generic

Inflasjon: En rask innføring for 2024

Inflasjon betyr at det generelle prisnivået stiger. Dette betyr det samme som at pengeverdien synker. Du får mindre for pengene dine etterhvert som prisnivået stiger. Dersom et brød koster 15 kroner i 2018, og du året etter må betale 17 kroner, har prisnivået steget og pengene dine er mindre verdt – det foreligger inflasjon. Det omvendte av inflasjon er deflasjon, som betyr at prisnivået synker. Vanligvis sier man at inflasjon er positivt og at deflasjon er negativt.

Inflasjon er grunnen til at du i Norge kunne få en krone-is for 75 øre i 1954, mens du idag må betale omkring 20 kroner.

Man måler inflasjon ved å følge med på utviklingen av en stor gruppe varer og tjenester i økonomien. Dette er som oftest basert på informasjon som samles inn av et offentlig statistikkbyra. Man lager dermed en indeks, som er ment å være representativ for landets samlede utvikling.

Hyperinflasjon er et begrep som brukes der inflasjonen foregår i en utrolig rask hastighet. I dette tilfellet vil prisene øke veldig raskt samtidig som landets valuta mister verdien. Det finnes mange ekstreme eksempelet på hyperinflasjon, for eksempel i Tysland i førkrigstiden der mange måtte gå med trillebårer med penger for å kjøpe varer i butikken, siden pengeverdien hadde blitt så lav. Slike hendelser kan ofte være katastrofal for befolkningen.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.