generic

Hvorfor har Bitcoin verdi? En rask innføring for nybegynnere

Merk: Kjøp av bitcoin og andre kryptovalutaer er ikke regulert i de fleste EU land (inkl. Storbritannia og Norge). På grunn av det har du ingen EU investor-beskyttelse, og risikerer også å tape egen kapital. All handel foregår på eget ansvar, og vi kommer ikke med økonomisk rådgivning. Gjør alltid egen research.

Bitcoin ble introdusert i 2009 som et alternativ til tradisjonelle valutaer. Imidlertid er det noen betydelige forskjeller som det er viktig at man kjenner til. Én av disse er hvordan bitcoin verdsettes sammenlignet med såkalt FIAT valuta. Tradisjonelle valutaer som kroner og Euro utstedes av finansielle myndigheter (sentralbanken) og benyttes aktivt i hele økonomien. Disse er verdsatt basert på den finansielle politikken og det faktum at de er støttet av myndighetene. 

Bitcoin på sin side er et desentralisert nettverk, noe som betyr at verken myndighetene eller sentralbanken er involvert. Valutaen har også en langt mer begrenset bruk enn FIAT valuta, noe som kan stille spørsmål ved hvordan den underliggende verdien egentlig kan fastslås. 

Mange som analyserer markedet tett mener nemlig at bitcoin har langt mer til felles med edle metaller som gull og sølv enn det har med kroner og øre. Gull benyttes nemlig aktivt som en hedge mot inflasjon, men det har også flere industrielle formål. Tilsvarende kan bitcoin være en god inflasjonsbeskyttelse og blokkjede teknologien benyttes aktivt som et underliggende “asset”. 

Oppsummering

  • Bitcoin oppnår sin verdi basert på tilbud og etterspørsel etter den digitale valutaen. Dette kan i stor grad sammenlignes med gull og andre investeringer hvor det underliggende asset ikke har en direkte funksjon i porteføljen annet enn å tilby inflasjonsbeskyttelse. 
  • Takket være et enormt P2P nettverk åpner Bitcoin opp for en universell tilgang til utveksling av verdier. Dette er med på å bygge en underliggende verdi for Bitcoin når det kommer til et investeringsperspektiv. 

Vi skal derfor se nærmere på hvordan disse faktorene påvirker hverandre og hvilke fordeler dette kan gi en digital valuta som Bitcoin. 

Hvorfor tradisjonelle valutaer har en verdi

Når vi skal identifisere en valuta er det gjerne seks nøkkelegenskaper den bør inneha: knapphet, delbarhet, akseptabilitet, portabilitet, holdbarhet og motstand mot forfalskning. Tar vi eksempelvis en titt på norske kroner vil den oppfylle disse på en god måte. Det er relativt lett å få tak og du kan bruke den overalt i Norge. Den er begrenset ved at Norges Bank kontrollerer produksjonen, men den er også vanskelig å forfalske. 

Historisk har valuta vært et virkemiddel for at samfunn skal vende seg bort fra et byttesamfunn. Tidligere ville du måtte bære med deg store mengder av en vare eller tjeneste for deretter å bytte dette mot det du ønsket å kjøpe. I dag har penger tatt rollen som byttemiddel. For at dette fungerer måtte brukerne ha tillit til systemet, samt de måtte ha en fastsatt verdi. 

For å sette dette på spissen kan vi eksempelvis si det slik; du har en 200 lapp som du tar med deg på butikken. Når du benytter denne til å betale for varer verdt 200 kroner, så er begge parter enige om at denne har en verdi på nettopp 200 kroner. Skulle den som sitter bak kassen derimot ikke ha tillit til system, så la oss si at de kun verdsetter den til 100 kroner. Dette ville utløst en konflikt over at pengene ikke var tilstrekkelig for kjøp av 200 kroner verdt av matvarer. 

