generic

Hvordan investere penger: 9 gode alternativer for 2024

Det er ikke så vanskelig å tjene penger, det vanskeligste er ofte å investere pengene. Jo større risiko du tar, jo mer sjanse har du for å få bedre avkastning på investeringen din. På den annen side er det også større sjanse for at du taper pengene dine. Vi vil her nevne noen eksempler på måter du kan investere pengene din på. Rådene vil variere ut fra risiko og det vil også dermed potensiell avkastning. Det er viktig å huske på at denne investeringslisten ikke er uttømmende, og at forskjellige tider også vil gjøre noen av investeringstipsene mer aktuelle, som for eksempel rentenivå og sparekonto.

Oppsummering

 • Det vil alltid være en risiko knyttet til det å investere penger, noe som betyr at du trenger en strategi som er tilpasset sin risikoprofil. Her kan det være lurt å investere i ulike instrumenter som ETFer, rentefond, aksjer og kryptovaluta. 
 • For å investere penger bør du ha en langsiktig strategi, men også en plattform som gir deg tilgang til flere instrumenter uten at du må opprette en ny konto. Skilling, Nordnet og flere andre gir deg tilgang til et bredt mark samlet på ett sted.

Alternativ 1: Begynn med aksjehandel

Aksjekjøp er en av de mest velkjente måtene å investere penger på. Tradisjonelt sett har aksjemarkedet verdt i vekst slik at du har sannsynligheten på din side dersom du deltar over lengre tid. Imidlertid er risikoen stor da den årlige aksjeverdien svinger opp og ned. Mange har tjent penger på aksjemarkedet, men samtidig har også mange tapt penger i markedet.

Alle selskaper som er notert på børsen er delt inn i like store enheter som kalles aksjer. Et selskap kan utstede så mange aksjer som det ønsker, men summen av aksjene kan ikke utgjøre mer enn 100 % av selskapet. Dersom du kjøper en aksje i et selskap blir du medeier i selskapet. Jo flere aksjer du eier jo flere rettigheter vil du ha som aksjonær. Alle aksjonærer har rett på elementære rettigheter som prosentvis stemmerett på generalforsamlingen og rett på prosentvis utbytte, dersom dette forekommer.

Det har blitt skrevet mye på Investikon om hvordan du kan profittere på aksjer. Dette er noe som tar tid, og kan ikke læres over natten. Det viktigste er nok å gjøre nøye undersøkelser før du bestemmer deg for hvilket selskap du vil investere i og hvor mange aksjer du vil kjøpe.

Mange investorer benytter seg av metoden som kalles fundamental analyse. Denne går ut på at du analyserer selskapet, selskapets industrisektor og økonomien i sin helhet for å finne ut om den underliggende aksjeverdien er høyere enn den nåværende aksjemarkedet i markedet. Er dette tilfellet vil det ut fra teorien lønne seg å kjøpe, da markedet til slutt vil «forstå» aksjens underliggende verdi og at aksjeverdien tilslutt vil gjenspeile denne verdien. Berømte investorer som Warren Buffet og Charlie Munger har blitt noen av verdens rikeste menn ved hjelp av denne metoden.

logo

Best for nybegynnere

star icon star icon star icon star icon star icon

4.8/5

Nøkkeltall

Avgifter: 0% – 3,5%

Utvalg: CFD innen aksjer, krypto m.m.

Gå til Skilling

Skilling er en multi-asset investeringsplattform. Verdien av investeringene dine kan gå opp eller ned. Kapitalen din er utsatt for risiko.

Hva vi likte med Skilling

Skilling er en innovativ CFD plattform som tilbyr handel i mer enn 700 ulike instrumenter. Plattformen tilbyr et stort utvalg gratis webinarer, kurs og guider som kommer godt med for nybegynnere. Lave minimumsinnskudd gjør det også enkelt å komme i gang.

