Hvordan kjøpe kryptovaluta?

Hvordan kjøpe kryptovaluta

Kryptovaluta har i det siste opplevd ekstreme oppturer og nedturer. Etter rekordhøy vekst i 2017 der nærmest alle skulle kjøpe kryptovaluta, har de fleste kryptovalutaer sunket markant i 2017. I det store og det hele har kursene på de fleste kryptovalutaene vært ekstremt volatile i nyere tid. Dette er med på å gjøre kryptovalutaene til en interessant, men risikabel, investeringsform.

Det vanskelig å forutse den videre utviklingen til de ulike kryptovalutaene. Alle de mest kjente kryptovalutaene, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple, Monero, ZCash, Iotta, etc, har alle opplevd enorme stigninger og svingninger det siste halvannet året. Derfor er det vanskelig å gi en generell anbefaling, uten å risikere å gi et råd som ender opp med å være feil.

Derfor vil denne artikkelen fokusere på å forklare deg hvordan du kan kjøpe kryptovaluta, så får det være opp til deg om du investerer i kryptovaluta eller ikke. Husk at det også er mulig å shorte kryptovaluta. Dette innebærer at dersom du har klokkertro på at kryptovaluta vil synke, kan du shorte for eksempel bitcoin og tjene penger på kursnedgangen.

Det er relativt enkelt å kjøpe kryptovaluta. Det er egentlig bare å finne en nettmegler som tilbyr kjøp og salg av kryptovaluta og registrere seg hos denne. Så må du sette inn penger og bekrefte identiteten din. Disse små stegene går relativt fort. Deretter må du bestemme deg for hvilken kryptovaluta du skal kjøpe og hvor mye, for så å legge inn en ordre. Vi vil her forklare stegene steg for steg.

1. Registrer deg hos en nettmegler

Hvordan velge nettmegler

Det første du må gjøre er å registrere deg hos en nettmegler som tilbyr deg å kjøpe og selge kryptovaluta. Det er mange nettmeglere, både norske og internasjonale, som tilbyr kjøp av kryptovaluta. Etter vår erfaring er det ikke nødvendigvis noen fordel å velge de norske meglerne fremfor de utenlandske. Vi vil nå nevne noen viktige punkter du må vurdere i valg av nettmegler, og det er vurderingen av disse som blir de viktigste.

Tillit

Det viktigste ved valg av nettmegler er naturligvis at du kan stole på nettmegleren din. Megleren din vil ha tilgang til pengene du har investert og også viktige personopplysninger og også bankopplysninger. Av den grunn burde du forsikre deg om at megleren du vurderer er pålitelig. De aller fleste nettmeglere er jo dette, men det er greit å dobbeltsjekke. Volum er en god indikator og se på – altså antall brukere. Store internasjonale CFD-meglere som plus500 og Etoro har ekstremt mange brukere og det har formodningen mot seg at disse aktørene ikke opptrer profesjonelt.

Kurtasje og spread

En annen veldig viktig faktor når du skal kjøpe kryptovaluta vil være avgiften du betaler for å gjennomføre ordren. Nettmeglerne tjener penger ved å ta en avgift for hver transaksjon de gjennomfører for deg.

Meglere som tilbyr kryptovaluta tar betalt enten ved kurtasje eller ved spread. Det er ikke så viktig å forstå av forskjellen på kurtasje og spread, så lenge du kan få et innblikk i hvor mye gebyrer hver megler omtrent tar. Dette vil nettmegleren opplyse om på nettsiden sin, eller så går det også ann å ta kontakt med kundeservice.

Generelt lønner det seg selvfølgelig å velge den nettmegleren med lavest gebyrer. Dette gjelder særlig dersom du skal gjennomføre mange ordrer. Selv om gebyrene kan synes små kan dette utgjøre en relativt stor sum i det lange løp.

Brukervennlighet

En annen viktig faktor vil alltid være brukervennlighet. Dette kan for eksempel være hvor enkelt det er å kjøpe og selge aksjer på appen til nettmegleren, hvor lett tilgjengelige grafene er, hvor enkelt det er å følge utviklingen til egen portefølje, om kurtasjen for hver transaksjon klart fremgår og liknende. I dag er det så mange nettmeglere som tilbyr kjøp og salg av kryptovaluta slik at de aller fleste vil være på et høyt nivå i forhold til brukervennlighet. Dermed blir ofte ikke dette det mest viktige alternativet.

Kurs og ekstramateriale

Dette kan for eksempel være nybegynnerkurs eller analyser og nyheter innenfor kryptomarkedet. Kryptovaluta kan være vanskelig å forstå, og derfor tilbyr mange nettmeglere introduksjonskurs og også mange tekniske tips til deg som har lyst til å bli god på kryptovaluta. Mange nettmeglere tilbyr også analyser som går i dybden på de ulike valuaene, hvor det forklares hvilke kryptovalutaer eksperter anbefaler at man burde kjøpe eller selge. I tillegg har også mange nettmeglere daglige nyheter om kryptovalutamarkedet og liknende.

Dersom du har behov for slike tips, analyser og nyheter kan det lønne seg å velge en megler som garanterer dette. Et annet viktig element som kan være viktig for noen er om nettmegleren tilbyr en såkalt demokonto. Dette er en konto hvor du kan kjøpe og selge kryptovaluta med fiktive penger. Dersom du er en nybegynner å ønsker å lære før du begynner med virkelige penger kan dette være en veldig fin måte å begynne på. I så fall burde du undersøke om nettmegleren tilbyr såkalte demokontoer. De fleste nettmeglere gjør dette i dag.

