Hvordan investere penger

Det er ikke så vanskelig å tjene penger, det vanskeligste er ofte å investere pengene. Jo større risiko du tar, jo mer sjanse har du for å få bedre avkastning på investeringen din. På den annen side er det også større sjanse for at du taper pengene dine. Vi vil her nevne noen eksempler på måter du kan investere pengene din på. Rådene vil variere ut fra risiko og det vil også dermed potensiell avkastning. Det er viktig å huske på at denne investeringslisten ikke er uttømmende, og at forskjellige tider også vil gjøre noen av investeringstipsene mer aktuelle, som for eksempel rentenivå og sparekonto.

Alternativ 1: Begynn med aksjehandel

Invester pengene i aksjehandel

Aksjekjøp er en av de mest velkjente måtene å investere penger på. Tradisjonelt sett har aksjemarkedet verdt i vekst slik at du har sannsynligheten på din side dersom du deltar over lengre tid. Imidlertid er risikoen stor da den årlige aksjeverdien svinger opp og ned. Mange har tjent penger på aksjemarkedet, men samtidig har også mange tapt penger i markedet.

Alle selskaper som er notert på børsen er delt inn i like store enheter som kalles aksjer. Et selskap kan utstede så mange aksjer som det ønsker, men summen av aksjene kan ikke utgjøre mer enn 100 % av selskapet. Dersom du kjøper en aksje i et selskap blir du medeier i selskapet. Jo flere aksjer du eier jo flere rettigheter vil du ha som aksjonær. Alle aksjonærer har rett på elementære rettigheter som prosentvis stemmerett på generalforsamlingen og rett på prosentvis utbytte, dersom dette forekommer.

Det har blitt skrevet mye på investikon om hvordan du kan profittere på aksjer. Dette er noe som tar tid, og kan ikke læres over natten. Det viktigste er nok å gjøre nøye undersøkelser før du bestemmer deg for hvilket selskap du vil investere i og hvor mange aksjer du vil kjøpe.

Mange investorer benytter seg av metoden som kalles fundamental analyse. Denne går ut på at du analyserer selskapet, selskapets industrisektor og økonomien i sin helhet for å finne ut om den underliggende aksjeverdien er høyere enn den nåværende aksjemarkedet i markedet. Er dette tilfellet vil det ut fra teorien lønne seg å kjøpe, da markedet til slutt vil “forstå” aksjens underliggende verdi og at aksjeverdien tilslutt vil gjenspeile denne verdien. Berømte investorer som Warren Buffet og Charlie Munger har blitt noen av verdens rikeste menn ved hjelp av denne metoden.

Den andre metoden kalles for teknisk analyse. Teknisk analyse er noe helt annet enn fundamental analyse. Metoden baserer seg på analyse av aksjens historiske kursutvikling. Tanken er at historiske adferdsmønstre har en tendens til å gjenta seg. Gjennom å se på grafer prøver man dermed å forutse markedet. I denne teorien er det mer fokus på markedspsykologien fremfor selskapet i seg selv. Teoriene er ganske forskjellige men kan også brukes til å komplimentere hverandre.

Alternativ 2: Invester pengene i aksjefond

Invester i aksjefond

Aksjefond differiansierer seg fra vanlig aksjeinvestering ved at et aksjefond har flere aksjer i porteføljen. Investerer du pengene dine i et aksjefond investerer du dermed reelt sett i flere forskjellige selskaper, og ikke i et enkelt selskap. Fordelen med et aksjefond er at du ikke legger alle eggene dine i en kurv. Slikt sett er aksjefond en mindre risikabel måte å investere penger på enn dersom du investerer i en enkelt aksje. De beste aksjefondene gir samtidig ofte høy avkastning i forhold til risikoen.

Aksjefond opereres som oftest av profesjonelle aksjemeglere som tar en viss provisjon for å styre aksjefondet. Slikt sett er ulempen med et aksjefond at du må betale en viss provisjon, selv om denne ofte ikke er altfor høy.

Det finnes mange forskjellige typer aksjefond. Fond deles ofte inn i for eksempel bransjefond og geografiske fond. Et bransjefond betyr at fondet kun investerer i selskaper innenfor en viss bransje.