Fordeler

 • star iconRegistrert hos Finanstilsynet
 • star iconStort utvalg med over 900 instrumenter
 • star icon0% kurtasje på aksjer
 • star iconSkillingCopy ™
 • star iconBrukervennlig plattform
 • star iconRegistrering med BankID

Ulemper

 • star iconUttaksgebyr

Den andre metoden kalles for teknisk analyse. Teknisk analyse er noe helt annet enn fundamental analyse. Metoden baserer seg på analyse av aksjens historiske kursutvikling. Tanken er at historiske adferdsmønstre har en tendens til å gjenta seg. Gjennom å se på grafer prøver man dermed å forutse markedet. I denne teorien er det mer fokus på markedspsykologien fremfor selskapet i seg selv. Teoriene er ganske forskjellige men kan også brukes til å komplimentere hverandre.

Hvem passer investeringen for?

En investering i aksjer passer best for deg som har en middels/lang tidshorisont på investeringen din. Her kan du selv velge hvor mye risiko du ønsker å velge, ved å skille mellom vekstaksjer og stabile utbytteaksjer.

Risiko

Det er viktig å vite at det følger en risiko med investeringer i aksjer. Alle aksjer som handles på børsen er utsatt for volatilitet, noe som betyr at aksjene dine kan synke i verdi. Denne risikoen kan riktignok tilpasses ved å bygge en diversifisert portefølje, men det er fortsatt viktig å merke at alle investeringer i finansielle instrumenter medfører en risiko.

Vær derimot obs på at aksjemarkedet krever tålmodighet og at pengene du investerer kan tapes. Bruk derfor ikke penger som du ikke har. I nyere tider er det flere som har tatt på seg risikoen med å ta ut et smålån uten kredittsjekk for å investere i aksjemarkedet, og en stor majoritet av dem kommer ikke bra ut med påløpende renter og en investering som umiddelbart ikke tilbakebetaler.

Om du ønsker flere aksjetips, har vi skrevet en artikkel om huskeregler ved aksjeinvestering her.

Alternativ 2: Investere penger i ETF-er

Aksjefond differiansierer seg fra vanlig aksjeinvestering ved at et aksjefond har flere aksjer i porteføljen. Investerer du pengene dine i et aksjefond investerer du dermed reelt sett i flere forskjellige selskaper, og ikke i et enkelt selskap. Fordelen med et aksjefond er at du ikke legger alle eggene dine i en kurv. Slikt sett er aksjefond en mindre risikabel måte å investere penger på enn dersom du investerer i en enkelt aksje. De beste aksjefondene gir samtidig ofte høy avkastning i forhold til risikoen.

logo

Beste norske plattform for aksjer

star icon star icon star icon star icon star icon

4.3/5

Nøkkeltall

Avgifter: 1 NOK – 79 NOK

Utvalg: aksjer, fond, ETFer m.m.

Hva vi likte med Nordnet

Nordnet er en brukervennlig norsk plattform for aksjehandel som passer for både nybegynnere og erfarne tradere. Ulempen er utgifter som ikke er spesielt mye lavere enn totalbanker. Dette kan være et minus for deg som er veldig aktive. Det som gjør at Nordnet virkelig skiller seg ut er Shareville. Akkurat som ved sosiale medier, kan du lese tips fra andre og kommentere på innlegg. Du kan også kopiere strategier.

Fordeler

 • star iconBrukervennlig plattform med aksjetips fra erfarne investorer
 • star iconSamfunn med tradere
 • star iconStort utvalg av investeringsmuligheter
 • star iconRapportering til Skatteetaten

Ulemper

 • star iconHøye utgifter med samme prisnivå som banker

Aksjefond opereres som oftest av profesjonelle aksjemeglere som tar en viss provisjon for å styre aksjefondet. Slikt sett er ulempen med et aksjefond at du må betale en viss provisjon, selv om denne ofte ikke er altfor høy.

Det finnes mange forskjellige typer aksjefond. Fond deles ofte inn i for eksempel bransjefond og geografiske fond. Et bransjefond betyr at fondet kun investerer i selskaper innenfor en viss bransje.