Det er nettopp dette myndighetene forhindrer ved å ha en universell valuta, samt at denne aktivt styrkes gjennom pengepolitikken. Her kommer virkemidler som inflasjonsmål og styringsrente inn i bildet. Dette er midler myndighetene benytter seg for å påvirke hvordan verdien av norske kroner holder seg stabilt.

Er du Interessert i handel av valuta? Les mer om det i vår artikkel om valutahandel.

Verdien av digitale valutaer

Før vi kan se på hvorfor bitcoin har en verdi, er det viktig å ha en forståelse for hvordan digitale valutaer kan verdsettes. Historisk er det lite som kan sammenlignes med gull, men det er langt fra det mest effektive. Så lenge mennesker brukte gull måtte man fysisk transportere, oppbevare og handle med gull. Overgangen til papirpenger var derfor et steg som forenklet transaksjoner betydelig, men det var først når digitale valutaer oppsto at dette virkelig tok en ny form. 

Et godt eksempel på dette er hvordan Federal Reserve (sentralbanken i USA) iverksatte tiltak for å redde selskaper under finanskrisen. Amerikanske myndigheter lånte nemlig ut enorme summer til store finansielle institusjoner under krisen for å hindre en total kollaps av systemet. Men dette betyr ikke at myndighetene i landet printet opp de enorme beløpene i papirpenger. Dette ville nemlig skapt enorm inflasjon i systemet dersom pengene havnet i omløp. 

Det de derimot gjorde var å ta utgangspunkt i kontoen det aktuelle selskapet hadde i Fed Reserve banken. Deretter merket de opp beløpene som ble tildelt gjennom redningspakkene. På denne måten skapte det virtuelle verdier som selskapene kunne benytte for å sikre likviditeten sin, helt uten at det ble trykket opp en eneste dollar. Denne bevegelsen er et utmerket eksempel på hvordan digitale valutaer har endret måten finans fungerer på i dag. 

Hvorfor har Bitcoin verdi?

Selv om ikke bitcoin er støttet av regulatoriske myndigheter eller en bank, så har det bygget seg opp en verdi i valutaen. Dette skyldes prinsippene knyttet til tilbud og etterspørsel, noe som igjen tar oss tilbake til sammenligningen mellom bitcoin og gull. Bitcoin er et P2P nettverk, noe som betyr at transaksjoner går direkte mellom brukere – uten at det er noen mellompart som betalingsleverandør eller bank. 

I tillegg finner vi flere av de prinsippene egenskapene til valuta i Bitcoin. Det er et begrenset antall i omløp, det er vanskelig å forfalske og man kan bruke det som betalingsmiddel som del av et større nettverk. Det er også viktig å merke seg at ingen kontrollerer markedet, noe som betyr at det er 100% tilbud og etterspørsel som bestemmer prisingen av en bitcoin. 

For deg som bruker betyr dette at enigheten mellom brukere fastsetter hva en bitcoin faktisk er verdt. Imidlertid betyr dette også at mindre bevegelser kan gi enorme utslag i prisen sammenlignet med FIAT valuta. Dette skyldes at kryptovaluta ikke har de samme sikkerhetsmekanismene som det regulerte valutaer har. Der myndighetene ville trådd inn for å forhindre en 40% kollaps i norske kroner, vil bitcoin mest sannsynlig oppleve fallet før den korrigerer seg. Dette betyr at kryptovaluta har en langt større risiko knyttet til volatilitet i verdsettelsen sin en regulerte valuta. 

Oppsummering

Mange investorer er skeptisk til prisingen og verdsettelsen av kryptovaluta, men dette trenger ikke nødvendigvis være så komplisert. Dette handler om en bred forståelse av hvordan valuta fungerer, samt hvordan ulike faktorer påvirker den endelige prisingen. Vi har derfor sett nærmere på hvordan man kan sammenligne bitcoin med både tradisjonelle FIAT valutaer og edle metaller. Målet med dette er å gi en bedre forståelse for hvordan man kan tolke verdsettelsen av slike valutaer. 

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.