Hvordan kjøpe Bitcoin (BTC)

Selv om kryptovaluta begynner å bli et kjent konsept i dag, er det ikke til å komme unna at kryptovalutaens far var og forblir Bitcoin. I 2009 publiserte en ukjent person eller gruppe personer en artikkel kalt «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System» hvor de fremla et helt nytt konsept med formål om å revolusjonere verdens økonomiske system. I artikkelen la de frem hvordan de mente dette kunne gjennomføres, og innførte teknologien kalt «blockchain», på norsk kalt «blokkjede”. Videre i artikkelen vil du få en god innføring i hvordan du kan handle og oppbevare Bitcoins, samt hvordan denne prosessen foregår.

Hvordan Bitcoin fungerer

Uten å gå for teknisk dypt i teknologien bak Bitcoin, ønsker vi her å gi en enkel innføring i hvordan Bitcoin fungerer; så du bedre kan forstå hva du eventuelt investerer i. I innledningen nevnte vi ordene ‘blockchain’ og ‘blokkjede / blokk-kjede’, og det er nettopp dette som gjør at Bitcoin har de funksjonene den har. I veldig enkle trekk er en blokkjede en dynamisk database, på noen måter lik de bankene verden over benytter seg av for å bokføre og lagre informasjon om hvilke penger som hører til hvor. Men selv om det er lett å dra paralleller mellom disse, har Bitcoin i motsetning til FIAT valuta verden over et maksimalt antall «mynter». Det kan aldri produseres mer enn ≈ 21 000 000 Bitcoins, mens det i for eksempel amerikanske dollar, USD, ikke finnes noen maksgrense for hvor mye som kan trykkes.

Som nevnt er det ingen regjering eller bank som har kontroll over midlene i blokkjeden. Enhver transaksjon på nettverket, altså overføring av Bitcoins fra et sted til et annet, må verifiseres og kontrolleres av noe som kalles «noder», altså mennesker som har dedikert datakraft kun for å drifte nettverket til Bitcoin. Det er mulig du har hørt om «miners», som lever av å utvinne og produsere de resterende Bitcoins, og det er disse som gjør dette mulig. Som insentiv for å gjøre det tar eierne av nodene gjerne et transaksjonsgebyr som betaling siden dette koster en del datakraft og elektrisitet.

Da man har en desentralisert måte å verifisere et nettverk på, som i dette tilfellet, skaper man også en utrolig sikker måte å overføre midler på. Det er ingen som kan gå inn og stoppe, trekke tilbake eller endre transaksjonene du utfører; og det er alltid offentlig tilgjengelige registre på samtlige transaksjoner utført. Det er her ‘blokkene’ i blokkjeden kommer inn, man kan se på det som blokker med lagret informasjon om tidligere transaksjoner.

Hvor kan man kjøpe Bitcoins?

Det finnes I utgangspunktet to måter å handle Bitcoin på; på en kryptovaluta-børs eller over en såkalt P2P løsning.

P2P handel av Bitcoins

P2P står for «peer-to-peer», enklest oversatt til likemann-til-likemann, og betyr rett og slett at du handler direkte av en annen person, uten å gå gjennom noen form for børs. Da Bitcoin først kom på markedet, var dette måten å handle på. Dette var i tidene før de store børsene hadde etablert seg og begynte å tilby kjøp og salg av krypto. Det sier seg kanskje selv at det er noe mer risiko med handel av denne typen, og dette blir mindre og mindre vanlig. For å handle på denne måten trenger du også en digital lommebok, en wallet, som vi skal komme tilbake til senere i artikkelen, men vi vil stort sett anbefale handel på en anerkjent børs for sikkerhetens skyld. En av de første stedene å handle Bitcoin på, og en av de største i dag for P2P handel er bitcoin.com.

Kjøpe Bitcoin på børs

Kryptoverden har hatt vanvittig vekst og blitt veldig stort på kort tid. Man kan begynne å se likhetstrekk mellom kryptohandel og aksjehandel, og da er det kanskje naturlig at det også dukker opp kryptobørser som ligner på aksjebørser. Omtrent all handel foregår på disse plattformene, og selv om det historisk sett har vært risiko å handle på slike steder også, er de største børsene i dag veldig trygge og sikre.