Eksempelvis kan et bransjefond kun investere innenfor eiendom. Fondets utvikling vil i slike fond i større grad påvirkes av utviklingen innenfor den bransjen. Har du eksempelvis foretatt en fundamental analyse og funnet en industri du har tro på, men ikke klarer å bestemme deg for et enkelt selskap, kan du alternativt investere i et aksjefond innenfor den bransjen.

Mer vanlig er kanskje geografiske fond. I slike tilfeller investerer aksjefondet i selskaper innenfor en viss geografisk grense. Norske fond skal normalt investere minst 80 % av kapitalen i det norske aksjemarkedet. Nordiske fond skal normalt investere minst 80 % av kapitalen i det nordiske aksjemarkedet. Det samme gjelder for europeiske fond, hvor det skal plasseres minst 80 % av kapitalen i EU- og EØS-land.

Samlet sett kan aksjefond være en god ide for deg som ikke kan så mye om aksjer og ønsker å minimere risikoen i forhold til andre aksjer. Du kan lese mer om valg av fond eller aksjer i denne artikkelen.

Hvem passer investeringen for?

Investeringer i ETF-er passer for deg som vil ha eksponering mot aksjemarkedet, men ikke ønsker ansvaret for å velge plasseringene selv. Ved å plassere pengene i et fond vil en profesjonell forvalter gjøre de daglige valgene på dine vegne, men du får fortsatt deltatt i avkastningen som skapes gjennom aksjer.

Risiko

Som med alle finansielle instrumenter, vil det også være en risiko knyttet til investeringer i ETF-er. Imidlertid er disse gjerne så bredt eksponert at volatiliten er lavere enn på individuelle aksjer. Når det er sagt, så har det kommet korreksjoner på ETF-er også når markedet opplever større korreksjoner, så det er noe du bør være kjent med.

Alternativ 3: Kjøp deg inn i rentefond

Rentefond er fond som investerer pengene i rentebærende papirer og bankinskudd. Rentefond deles inn i alternativene obligasjonsfond og pengemarkedsfond. Obligasjonsfond investerer som oftest i rentebærende papirer med lenger gjenværende varighet enn pengemarkedsfond.

Et pengemarkedsfond investerer som oftest i lånepapirer med gjenværende varighet på rundt ett år, mens obligasjonsfond ofte investerer i lånepapirer med noe lengre varighet. Desto kortere løpetid lånepapiret har igjen, desto tryggere anses det å være.

Fordelen med rentefond er at du som oftest vil få bedre rente enn du ville fått ved å spare penger i en høyrentekonto. Rentefond er også en tryggere investering enn aksjer og aksjefond, selv om fortjenesten ikke er like høy. Den forventede avkastningen er ikke så forskjellig som fra de beste høyrentekontoene.

Hvem passer investeringen for?

Rentefond er for deg som vil ha en forutsigbar avkastning med lav risiko. Du vil sjeldent oppleve en avkastning slik som i aksjemarkedet eller kryptovaluta, men du får en jevn, forutsigbar inntekt på sparepengene dine. Imidlertid er det greit å merke seg at man gjerne må ha større beløp investert før det blir noe betydelig avkastning å snakke om.

Risiko

Alle finansielle investeringer har en risiko, men rentefond er i den lavere enden av denne skalaen. Du kan riktignok oppleve uteblitt betaling av lån eller lavere rentenivåer, men dette vil sjeldent påvirke hele fondet. Rentefond er derfor ansett som en ‘trygg’ investering for langsiktig sparing.

Alternativ 4: Spekuler i valutahandel

Valutamarkedet er det største finansmarkedet i verden, og det handles daglig for over 500 milliarder dollar. Valutahandel kan dermed friste mange. Dersom du har verdt turist i USA og vekslet NOK til USD har du deltatt i dette markedet.

logo

Best for nybegynnere

star icon star icon star icon star icon star icon

4.8/5

Nøkkeltall

Avgifter: 0% – 3,5%

Utvalg: CFD innen aksjer, krypto m.m.

