generic

Hvordan mine Bitcoin: Alt du trenger å vite i 2024

Merk: Kjøp av bitcoin og andre kryptovalutaer er ikke regulert i de fleste EU land (inkl. Storbritannia og Norge). På grunn av det har du ingen EU investor-beskyttelse, og risikerer også å tape egen kapital. All handel foregår på eget ansvar, og vi kommer ikke med økonomisk rådgivning. Gjør alltid egen research.

Når du vurderer å investere i blokkjeder er mining et begrep som ofte dukker opp. Mining kan nemlig være en effektiv måte å tjene penger på kryptovaluta, noe som har gjort det til en ettertraktet aktivitet. Imidlertid er det mange som ikke vet hva mining innebærer, så vi skal derfor ta en nærmere titt på bitcoin mining i denne artikkelen. 

Vi kommer til å ta en titt på hvordan mine Bitcoin, samt hva du bør vite om teknologien og utstyret bak denne jobben. Til slutt vil vi gå gjennom noen fordeler og ulemper knyttet til mining, og hva du bør vite om skatt på krypto utvinning. 

Oppsummering

  • Bitcoin mining er en aktivitet der man bruker datakraft til å løse svært kompliserte matematiske oppgaver. Belønningen for å knekke disse kodene er andeler av nye Bitcoins om tilføres blokkjeden underveis. 
  • Det kan være attraktivt å drive med Bitcoin mining da det er en måte å utvinne nye kryptovaluta på. Disse kan deretter selges i det åpne markedet akkurat som gull og andre finansielle instrumenter for å gi en avkastning.

Les videre for å lære mer om Bitcoin Mining og hvordan du kan komme i gang!

Hva er Bitcoin-mining?

Som vi var inne på tidligere, har de fleste hørt om mining, men de færreste vet hva det egentlig innebærer. Enkelt forklart kan vi si at bitcoin mining er en aktivitet der man bruker en datamaskin til å løse krevende matematiske oppgaver, og førstemann som løser en oppgave får gevinsten. I begynnelsen var dette riktig, og mange valgte å bruke sin egen PC for å delta i utvinningen av kryptovalutaer. 

Denne prosessen blir imidlertid mer krevende etterhvert som blokkjeden utvides, noe som har gjort det langt mer krevende å drive med mining i dag. Nå kreves det faktisk at man disponerer spesialbygd datakraft for at man effektivt skal utvinne kryptovaluta. Årsaken til dette er at prosessen knyttet til disse matematiske problemene er svært kraftkrevende, noe som har ført til store kostnader knyttet til utvinning. 

De fleste vil derfor aldri se noen reell gevinst knyttet til sin utvinning, ved mindre de kan investere tungt i kostbart utstyr. Bitcoin er som kjent basert på blokkjeder, noe som betyr at transaksjoner samles i ulike blokker. Den nyeste blokken i kjeden vil låse inn alle de tidligere blokkene. Dette betyr at en som forsøker å utvinne kryptovaluta, i praksis må løse alle de gamle blokkene i kjeden før de kan etablere en ny. 

Dette kan kanskje høres enkelt ut, men etterhvert som blokkjeden har utviklet seg gjennom årene, har den også blitt lenger. I tillegg halveres gevinsten av utvinning hvert halvår, og en ny blokk kan kun oppstå hvert tiende minutt. På toppen av dette justeres vanskelighetsgraden for å opprette nye blokker hver 14. dag, slik at tidsvinduet på hvert tiende minutt opprettholdes. Med andre ord er Bitcoin utviklet for å gjøre det stadig vanskeligere å utvinne nye blokker, frem til man en gang i fremtiden når det maksimale antallet Bitcoin. 

Hvordan komme i gang med mining

Dersom du ønsker å prøve lykken som en digital gullgraver er det noen punkter du bør kjenne til. Det er nemlig slik at du fortsatt kan tjene penger på utvinning, men det vil kreve noe grunnleggende utstyr. Du må første og fremst ha tilgang til en datamaskin, men du vil også måtte installere et miner-program på denne maskinen. Dette er et program som arbeider med å løse ‘kodene’ som er knyttet til blokkjeden. 

Når du har PC-en og programmet for utvinning, vil du trenge en digital lommebok for oppbevaring av de midlene du utvinner. Her kan du velge å opprette en e-wallet eller benytte en hardware wallet for tryggere oppbevaring. På toppen av dette bør du forsikre deg om at PC-en din har et kraftig grafikkort som er egnet for den belastningen som utvinning påfører. 

I begynnelsen var det vanlig at man benyttet CPU-en til en PC når man skulle drive med mining, men dette har i nyere tid endret seg. Det har nemlig vist seg at det er mer effektivt å bruke prosessorkraften til moderne grafikkort, altså GPU-en når man skal drive med mining. Det er dette som har ført til de bildene vi er kjent med i dag fra mining enheter. 

Det er også greit å vite at det finnes ulike programvarer for utvinning av kryptovaluta, såkalte ASIC programmer. Dette betyr nemlig at fremgangsmåten din vil variere – basert på hvilken kryptovaluta du ønsker å utvinne. Dersom du skal drive med mining av Bitcoin, LiteCoin eller Bitcoin Gold, vil mining med et ASIC program være det mest effektive. Skal du derimot utvinne zClassic, zCash, Ethereum eller andre typer altcoins, vil en GPU være ditt beste verktøy.  

