generic

Hva er teknisk analyse?

Teknisk analyse er en strategi for å kjøpe og selge finansielle instrumenter basert på markedspsykologien. I denne artikkelen vil vi forklare teknisk analyse i forhold til aksjehandel.

Grunnkonseptet bak teknisk analyse er at all informasjon om et selskap allerede er priset inn i aksjen. Dermed er alle vesentlige forhold om selskapet innkalkulert i aksjeprisen. Dermed blir teorien bak fundamental analyse, at man skal finne selskaper som er underpriset i forhold til den reelle verdien, ikke gyldig.

Siden teknisk analyse baserer seg på at all informasjon om selskapet er priset inn i aksjen blir det ikke lenger interessant å studere selve selskapet. Teknisk analyse fokuserer derfor istedenfor på historisk kursutvikling.

Selve hovedpoenget bak teknisk analyse er at historien vil gjenta seg. På denne måten vil man ved å studere historisk kursutvikling kunne forutse fremtidig bevegelse i aksjen. Ved å se på diagrammer kan man bruke teknisk analyse til å identifisere prismønstre og trender i markedet.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.