Gå til Skilling

Skilling er en multi-asset investeringsplattform. Verdien av investeringene dine kan gå opp eller ned. Kapitalen din er utsatt for risiko.

I valutamarkedet foretas alle handler i valutapar. Valutaparene som er mest populære er EUR/USD (euro til amerikansk dollar), USD/JPY (amerikansk dollar til japansk yen), GBP/USD (britisk pund til amerikansk dollar) og AUD/USD (australsk dollar til amerikansk dollar).

Du kan bare spekulere i en valuta mot en annen. Du kan ikke spekulere i at en valuta stiger i forhold til flere andre valutaer. Kjøper du for eksempel euro og betaler med amerikansk dollar er du i posisjonen EUR/USD: I dette tilfellet vil du tjene penger dersom euroen (EUR) styrkes i forhold til den amerikanske dollaren (USD). Motsatt vil du tape penger dersom den amerikanske dollaren (USD) svekkes i forhold til euroen (EUR).

Det er flere fordeler med dette markedet i forhold til andre finansmarkeder. Valutaene påvirkes av global og regional politikk og økonomi slik at markedet er interessant for mennesker som er interessert i verdensnyheter. Markedet er åpent 24/7, 5 ganger i uken. Markedet er også ekstremt likvid, slik at du raskt kan utføre ordrer. Du kan også handle med høy leverage, hvilket betyr at du kan investere mer penger enn du i realiteten har.

Likevel er det viktig å påpeke at de fleste som begynner med valutahandel taper penger. Grunnen til dette er at valutahandel ikke er så lett som det ser ut som. Verdensbildet forandrer seg hele tiden og det er vanskelig å forutse alt som kan skje. Det er også mye tilfeldigheter og psykologi som påvirker markedet.

Valutahandel krever også relativt mye deltakelse, ofte mer enn å delta i aksjemarkedet. Valutahandel passer best for den som har is i magen og kan forholde seg objektiv og stenge ute følelser selv der du har hatt flere negative posisjoner etter hverandre. Slikt sett er valutahandel en mer risikabel måte å investere penger på enn for eksempel aksjehandel.

Hvem passer investeringen for?

Valuta er gjerne svært volatilt, så dette er investeringer for spesielt interesserte. Dette skyldes gjerne at marginene er svært små, noe som betyr at du må ha betydelige beløp investert for å få avkastning på investeringen din. Denne investeringen passer derfor best for erfarne investorer som har tidligere erfaring med tilsvarende instrumenter.

Risiko

Det er høy risiko for volatilitet knyttet til valutaspekulasjon, så dette er sjeldent noe vi anbefaler for småsparere. Du kan riktignok finne noen fond som tilbyr denne typen eksponering, men uforutsigbarheten har gjort dette til en relativt risikabel investering.

Alternativ 5: Delta i crowdlending

Crowdlending, eller folkelån, er en ny type investeringsmetode som stadig blir mer og mer populær. Dette går ut på at privatpersoner låner penger til bedrifter som trenger det. Til gjengjeld betaler bedriften pengene tilbake med en betalingsplan med en god rente. Crowdlending er relativt nytt i Norge, men har eksistert lenge ellers i verden. I Storbritannia har investeringsformen blitt veldig populær, og britene har lånt ut opp mot 30 milliarder kroner bare siden 2010.

Crowdlending er et perfekt alternativ og en vinn-vinn situasjon for bedrifter som ikke passer inn i bankens kriterier for bedriftslån og privatpersoner som ønsker å øke sin kapital. Årlig avkastning varierer, men kan være fra alt fra 5-15 %.

Crowdlending er selvfølgelig ikke uten risiko, da det alltid er en risiko for at bedriften du låner ut penger til misligholder lånene og/eller går konkurs. Statistikk fra crowdlendingmarkedet i Storbritannia viser imidlertid at hele 98% av bedriftene som har fått lån fra privatpersoner har betalt tilbake uten noen form for mislighold. Det finnes nå flere plattformer du nå kan bruke for å investere på denne måten i Norge.

