Aksjer

Hva er teknisk analyse?

Teknisk analyse er en strategi for å kjøpe og selge finansielle instrumenter basert på markedspsykologien. I denne artikkelen vil vi forklare teknisk analyse i forhold til aksjehandel.

Grunnkonseptet bak teknisk analyse er at all informasjon om et selskap allerede er priset inn i aksjen. Dermed er alle vesentlige forhold om selskapet innkalkulert i aksjeprisen. Dermed blir teorien bak fundamental analyse, at man skal finne selskaper som er underpriset i forhold til den reelle verdien, ikke gyldig.

Siden teknisk analyse baserer seg på at all informasjon om selskapet er priset inn i aksjen blir det ikke lenger interessant å studere selve selskapet. Teknisk analyse fokuserer derfor istedenfor på historisk kursutvikling.

Selve hovedpoenget bak teknisk analyse er at historien vil gjenta seg. På denne måten vil man ved å studere historisk kursutvikling kunne forutse fremtidig bevegelse i aksjen. Ved å se på diagrammer kan man bruke teknisk analyse til å identifisere prismønstre og trender i markedet.