Ulike teknikker for mining

Som vi var inne på tidligere finnes det ulike metoder for utvinning av kryptovaluta. Du kan velge å bruke et ASIC program på din PC, eller du kan arbeide med en rigg som benytter seg av GPU-kraften. Et annet, mindre krevende alternativ er å benytte såkalt Pool Mining. Dette innebærer at du kombinerer din egen datakraft med andre, noe som betyr at du slipper investere i enormt kostbare grafikkort. 

Her har den populære krypto børsen Binance en rekke gode løsninger for deg som ønsker å bidra i et program for Pool mining. Dette er noen av de tilgjengelige metodene for hvordan mine Bitcoin, men det finnes også ulike strategier som ikke involverer mining.

Hvor mye kan man tjene på å mine Bitcoin?

Den potensielle gevinsten på Bitcoin mining handler mye om utgiftene dine, men også hvor mye du er villig til å investere i utstyr. Et enkelt grafikkort på PC-en din kan ha potensiale til å oppnå rundt 100 kroner om dagen, noe som utgjør 36 500 kr årlig, mens en større rigg kan utvinne betydelig mer. Imidlertid er det viktig å huske at Bitcoin mining krever enorme mengder kraft, noe som vil påføre deg betydelige kostnader i form av strøm. 

Du bør også ta med i vurderingen at de mest populære grafikkortene er svært kostbare – eksempelvis kan et RTX 3090 koste nærmere 20 000 kroner. Du kan tjene dette inn på rundt 6 måneder ved kontinuerlig arbeid, men da har investeringen din gått i null. Med andre ord vil det ta over 6 måneder før investeringen din gir noen avkastning. 

Fordeler og Ulemper med å mine Bitcoin

Det finnes en rekke fordeler ved mining, men de største er potensialet for å tjene penger, samt det at du bidrar til utviklingen av kryptomarkedet. Det kan også være en svært lærerik prosess der du vil oppnå nyttig kunnskaper om blokkjeder, utvinning og ikke minst kostnadskontroll underveis i prosjektet ditt. 

Imidlertid er det gjerne ulempene som får mest oppmerksomhet i mediene, og her handler det spesielt om den enormt strømkrevende prosessen som utvinning av bitcoin innebærer. Du vil også trenge relativt kostbart utstyr, som må arbeide kontinuerlig – noe som påfører enorm slitasje over tid.

Skatteregler du bør vite om

De siste årene har Skatteetaten fått et økt fokus på nordmenn og deres digitale verdier, noe som har ført til egne endringer i skattemeldingen for de aller fleste. Dette gjelder både de som driver med utvinning, og de som på andre måter opparbeider seg gevinster på NFT-er, kryptovaluta og trading av ulike tokens. 

Her er det viktig å huske at bitcoin mining kategoriseres som en inntekt, noe som betyr at du må rapportere inn hvor mye du har tjent på utvinningen din. Her er det verdien av Bitcoin på tidspunktet du mottar dem som avgjør hvor mye du skal skatte. Det anbefales derfor at du loggfører de potensielle investeringene dine, slik at du kan kartlegge hva verdien var på tidspunktet du mottar dem.

Du kan finne mer nyttig informasjon om skatt på digitale verdier hos Skatteetaten. De har laget en egen side som omhandler rapportering av mining i skattemeldingen. I utgangspunktet vil du ikke bli bedt om å dokumentere noe ved innsendelse av skattemeldingen, men vi anbefaler på det sterkeste at du tar vare på all dokumentasjon. Dette vil komme godt med dersom du skulle oppleve bokettersyn eller Skatteetaten har spørsmål angående verdivurderingen av dine digitale assets. 

Dersom du er i tvil om hvilke regler som omhandler din situasjon, eller trenger ytterligere veiledning på dette området – anbefaler vi at du kontakter en regnskapsfører. Du kan eventuelt ta kontakt direkte med Skatteetaten som i de fleste tilfeller vil kunne gi deg den nødvendige rådgivningen.

Vi understreker også viktigheten av å rapportere dine digitale verdier, da forsøk på å skjule store verdier, eller ikke oppgi potensielle inntekter kan føre til skyldig skatt. Du kan også motta potensielle gebyrer, eller i verste fall bli anmeldt for forsøk på skatteunndragelse dersom beløpet er stort nok. Skatteetaten har allerede varslet at de har økt fokus på digitale verdier hos nordmenn, så det er forventet at denne ‘jakten’ på krypto formuene i Norge vil fortsette også i fremtiden. Bruk derfor muligheten du får i skattemeldingen og innrapporter de nødvendige tallene. 

Oppsummering 

De fleste som leser om Bitcoin og andre kryptovalutaer har hørt om mining, men få vet hvordan mine Bitcoin. Vi har derfor sett nærmere på hva denne prosessen egentlig innebærer, samt hva du trenger av utstyr for å komme i gang med utvinning av kryptovaluta. Gjennom artikkelen har vi også sett på noen fordeler og ulemper som mining medfører, slik at du enklere kan få en helhetlig forståelse for hvorfor noen er for, mens andre er kraftig imot utvinning av kryptovaluta. 

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.