Hvem passer investeringen for?

Crowdlending har raskt blitt en populær vei for småsparere som ønsker en bedre avkastning på pengene sine. Dette skyldes den svært lave renten vi har hatt de siste årene, noe som har gjort sparekontoen til et lite attraktivt alternativ. Denne investeringen passer derfor for deg som er villig til å ta noe risiko, men som ikke ønsker å risikere pengene i markeder som kryptovaluta og aksjer. Du vil oppnå høyere avkastning enn sparekontoen, samtidig som du har en viss forutsigbarhet gjennom rentekuponger.

Risiko

Crowdlending gjennom forsvarlige plattformer er ansett som en lite risikabel investering, men den er ikke helt risikofri. Du låser ut penger til prosjekter eller virksomheter, så det er alltid en fare for at noe kan skje. Vi anbefaler derfor at du fordeler pengene på flere prosjekter/lån, slik at du tar ned risikoen gjennom diversifisering.

Alternativ 6: Investere i kryptovaluta

En nytt finansielt instrument som nylig har blitt et hett tema er kryptovaluta. Fra å ha opplevd en ekstrem oppgang i 2017 har de fleste kryptovalutaene opplevd en skikkelig tilbakegang i løpet av 2018.

logo

Best for nybegynnere

star icon star icon star icon star icon star icon

4.8/5

Nøkkeltall

Avgifter: 0% – 3,5%

Utvalg: CFD innen aksjer, krypto m.m.

Gå til Skilling

Skilling er en multi-asset investeringsplattform. Verdien av investeringene dine kan gå opp eller ned. Kapitalen din er utsatt for risiko.

Tradisjonelt anbefaler vi ikke kryptovaluta som investeringsform. Grunnen til dette er at kryptovalutaens framtid er for usikker. Vi har ingen anelse om hvordan kjente kryptovalutaer som Bitcoin vil utvikle seg, og slik investering kan da nærmest kalles gambling. Til nybegynnere uten så mye kapital vil vi dermed ikke anbefale kryptovaluta som investeringsform. Hvis du allikevel skulle ønske å begi deg ut i kryptouniverset, kan du finne mer informasjon om hvordan kjøpe kryptovaluta her.

Hvem passer investeringen for?

Selv om kryptovaluta har blitt svært attraktivt som investering, er det ingen tvil om at det er høy risiko. Dette er derfor en investering som passer best for deg med en høy risikoappetitt. Markedet er preget av kraftig vekst, men også teknologi i enorm endring, så her skjer det mye i høyt tempo. Langsiktige investorer kan absolutt søke eksponering mot kryptovaluta, men vi anbefaler det som en liten del av en diversifisert portefølje.

Risiko

Her påberoper vi oss høy risiko, så dette er en investering for deg som er villig til å satse pengene dine. Du kan riktignok oppnå høy avkastning med de riktige investeringene, men kryptovaluta markedet er svært uforutsigbart og utsatt for ekstrem volatilitet. Du bør derfor sette deg godt inn i eventuelle investeringer, samt være innforstått med at markedet raskt kan snu nedover.

Alternativ 7: Invester i eiendom

Tradisjonelt sett har vært en av de aller beste investeringene. Kjøpte du et hus eller en leilighet i Oslo for 30 år siden har investeringen opplevd en ekstrem prosentmessig vekst. De fleste menneskene i Norge som sitter på en høy egenkapital kan skylde på gode eiendomsinvesteringer. Investering i eiendom har vært, og fortsetter å være, en av de beste investeringene du kan gjøre.

Problemet med eiendom er at det krever mye kapital. Skal du kjøpe en leilighet i Oslo finner du neppe noe særlig beboelig til under 2 millioner. Dersom du ikke har særlig mye egenkapital er du da nødt til å låne penger av en bank og betale rente. Slikt sett vil renten  til en viss grad spise opp boligens verdivekst. I ytterste fall risikerer du også at boligverdien synker, og at du da taper all egenkapitalen din og i tillegg må betale renter på boliglånet.