Coinbase

Coinbase.com var den første store børsen for kryptovaluta på markedet. Coinbase dukket opp i 2012 og begynte å tilby utelukkende Bitcoin. Videre førte de til andre store valutaer som Ethereum, Litecoin og XRP, og i dag tilbyr de et rikt utvalg mynter. De har veldig strenge krav til hva de velger å selge på plattformen sin, og tilbyr bare helt desentralisert valuta som har gått igjennom en veldig lang prosess før de fikk lov til å listes. Coinbase er av mange sett på som den store og trygge børsen, med lengst erfaring. Selv om Coinbase opererer med dynamiske priser for handel, kan de allikevel sees på som litt dyre å handle med. Coinbase er i dag listet som et offentlig aksjeselskap på den amerikanske børsen NASDAQ.

MiraiEx

MiraiEx er den store norske børsen for kryptovaluta. Børsen har som mål å levere den enkleste og tryggeste løsningen for nordmenn som ønsker å investere i kryptovaluta. De lever for kvalitet og er registrert hos finanstilsynet som en tjenestetilbyder for veksling og oppbevaring av virtuell valuta. Det tilbys et utvalg kjente og høyst utbredte mynter, og har en svært enkel registreringsprosess der man kun benytter seg av Vipps. De bruker også noe kalt OpenBanking, som gir deg som kunde enkelt muligheten til å overføre midler uten engang å måtte gå inn i nettbanken din. MiraiEx har enorm pågang av Norske kunder, mye på grunn av sin konstante søken etter å levere best mulig kundeopplevelse og sine svært gunstige priser og kurtasjer for handel.

eToro

eToro har I mange år vært verdens ledende sosiale plattform for handel av aksjer, fond og ETF. Det er nok derfor heller ikke vanskelig å se for seg at veien til kryptovaluta var kort. Det unike med denne plattformen er at du har tilgang på handel av alt fra aksjer til ETF’er, og kryptovaluta til fond. Dette er den eneste aktøren med et så stort utvalg kryptovaluta og aksjer, og du vil finne det meste du leter etter her.

Med sosial handelsplattform mener vi at du har muligheten til å følge alle de andre brukerne av eToro. Som på andre sosiale plattformer kan du finne investorer du synes gjør bra handler, for så å følge de og få med deg i sanntid hva slags handler de gjør. Du kan enkelt kopiere det de gjør, såkalt copytrading, og på denne måten gjøre gode investeringer uten å nødvendigvis ha store kunnskaper selv. For å illustrere hvor godt dette fungerer, har de 50 mest fulgte porteføljene en gjennomsnittlig avkastning på 83% årlig, kontra hovedindeksen på Oslo børs med sin årlige 10% avkastning. Dette er helt kostnadsfritt å benytte seg av for kunder. Utover muligheten til å følge og kopiere andres handler, satser de stort på å skape et samfunn der folk kan dele kunnskaper og erfaringer, og lære av hverandre.

Binance

I dag er det nok Binance som er størst i verden for handel av kryptovaluta. Siden 2017 har de blitt enorme, og de har blant annet utviklet sin egen kryptovaluta med sitt eget nettverk som byr på veldig mange muligheter. Binance Smart Chain, BSC, tilrettelegger for et hav av muligheter, blant annet staking av krypto, NFT og mye annet. Det finnes et enormt utvalg valutaer å få kjøpt på Binance, blant annet Bitcoin. Avgifter og kurtasjer for handel på Binance er relativt gunstig, og spesielt hvis du eier en liten sum av Binance sin egen kryptovaluta, BNB, får du ekstra godt rabaterte priser.

Hva gjør man etter man har kjøpt Bitcoins?

Dette er et viktig spørsmål, og kanskje har du allerede kjøpt Bitcoin og lurer på hva du skal gjøre med dem, eller så har du kanskje tenkt å kjøpe, men er usikker på hva du skal gjøre etter det. I kryptoverden har de et populært utsagn: «Not your seed, not your coins». Enkelt oversatt til norsk kan vi si at det betyr: «Ikke din passord-streng, ikke dine mynter». Dette kan nok kanskje virke litt forvirrende, mens les videre så skal vi forklare så godt vi kan. 

Wallets – Digitale lommebøker

Tilbake til de første årene i Bitcoin sitt liv, da det hovedsakelig ble handlet mynter P2P var det store og tunge programmer kalt «wallets» som ble benyttet for å lagre og oppbevare Bitcoin. På den tiden var det nødvendig å laste ned alle blokkene i blokkjeden på egen maskin, og dette var både tungvint og tok ekstremt mye plass på maskinen. Det ble raskt forstått at dette var et problem, og det har i ettertid blitt produserte mye enklere løsninger enn dette. For å komme til saken; det er kun i de siste år det har blitt mulig å oppbevare midlene sine på de ulike børsene.