Eksempelvis kan et bransjefond kun investere innenfor eiendom. Fondets utvikling vil i slike fond i større grad påvirkes av utviklingen innenfor den bransjen. Har du eksempelvis foretatt en fundamental analyse og funnet en industri du har tro på, men ikke klarer å bestemme deg for et enkelt selskap, kan du alternativt investere i et aksjefond innenfor den bransjen.

Mer vanlig er kanskje geografiske fond. I slike tilfeller investerer aksjefondet i selskaper innenfor en viss geografisk grense. Norske fond skal normalt investere minst 80 % av kapitalen i det norske aksjemarkedet. Nordiske fond skal normalt investere minst 80 % av kapitalen i det nordiske aksjemarkedet. Det samme gjelder for europeiske fond, hvor det skal plasseres minst 80 % av kapitalen i EU- og EØS-land.

Samlet sett kan aksjefond være en god ide for deg som ikke kan så mye om aksjer og ønsker å minimere risikoen i forhold til andre aksjer. Du kan lese mer om valg av fond eller aksjer i denne artikkelen.

Alternativ 3: Kjøp deg inn i rentefond

Rentefond er fond som investerer pengene i rentebærende papirer og bankinskudd. Rentefond deles inn i alternativene obligasjonsfond og pengemarkedsfond. Obligasjonsfond investerer som oftest i rentebærende papirer med lenger gjenværende varighet enn pengemarkedsfond.

Et pengemarkedsfond investerer som oftest i lånepapirer med gjenværende varighet på rundt ett år, mens obligasjonsfond ofte investerer i lånepapirer med noe lengre varighet. Desto kortere løpetid lånepapiret har igjen, desto tryggere anses det å være.

Fordelen med rentefond er at du som oftest vil få bedre rente enn du ville fått ved å spare penger i en høyrentekonto. Rentefond er også en tryggere investering enn aksjer og aksjefond, selv om fortjenesten ikke er like høy. Den forventede avkastningen er ikke så forskjellig som fra de beste høyrentekontoene.

Alternativ 4: Spekuler i valutahandel

Valutahandel Valutamarkedet er det største finansmarkedet i verden, og det handles daglig for over 500 milliarder dollar. Valutahandel kan dermed friste mange. Dersom du har verdt turist i USA og vekslet NOK til USD har du deltatt i dette markedet.

I valutamarkedet foretas alle handler i valutapar. Valutaparene som er mest populære er EUR/USD (euro til amerikansk dollar), USD/JPY (amerikansk dollar til japansk yen), GBP/USD (britisk pund til amerikansk dollar) og AUD/USD (australsk dollar til amerikansk dollar).

Du kan bare spekulere i en valuta mot en annen. Du kan ikke spekulere i at en valuta stiger i forhold til flere andre valutaer. Kjøper du for eksempel euro og betaler med amerikansk dollar er du i posisjonen EUR/USD: I dette tilfellet vil du tjene penger dersom euroen (EUR) styrkes i forhold til den amerikanske dollaren (USD). Motsatt vil du tape penger dersom den amerikanske dollaren (USD) svekkes i forhold til euroen (EUR).

Det er flere fordeler med dette markedet i forhold til andre finansmarkeder. Valutaene påvirkes av global og regional politikk og økonomi slik at markedet er interessant for mennesker som er interessert i verdensnyheter. Markedet er åpent 24/7, 5 ganger i uken. Markedet er også ekstremt likvid, slik at du raskt kan utføre ordrer. Du kan også handle med høy leverage, hvilket betyr at du kan investere mer penger enn du i realiteten har.

Likevel er det viktig å påpeke at de fleste som begynner med valutahandel taper penger. Grunnen til dette er at valutahandel ikke er så lett som det ser ut som. Verdensbildet forandrer seg hele tiden og det er vanskelig å forutse alt som kan skje. Det er også mye tilfeldigheter og psykologi som påvirker markedet.

Valutahandel krever også relativt mye deltakelse, ofte mer enn å delta i aksjemarkedet. Valutahandel passer best for den som har is i magen og kan forholde seg objektiv og stenge ute følelser selv der du har hatt flere negative posisjoner etter hverandre. Slikt sett er valutahandel en mer risikabel måte å investere penger på enn for eksempel aksjehandel.

