generic

Innløsning

Innløsning beskriver det tilfellet der en aksjonær i et selskap trer ut av et selskap og overlater aksjene til selskapet.

Begrepet innløsning kan omfatte forskjellige tilfeller. Enten kan det skje frivillig, eller så kan enten aksjonæren selv eller selskapet tvinge frem innløsningen. Det siste kan foretas på enkelte vilkår i aksjeloven, men vilkårene er strenge. I korte trekk krever det vesentlig mislighold fra enten aksjonæren eller selskapet dersom en påstand om innløsning skal tas til følge av domstolene.

En noe vanligere tilfelle av innløsning er tilfellet der en majoritetsaksjonær eier over 90 % av aksjene. I dette tilfellet følger det av aksjeloven at aksjonæren kan tvinge de andre minoritetsaksjonærene til å innløse aksjene sine.

Innløseren skal naturligvis få betalt for aksjene sine, og i norsk rett har det i det siste vært uklart om innløsning skal foretas i forhold til aksjens kursverdi eller selskapets underliggende verdi. Svaret synes å bero på hva som var årsaken til innløsningen.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.