Historisk sett har det også vært store skandaler der kryptobørsene rett og slett har blitt hacket og tømt for midler, der veldig mange mennesker har blitt sittende igjen uten noe, fordi børsene ikke var forsikret for denne typen tilfeller. Det er her uttrykket vi nevnte tidligere kommer fra, for det var børsene som oppbevarte valutaen og hadde tilgangen på lommebøkene. Det er i dag mye mindre risiko involvert ved oppbevaring på børs, og veldig mange holder midlene sine på denne måten.

For å benytte seg av digitale lommebøker, wallets, så trenger man noe som kalles for en «seed». For enkelhets skyld kan vi kalle dette for et passord, da det effektivt sett er nettopp dette. En seed består av en lang serie tilfeldige bokstaver, tall og tegn, gjerne på 81 karakterer eller mer. Dette lager du gjerne på papir for å være helt sikker på at ingen kan få tilgang på dette via datamaskinen din eller lignende. Om du har laget en slik streng av karakterer, og kun har dette skrevet ned fysisk, er du også helt sikret for tilgang fra uvedkommende. Det vil aldri være mulig for noen å få tilgang til dine Bitcoins uten denne strengen av tegn, bokstaver og tall. Denne strengen skriver du simpelthen inn som et passord i et program på datamaskinen, eller som app på mobilen.

Så selv om det er fullt mulig å oppbevare dine Bitcoins på en børs uten å nødvendigvis risikere så mye, vil du alltid ha 100% kontroll over dine egne midler om du oppbevarer de i en wallet, og på denne måten ikke ha noen bekymringer for sikkerheten.

Ledger

En ledger, også kalt hardware-wallet, er en helt spesiell type lommebok for Bitcoin som genererer og oppbevarer passordstrengen på en liten fysisk enhet. På krypto sjargongen blir det å oppbevare krypto på en ledger kalt «cold storage», altså at den lagres «kaldt» uten noen fysisk tilkobling til internett av noe slag. Den store forskjellen og fordelen med denne type oppbevaring i forhold til på en børs eller på en digital lommebok på PC eller mobil, er at det er enda sikrere.

Om man kjøper Bitcoin for å oppbevare på lang sikt, og ikke skal drive med noen form for trading er det mange som velger denne varianten for å slippe bekymringer. En digital enhet vil alltid kunne være utsatt for angrep i form av hacking, phishing eller lignende, men da man fjerner alle muligheter for internettilkobling er man sikret for alle typer angrep og ondsinnet programvare. En annen fordel er at disse lommebøkene også kan oppbevare flere typer kryptovaluta om man eier det, for eksempel Ethereum, XRP og Cardano.

Tilsynelatende virker det som om man fysisk lagrer kryptovalutaen på den fysiske boksen, men det er ikke tilfellet. All kryptovaluta eksisterer på den aktuelle blokkjeden, og aldri noe annet sted. Det er seed’en, som vi omtaler som passord, som gir deg tilgang til verdiene dine på den gitte blokkjeden, og kun denne.  Det som i praksis skjer er at denne boksen kobles til din PC, før boksen i seg selv genererer utrolig sikre passord og lagrer dette på seg selv. Her er det også fullt mulig å ta en sikkerhetskopiering, som igjen legger til enda et lag med sikkerhet. Boksen sikrer du med pin-kode og en passordfrase, og dette gjør det nærmest umulig for noen andre å få tilgang, selv om de besitter selve ledgeren.

Trezor One

Trezor One er en av de mest kjente og brukte «kalde» lommebøkene på markedet i dag. Enheten er veldig liten og praktisk, og den vil fortsatt gi deg tilgang til verdiene dine selv om enheten skulle blitt stjålet. Den har også sikkerhetsrutiner for å hindre «key-logging», altså at noen har installert programvare som kan avlese alle tastetrykk du foretar.

Ledger Nano

Ledger Nano kommer i to varianter, Ledger Nano X og Ledger Nano S. Begge disse enhetene ser ut som vanlige minnepenner, foruten det lille digitale displayet på siden. Disse er også svært populære, og byr på utmerket sikkerhet på alle nivåer.