Alternativ 5: Delta i crowdlending

Crowdlending

Crowdlending, eller folkelån, er en ny type investeringsmetode som stadig blir mer og mer populær. Dette går ut på at privatpersoner låner penger til bedrifter som trenger det. Til gjengjeld betaler bedriften pengene tilbake med en betalingsplan med en god rente. Crowdlending er relativt nytt i Norge, men har eksistert lenge ellers i verden. I Storbritannia har investeringsformen blitt veldig populær, og britene har lånt ut opp mot 30 milliarder kroner bare siden 2010.

Crowdlending er et perfekt alternativ og en vinn-vinn situasjon for bedrifter som ikke passer inn i bankens kriterier for bedriftslån og privatpersoner som ønsker å øke sin kapital. Årlig avkastning varierer, men kan være fra alt fra 5-15 %.

Crowdlending er selfølgelig ikke uten risiko, da det alltid er en risiko for at bedriften du låner ut penger til misligholder lånene og/eller går konkurs. Statistikk fra crowdlendingmarkedet i Storbritannia viser imidlertid at hele 98% av bedriftene som har fått lån fra privatpersoner har betalt tilbake uten noen form for mislighold. Det finnes nå flere plattformer du nå kan bruke for å investere på denne måten i Norge.

Alternativ 6: Gamble med kryptovaluta

Investere penger i kryptovaluta

En nytt finansielt instrument som nylig har blitt et hett tema er kryptovaluta. Fra å ha opplevd en ekstrem oppgang i 2017 har de fleste kryptovalutaene opplevd en skikkelig tilbakegang i løpet av 2018.

Tradisjonelt anbefaler vi ikke kryptovaluta som investeringsform. Grunnen til dette er at kryptovalutaens framtid er for usikker. Vi har ingen anelse om hvordan kjente kryptovalutaer som Bitcoin vil utvikle seg, og slik investering kan da nærmest kalles gambling. Til nybegynnere uten så mye kapital vil vi dermed ikke anbefale kryptovaluta som investeringsform.

Alternativ 7: Invester i eiendom

Tradisjonelt sett har vært en av de aller beste investeringene. Kjøpte du et hus eller en leilighet i Oslo for 30 år siden har investeringen opplevd en ekstrem prosentmessig vekst. De fleste menneskene i Norge som sitter på en høy egenkapital kan skylde på gode eiendomsinvesteringer. Investering i eiendom har vært, og fortsetter å være, en av de beste investeringene du kan gjøre.

Problemet med eiendom er at det krever mye kapital. Skal du kjøpe en leilighet i Oslo finner du neppe noe særlig beboelig til under 2 millioner. Dersom du ikke har særlig mye egenkapital er du da nødt til å låne penger av en bank og betale rente. Slikt sett vil renten  til en viss grad spise opp boligens verdivekst. I ytterste fall risikerer du også at boligverdien synker, og at du da taper all egenkapitalen din og i tillegg må betale renter på boliglånet.

Alt i alt er investering i eiendom som oftest en veldig lønnsom investering. Alternative investeringer kan være å kjøpe en bolig med utleiedel dersom du uansett skal kjøpe deg en egen bolig. I slike tilfeller vil du også slippe å betale utleieskatt dersom du legger forholdene riktig til rette.

Alternativ 8: Sett pengene i sparekonto

For øyeblikket er sparekonto er en av de dårligste måtene å investere pengene sine på. Dette er fordi bankene nå tilbyr rekordlav rente, selv på høyrentekontoer og for eksempel BSU-kontoer. I tillegg til dette tar staten 23 % av renteinntekten og inflasjonen i samfunnet spiser opp store deler eller mer enn det du tjener i rente.

Slikt sett er det egentlig ikke å anbefale å investere pengene i en sparekonto per dags dato. Dersom rentenivået endrer seg vil sparekonto igjen være en god måte å investere pengene sine på. Sparekonto er også en av de aller tryggeste alternativene, siden staten garanterer for pengene opp til to millioner kroner.

Alternativ 9: Invester i deg selv

Det siste rådet er også kanskje et av de viktigste. En av de beste investeringene du kan gjøre er å investere i deg selv. Dette betyr å bruke tid og/eller penger på å kontinuerlig utvikle deg og lære deg nye emner. Du kan for eksempel prøve å finne en person som allerede er en vellykket investor, og bruke denne personen som en mentor.

Alternativt kan du bruke penger på bøker eller kurs som handler om investering. Her burde du fokusere på å bare lære fra de beste og de som har lykkes før deg. I det lange løp er det få investeringer som er bedre enn den du bruker på ditt eget hode.