Alt i alt er investering i eiendom som oftest en veldig lønnsom investering. Alternative investeringer kan være å kjøpe en bolig med utleiedel dersom du uansett skal kjøpe deg en egen bolig. I slike tilfeller vil du også slippe å betale utleieskatt dersom du legger forholdene riktig til rette.

Hvem passer investeringen for?

Eiendom er en investering som passer de aller fleste porteføljer, men det er viktig å ha en langsiktig horisont. Det er sjeldent man oppnår rask avkastning i eiendomsmarkedet, så her kan det nok være lurt å ha et langsiktig tidsperspektiv på pengene man plasserer. Imidlertid er det en svært trygg ‘havn’ som sjeldent er utsatt for den samme volatiliteten som øvrige investeringer på denne siden.

Risiko

Det er lite risiko knyttet til direkte investeringer i eiendom, men det er greit å vite om noen potensielle trusler. Dette gjelder spesielt for deg som enda ikke er sikker på hvor stort boliglån du kan få, og som dermed sannsynligvis kommer til å handle med lånte penger. En eiendom kan også tape seg i verdi over tid, så god kjennskap til lokale markeder er viktig.

Alternativ 8: Sett pengene i sparekonto

For øyeblikket er sparekonto er en av de dårligste måtene å investere pengene sine på. Dette er fordi bankene nå tilbyr rekordlav rente, selv på høyrentekontoer og for eksempel BSU-kontoer. I tillegg til dette tar staten 23 % av renteinntekten og inflasjonen i samfunnet spiser opp store deler eller mer enn det du tjener i rente.

Slikt sett er det egentlig ikke å anbefale å investere pengene i en sparekonto per dags dato. Dersom rentenivået endrer seg vil sparekonto igjen være en god måte å investere pengene sine på. Sparekonto er også en av de aller tryggeste alternativene, siden staten garanterer for pengene opp til to millioner kroner.

Alternativ 9: Invester i deg selv

Det siste rådet er også kanskje et av de viktigste. En av de beste investeringene du kan gjøre er å investere i deg selv. Dette betyr å bruke tid og/eller penger på å kontinuerlig utvikle deg og lære deg nye emner. Å drive med aksjer og investeringer krever også mental styrke og utholdenhet som ofte er et resultat av din egen fysiske helse. En investering i treningsutstyr til hjemmetrening kan også gi en god avkastning på sikt.

Alternativt kan du bruke penger på bøker eller kurs som handler om sparing og investering. Her burde du fokusere på å bare lære fra de beste og de som har lykkes før deg. Noen læremestre vil inspirere deg til å ta gode grep når det gjelder å spare penger. Det kan starte smått som at du endrer handlingsmønster med å spare penger på å bytte mobilabonnement, til at det blir snakk om større besparelser som tillater deg å gjøre smartere investeringer.

Skal du be om hjelp og veiledning så er det viktigste at du finner en person som allerede er en vellykket investor.

Hvilke fond bør man ha?

Svaret på dette spørsmålet kommer helt an på hvilken risiko og avkastning du ser for deg. Ønsker du for eksempel lav risiko og en grei avkastning er ofte indeksfond en sikker vinner fremfor aktive fond.

Hva er lurt å gjøre med arv?

Det første du burde gjøre er å tenke over hva du ønsker å oppnå med pengene. Trenger du de for eksempel til å nedbetale et lån eller pusse opp hjemme? Dersom du ikke trenger pengene til noe spesifikt kan det ofte være lurt å investere de.

Hvor bør jeg sette pengene mine?

Hvor du bør sette pengene kommer helt an på hvilke forventninger du har til risiko og avkastning. Ønsker du lav risiko og en helt grei avkastning er indeksfond et godt valg. Men ønsker du høyere risiko og potensielt høyere avkastning er det mange som velger å prøve seg på krypto. Du bør alltid gjøre egen research før du setter pengene dine et sted.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.