Utvalg

Noen meglere varierer i forhold til hvilke kryptovalutaer de lar deg kjøpe og selge. Derfor er det egentlig helt essensielt at du aller først dobbeltsjekker at nettmegleren lar deg kjøpe eller selge den kryptovalutaen du ønsker. Dersom du vil investere i Bitcoin og nettmegleren ikke tilbyr dette kan du like så godt finne en annen megler. De fleste store nettmeglere tilbyr et bredt utvalg av kryptovalutaer.

Dette var bare noen få av mange momenter som kan være viktige. Til syvende og sist må det bli en helhetsvurdering i forhold til hvilket behov du selv har. For noen kan gebyrene være viktige, mens for andre kan for eksempel brukervennligheten og kunderservice være avgjørende.

2. Velg kryptovaluta

Velg kryptovaluta

Når du har bestemt deg for hvilken nettmegler du ønsker å benytte deg av er det deretter på tide å bestemme deg for hvilken kryptovaluta du ønsker å kjøpe eller eventuelt shorte. Det finnes faktisk over 1000 forskjellige kryptovalutaer, slik at valget ikke nødvendigvis er enkelt. Generelt kan man si at jo mindre kryptovalutaen er, jo mer sannsynlig er det at kursen vil oppleve større svingninger. Dette innebærer at risikoen derfor vil bli større.

De største kryptovalutaene ved siden av Bitcoin er Ripple, Ethereum, Litecoin, Dash, Monero, Bitcoin Cash, Cardano og delvis norske Iota. Det kan være verdt å nevne mange fler, men da kan vi risikere at denne artikkelen blir fryktelig land.

Det man kan si er jo generelt at kryptovalutaene tidligere har hatt en tendens til å følge hverandres utvikling, slik at noen vil hevde at det viktigste ikke er hvilken kryptovaluta du investerer i, men når du investerer i kryptovalutamarkedet. Mens nærmest alle for eksempel kryptovalutaene opplevde en voldsom vekst i løpet av 2017, har nærmest alle opplevd en markant nedgang i 2018 – dette betyr riktignok ikke at denne nedgangen alltid vil fortsette

Tradisjonelt er det to metoder man benytter seg av for å finne verdien på en kryptovaluta. Dette er enten fundamental eller teknisk analyse. Det er disse du er nødt til å benytte deg av når du skal velge ut en kryptovaluta.

Ved fundamental analyse gjelder det å undersøke den underliggende verdien til kryptovalutaen for å prøve å investere i de kryptovalutaene man mener er verdsatt til for lav kurs.

Ved teknisk analyse dreier det seg om å følge med på grafer og investere ut fra markedspsykologien – tanken bak denne strategien er at markedet alltid vil gjenta seg og at man dermed kan forutse fremtidig utvikling basert på tidligere kursutvikling.

3. Velg hvor mye du vil investere

investere i bitcoin

Når du har bestemt deg for hvilken kryptovaluta du ønsker å handle må du så bestemme deg for hvor mye du ønsker å handle kryptovalutaen for. Her blir det vanskelig å gi et generelt råd da mennesker har forskjellig økonomi og risikoappetitt.

Et kort og greit råd kan imidlertid være at du ikke burde investere mer enn du har råd til å tape. Særlig ved investering i kryptovaluta kan dette være et viktig råd, da dette finansielle instrumentet er relativt volatilt. Det betyr at det raskt kan stige eller synke i verdi.

Av den grunn er kryptovaluta en mye mer risikabel investering i forhold til å handle aksjer eller drive med valutahandel, og de fleste vil mene av investeringen burde bære preg av dette.

4. Legg inn en ordre

Når du har funnet en nettmegler og bestemt deg for hvilken kryptovaluta du skal investere i og hvor mye du vil investere er det harde arbeidet gjort. Det du må gjøre nå er å bestemme deg for hvilken ordre du vil legge inn.

Tradisjonelt kan man si at du kan kjøpe et finansielt instrument eller en kryptovaluta på to måter. Det første er ved en markedsordre, mens den andre er ved en limitordre.

Ved en markedsordre legger du kun inn en ordre om antall enheter av den kryptovalutaen du har bestemt deg for. Dette betyr at megleren din med en gang vil gjennomføre ordren til best mulig pris.

Ved en markedsordre legger du inn en ordre om antall enheter av den kryptovalytaen du har bestemt deg for, og i tillegg til hvilken pris du vil kjøpe kryptovalutaen for. En markedsordre kan være nyttig der prisen på 1 Bitcoin for eksempel er på 50 234 kr, men du mener den vil falle til 49500 kr før den igjen vil begynne å stige. I et slikt tilfelle kan du legge inn en limitordre hvor du instruerer megleren din om å først kjøpe dersom prisen synker til under 49500 kr. Kommer prisen under dette, vil megleren din gjennomføre ordren din. Gjør den ikke det vil ordren ikke bli gjennomført.

Oppsummering

Vi ser altså at det er relativt enkelt å kjøpe en kryptovaluta. Det vanskeligste er nok å finne den kryptovalutaen du har mest troen på, men sannsynligvis vil det være enda vanskeligere å time markedet, tatt i betraktning hvor volatilt dette markedet har vist seg å være i nyere tid.

Til sist kan det være greit å repetere at det nok lønner seg å ikke investere alle sparepengene sine, tatt i betraktning hvor usikkert den fremtidige utviklingen til de ulike kryptovalutene virker. Enten kan de fortsette å stige eller så vil de fortsette å synke.