generic

Hva er kurtasje?

Kurtasje er avgiften du betaler til en megler for at du kan kjøpe eller selge en aksje eller andre verdipapirer. En rekke meglere på nett lar deg enkelt kjøpe og selge aksjer. Til gjengjeld krever de gebyr for at de skal gjennomføre handelen for deg. Slikt sett blir megleren en mellommann mellom kjøper og selger og kurtasjen tilsvarer «lønnen» til mellommannen.

Kurtasje eksisterer i en rekke bransjer, for eksempel innenfor eiendomsmegling, forsikring, også videre. Vi skal her imidlertid forholde oss til kurtasje innenfor aksjehandel og handel av andre finansielle instrumenter.

Oppsummering

  • Kurtasje betales til en megler ved kjøp eller salg av aksjer og verdipapirer. Før man velger en nettmegler, er det viktig å sette seg grundig inn i kurtasjeregler.
  • Handler du med små beløp, risikerer du at kurtasjen spiser opp store deler av gevinsten din. Derfor er det viktig at du setter deg inn i minstekurtasjen. Ved større beløp, er det derimot viktig å sette deg inn i det prosentvise gebyret og maksimumskurtasjen.

Hvorfor er det viktig å sette seg inn i kurtasje?

Hvor mye du må betale i kurtasje vil variere. De fleste nettmeglere varierer kurtasjen ut fra hvor store beløp du handler for og hvor ofte du handler.

Dersom du er ny i aksjemarkedet er det viktig at du setter deg inn i ulike kurtasjeregler før du begynner å handle, og også før du velger en nettmegler.

Det positive med at aksjehandel har blitt digitalisert er at kurtasjen har blitt mye lavere etter man begynte å handle aksjer hos nettmeglere. Imidlertid er det fortsatt relativt stor forskjell mellom enkelte nettmeglere. Dermed vil det lønne seg å sette seg inn i de ulike nettmeglernes kurtasje før man tar det endelige valget.

Dersom du velger feil nettmegler og handler for små beløp kan du faktisk oppleve at mye av gevinsten din blir spist opp av kurtasjen. Dersom du investerer 10 000 – kjøper 20 aksjer til en verdi på 500 kr per aksje – og aksjeprisen stiger med 2 %, vil du ha tjent 200 kr. Men betaler du 95 i kurtasje vil du bare ha tjent 105 kroner på aksjekjøpet. Dette virker kanskje ikke så mye, men dersom du handler ofte med mindre beløp kan slik kurtasje utgjøre relativt stor sum i det lange løp.

Handler du med mindre beløp vil det derfor være viktig å sette seg inn i minstekurtasjen. Men dersom du handler med større beløp er det veldig viktig å sette seg inn i det prosentvise gebyret. Mange nettmeglere har også en maksimumskurtasje. Handler du for eksempel aksjer i et selskap for 1 million, ville det vært mye om nettmegleren skulle tatt 5000 i kurtasje ved en kurtasjeprosent på 0,05 %.

Hvordan utregnes kurtasje?

Kurtasjen regnes som oftest ut i forhold til et minimumsbeløp eller til en prosentvis sats av handelsbeløpet.

Tenk deg for eksempel at en megler har en minimumskurtasje på 95 kr og en prosentkurtasje på 0,05%.

Alle beløp som medfører mer enn 75 kr i kurtasje vil bli utregnet ut fra prosent, men alle beløp hvor kurtasjen ville vært mindre enn 75 kr uansett vil medføre et kurtasjegebyr på 95 kr.

Handler du for eksempel utenlandske aksjer for 16 000 kr vil du akkurat passere minimumskurtasjen og må betale 80 kr i gebyr. Handler du for 1000 kr skulle du egentlig bare betalt 5 kr i gebyr ut fra kurtasjesatsen. Men siden minimumsbeløpet er 95 kr må du uansett betale 95 kr i kurtasje.

Tilpasset kurtasje

Mange nettmeglere har spesialiserte tilbud til forskjellige typer aksjehandler. For eksempel har enkelte nettmeglere tilpassede programmer til småsparere, hvor du kan få en svært lav minimumskurtasje. På den andre siden har også nettmeglere tilpassede programmer til investorer som investerer store summer. Disse kan da få en svært redusert prosentkurtasje.

Slike tilbud gavner både investorer og nettmegleren, da investorene får bedre pris og nettmegleren får flere kunder. Det gjelder igjen å presisere at det er viktig å gjøre undersøkelser på forhånd i forhold til hvilken nettmegler som har det beste kurtasjetilbudet for deg.

Hva ligger kurtasjen på i Norge?

Kurtasjen til nettmeglerne i Norge er ikke så variabel, og prisene er relativt like. Det er likevel penger å tjene på å velge den rette nettmegleren i forhold til å betale minst mulig kurtasje. Når det gjelder minstekurtasjen varierer den mellom alt fra 20 til 100 kroner, og når det gjelder den prosentvise kurtasjen varierer den fra alt fra 0,02 % til 0,15 %.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.