generic

8 måter å tenke som Warren Buffet

I 1999 skrev Robert G. Hagstrøm en bok om den legendariske investoren Warren Buffet som het «The Warren Buffet Portfolio». Boken skiller seg ut fra andre bøker og artikler som er skrevet om Warren Buffet, eller «Orakelet fra Omaha» som er kallenavnet hans, fordi den gir leseren en dyp innsikt i hvordan Buffet tenker i forhold til investering. Med andre ord går boken faktisk i dybden på tankegangen som har gjort Buffet så ekstremt rik.

Selv om de fleste investorer kan tjene på å lese hele boken, har vi her valgt ut noen av de beste rådene man kan få av boken i forhold til investering. Ved å følge disse kan du kanskje ikke bli like rik som Buffet, men sannsynligheten for å lykkes er i alle fall større.

Oppsummering

  • Warren Buffet er en av de mest suksessrike investorene i verden, og hans investeringsfilosofi er svært enkel. Buffet benytter seg av verdiinvestering, noe som betyr at han bygger på teorien til Benjamin Graham om hvordan man verdsetter aksjer. 
  • For å investere som Warren Buffet er det viktig at man ser på aksjer som eierandeler i selskaper, ser på verdier i forhold til pris og ikke minst har en langsiktig horisont på investeringene sine.

1. Tenk på aksjer som et selskap

Mange investorer tenker at aksjer og aksjemarkedet generelt ikke er noe mer enn små papirer som blir kjøpt og solgt frem og tilbake mellom investorer. Dette kan kanskje være med på å forhindre at du blir mindre følelsesmessig påvirket, men det fører ikke nødvendigvis til at du tar de beste investeringsvalgene.

Det er derfor Warren Buffet har uttalt at han mener at du isteden burde se på deg selv som medeier i selskapet du har investerert i. Ved å tenke slik mener både Hagstrøm og Buffet at du vil være mindre tilbøyelig til å påvirkes av kortsiktig svingning i aksjekursen, og heller være mer langtidsfokusert. I tillegg pleier langtidseiere å analysere situasjonen mer nøye og går mer i dybden når de skal vurdere om de skal kjøpe eller selge. Hagstrøm sier at denne dypere analysen ofte leder til forbedrede investeringsresultater.

2. Invester mer i hvert selskap

Selv om det sjelden – eller aldri – gir mening for investorer å putte alle eggene i en kurv, er det ikke nødvendigvis bra å putte eggene i for mange kurver heller. Buffet mener at å spre verdiene over for mange selskaper kan være like ødeleggende som å spre verdiene over for få selskaper. Dette er grunnen til at han ikke investerer i fond, og er også grunnen til at han foretrekker å gjøre store investeringer i kun noen få selskaper.

Buffet er en stor tilhenger av at du må gjøre hjemmeleksen nøye før du investerer i aksjer. Etter at du er ferdig med en analysere en aksje i dybden, mener han imidlertid at du burde være komfortabel nok til å plassere en stor porsjon av verdiene dine i det selskapet, dersom du først skal invistere. Investorer burde også være komfortable med å skrelle ned aksjeporteføljen til kun noen få selskaper med gode fremtidsutsikter.

Logikken til Buffet er ganske klar. Tanken er at hvis du har et selskap som du mener representerer minst økonomisk risiko og har de beste fremtidsutsiktene, hvorfor vil du da plassere pengene dine i 20 andre selskaper istedenfor å plassere alt i selskapet du mener har best fremtidsutsikter?

3. Ikke kjøp og selg aksjer så ofte

Å kjøpe og selge aksjer i hurtig kan potensielt hjelpe en investor tjene mer penger, men Buffet mener slik investering i realiteten minimerer avkastningen i det lange løp. Dette er fordi høy turnover på porteføljen øker din årlige skatt og kurtasje.

«Orakelet» hevder at det som er fornuftig i business også gir mening for aksjer; en investor bør holde aksjeposisjonen sin i selskapet han har valgt å investere i med samme lojalitet som en eier ville vist om han eide hele selskapet.

