasjonale betalingssystemet SWIFT også har begynt å utforske muligheter for å bruke Solidity i sin programvare. Dette viser at teknologien også kan adopteres til store internasjonale systemer, noe som vil bli en spennende blanding av sentralisert og desentralisert finans. 

Hvorfor du burde bry deg om DeFi

Kryptovaluta og digitale verdier har lenge vært ansett som for spesielt interesserte, men dette har DeFi effektivt endret på. DeFi representerer nemlig krypto teknologiens inntog i territorier som tidligere har vært forbeholdt tradisjonelle institusjoner som banker og nasjonale myndigheter. Her har desentralisert finans åpnet for en rekke muligheter ved at det beveger seg helt utenfor det tradisjonelle systemet som gjerne omtales som fiat-systemet. 

Bare de siste årene har DeFi-universet gjennomgått ekstreme forvandlinger og det skjer stadig store fremskritt i bruken av denne teknologien. Dette har gjort at regulatoriske myndigheter og finansbransjen forøvrig ikke har klart å følge med. Selv om myndigheter i dag har vist en interesse for det som skjer i DeFi og kryptovaluta, ser det ut som dette universet fortsatt vil forbli uregulert i en en periode fremover. Et uregulert marked kan by på spennende muligheter, men det er også viktig å vite hvilken risiko dette innebærer for investorer som deltar i markedet. 

Interessen for det som skjer i kryptovaluta og DeFi har generelt vært stigende de siste årene, noe som betyr at det stadig utforskes nye muligheter og løsninger for teknologien. DeFi-universet er fortsatt stort sett basert på Ethereum, men med de kapasitetsbegrensningene og kostnadene som knyttes til dette, byr det på en rekke problemer for bransjen – noe som må løses før det kan forventes at DeFi når helt ut til massene i finansmarkedet. 

Det jobbes fortsatt aktivt med å utbedre disse utfordringene og bransjen tok et stort steg i riktig retning etter den suksessfulle overgangen til Ethereum 2.0. Dette styrket dominansen til Ethereum innen desentralisert finans, samt at det åpner for at de eksisterende høye prisene kan synke betraktelig. Vi mener derfor at de potensielle bruksområdene for DeFi så vidt har skrapt overflaten, noe som betyr at dette definitivt er et område du bør følge med på videre. 

Eksempler på DeFi applikasjoner

Det første eksempelet vi så på DeFi-innovasjon var i form av ICO-er (Initial Coin Offerings). Disse gjorde det mulig for selskaper å hente inn finansiering uten behov for tradisjonelle tilretteleggere og investeringsbanker, men det åpnet også for at selskaper enkelt kunne flytte verdier mellom selskaper, foretak og bankkontoer ved hjelp av smart kontrakter og blokkjeden. 

Selv om ICO-er var et stort skritt for DeFi-verden, mistenker vi at dette bare var begynnelsen på den innovasjonen DeFi teknologi åpner for. Blant annet har det dukket opp en helt n y verden av desentraliserte applikasjoner som bygger på blokkjede-basert teknologi. Nedenfor har vi frem hentet noen eksempler på nettopp dette. 

Den store tanken bak desentralisert finans er at brukerne selv skal ha kontroll på det som foregår. Det byr også på enklere transaksjoner og er mer transparent ettersom ingen tredjepart er involvert i transaksjonen din. 

Til felles har alle disse innovasjonene at de har skapt et nytt finansielt nettverk som fungerer helt separat fra det tradisjonelle, sentraliserte systemet. Dette betyr at det nå åpner seg muligheter for investere, låne penger og gjennomføre transaksjoner helt uten at banker er involvert i prosessen. 

Hvordan komme i gang med DeFi

Det er ingen tvil om at det finnes en rekke spennende muligheter knyttet til DeFi, men for nybegynnere kan det fortsatt være vanskelig å vite hvordan man kommer i gang med disse nye mulighetene. Derfor har vi valgt å trekke frem noen enkle pekepinner for deg som vil prøve deg på alt desentralisert finans har å by på. 

Her er det vanskelig å skrive en omfattende guide, ettersom det fortsatt skjer enorm innovasjon hver eneste dag, men grunnlaget er godt etablert, så inngangen til DeFi er kartlagt for de aller fleste. 