Investorer må tenke langsiktig. Ved å ha dette tankesettet unngår du store kurtasjeavgifter og høye skatter på aksjeoverskuddet. Du vil også bli mindre tilbøyelig til å bli påvirket av kortsiktige svingninger i aksjekursen.

4. Bruk alternative vurderingskriterier

Selv om aksjeprisen kan sees på som den ultimate målestokken for om et investeringsvalg lykkes eller feiler, fokuserer ikke Buffet på dette vurderingskriteriet. Istedenfor analyserer han selskapets eller en gruppe selskapers underliggende økonomi i dybden. Hvis et selskap gjør det som trengs for å kunne forvente økonomisk vekst, vil aksjeprisen til slutt representere dette.

Vellykkede investorer må se på selskapene de eier og studere dets underliggende inntjeningspotensial. Hvis de fundamentale verdiene er solide og selskapet opplever en konsistent vekst, burde aksjeprisen reflektere dette i det lengre løp.

5. Lær å tenke i sannsynligheter

Bridge er et kortspill hvor de beste spillerne er de som bruker matematisk sannsynlighet til å slå motstanderne sine. Kanskje ikke overraskende er Buffet en aktiv brigdespiller, og han har tatt med seg disse strategiene til investeringsmarkedet.

Buffett mener at investorer burde fokusere på selskapets underliggende verdi, og deretter prøve å vurdere sannsynligheten for at hendelser vil eller ikke vil skje. Ved å fokusere på selskapet og ikke dets nåværende aksjekurs vil en investor ha bedre evne til å tenke i sannsynligheter.

Har du sannsynligheten på din side og har gjort de rette analysene, er det også sannsynlig at du vil tjene penger i det lange løp. En investor som forholder seg til sannsynligheter vil også være mindre preget av kortsiktige svingninger i aksjekursen.

6. Vær klar over det psykologiske aspektet

I all sin enkelthet betyr dette at du må forstå at de fleste vellykkede investorer pleier å ha en viss tankegang. Mer spesifikt vil en vellykket investor som oftest fokusere på sannsynligheter og økonomiske faktorer og ta rasjonelle avgjørelser, fremfor å la avgjørelsene preges av følelser.

Dine egne følelser kan være din verste fiende som investor. Buffet mener at nøkkelen til å ikke bli preget av følelser er å alltid fokusere på selskapets fundamentale underliggende verdier, fremfor å alltid se på verdien av aksjeprisen.

Du burde dermed forstå at det er en viss tankegang vellykkede investorer har og prøve å implementere denne tankegangen.

7. Ignorer spådommer om markedet

Et gammelt uttrykk sier at en due klatrer på en vegg av bekymringer. Uttrykket er en metafor på at selv om markedene ofte preges av negativitet og mennesker som konstant melder at en finanskrise er rett rundt hjørnet, har markedene som oftest gjort det bra over tid. Dommedagsprofeter burde dermed ignoreres.

På den andre siden er det også mange evige optimister som alltid argumenterer for at aksjemarkedet vil oppleve en bunnløs vekst. Disse burde også ignoreres.

I all denne forvirringen mener Buffet at investorer burde fokusere på å isolere og investere i aksjer som for øyeblikket ikke blir riktig verdsatt av markedet. Logikken er at når aksjemarkedet vil forstå selskapets indre verdi, vil investoren tjene mye penger.

8. Vær tålmodig

Buffet mener at man burde være tålmodig og ikke investere i alle selskaper som virker lovende. Buffet foreslår at du burde tenke at du kun har 20 selskaper du kan investere i hele livet ditt. Logikken er at dette vil forhindre deg foreta middelmådige investeringsvalg,  som i det lange løp forhåpentligvis vil øke overskuddet ditt.

Konklusjon

«The Warren Buffet Portfolie» er en tidløs bok som tilbyr verdifull innsikt i tankegangen til den legendariske investoren Warren Buffet. Selvfølgelig må det sies at dersom det bare var å lese en bok for å bli like god til å investere som Warren Buffet ville alle vært rike. Men hvis du vier tid og innsats til å implementere noen av Buffet sine strategier, er det sannsynlig at du vil ta bedre investeringsvalg i det lengre løp.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.