Du trenger en krypto lommebok

Hva er DeFi? Jo det er desentraliserte finansielle løsninger som er knyttet opp mot blokkjeden til Ethereum – noe som betyr at du må ha tilgang til blokkjeden for å kunne delta i DeFi. Derfor vil du også trenge en måte å oppbevare dine digitale verdier på, noe som tilsier at du vil trenge en krypto lommebok eller hardware wallet

Dette er i praksis en lommebok hvor du oppbevarer alle dine personlige nøkler som gir adgang til de ulike delene av blokkjeden du har. Eksempelvis kan dette være NFT-er, Bitcoin, Ethereum, smart kontrakter og andre tokens du har samlet deg opp. På dette området anbefaler vi at man investerer i en hardware wallet, ettersom dette vil gi en tryggere oppbevaring av digitale valutaer offline. 

Kjøpe kryptovaluta

Alt som foregår i DeFi universet er basert på blokkjeden, noe som betyr at du vil trenge kryptovaluta for å kunne delta i det som foregår. Her finnes det en rekke ulike kryptovalutaer, men som vi var inne på tidligere er det Ethereum som danner grunnlaget for mye av det som skjer i DeFi så dette er også uten tvil den anbefalte valutaen du bør laste opp med. 

Det samme gjelder dersom du ønsker å ta opp et lån hos eksempelvis Compound og Aave, hvor begge to benytter smart kontrakter for å ta sikkerhet i kryptovaluta verdier du stiller til rådighet. 

Bli en del av blokkjeden

DeFi tar utgangspunkt i den sikkerheten blokkjeder tilbyr, noe som betyr at du kan delta i ulike roller knyttet til blokkjeden for å involvere deg i DeFi. Dette kan være i form av utvinning av nye mynter, staking, verifikasjon av kontrakter eller andre funksjoner. Vi har liten tvil om at det vil dukke opp flere spennende muligheter innen dette universet, så her kan det være lurt å få en strategisk plassering før det er for sent. 

Hvorfor DeFi kan ha stort potensiale fremover

Vi var inne på det tidligere, men mulighetene som DeFi og blokkjede byr på i form av trygge, transparente transaksjoner kan påvirke en rekke industrier i fremtiden. Her har vi allerede sett hvordan man enkelt kan overføre penger 24/7 til kontorer over hele verden, men det er også en rekke andre muligheter DeFi kan by på som gjør at det er verdt å følge med på denne utviklingen. 

DeFi viser hvordan en godt etablert bransje som bank og finans kan påvirkes ved hjelp av ny, moderne teknologi. Men det har også illustrert hvordan brukerne selv kan ta tilbake mye av den makten og kontrollen som nå er konsentrert hos bankene. Ved å få muligheten til å gjennomføre trygge, effektive transaksjoner utenfor det sentraliserte systemet kan man selv legge til rette for betalinger, tilby lån og finansiering, eller skifte eierskap på eiendommer ved hjelp av tokens. 

Vi har også sett flere eksempler på selskaper som tilbyr finansiering med sikkerhet i digitale verdier, noe som har gjort det mulig å omgå det tidkrevende systemet i bankene som blant annet stiller krav om plettfri kreditthistorikk. Dette åpner døren for at mange vil finne muligheter de tidligere har blitt nektet i tradisjonelle systemer ved å ty til DeFi. Sist, men ikke minst vil muligheten til å bruke digitale valutaer på tvers av landegrenser kunne motarbeide korrupsjon, fattigdom og velferds fordelingen vi ser i dag. 

Konklusjon

Defi eller desentralisert finans så først dagens lys når verden i kjølvannet av finanskrisen hadde fått kjenne på hvilken risiko sentralisert finans kunne by på. Mange opplevde å miste sparepenger, pensjon og investeringer – noe som førte til visjonen om et desentralisert system. Denne visjonen fikk for alvor vann på mølla når teamet bak Ethereum introduserte muligheten til å legge smart kontrakter på blokkjeden, noe som fort åpnet opp for en rekke desentraliserte muligheter. 

I dag har dette dannet grunnlaget for et helt univers der man kan gjennomføre kompliserte transaksjoner, stille sikkerhet ved hjelp av smart kontrakter, tilby lån og legge til rette for overføring av verdier basert på forhåndsavtale kriterier. Mange anser dette som en langt tryggere løsning enn tradisjonell finans, og vi tror man knapt har skrapt overflaten på hva DeFi kan utvikles til i fremtiden. 

Ønsker du å lære mer om DeFi, kryptovaluta eller NFT-er, så har vi skrevet guider for nybegynnere på alle disse emnene. Lær mer om hvilke muligheter som finnes i digitale verdier og hvordan du kan delta i den verdiskapningen som foregår nå. 

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.