generic

Kombinasjonsfond: En komplett guide

Et fond er en investeringsform der mange investorer overlater pengene sine til en forvalter som så sprer investeringene utover en rekke forskjellige verdipapirer. Hvilke verdipapirer, markeder og bransjer forvalteren investerer i vil avhenge av det spesifikke fondet. I stor grad finnes det fond for de fleste verdipapirer, bransjer og markeder.

Fordelen ved fondsinvestering er at man overlater investeringene til profesjonelle forvaltere. På den måten sparer man tid og trenger heller ikke være en ekspert på markedene. En annen klar fordel ved fondsinvestering er at investeringene spres, som fører til at risikoen også blir mindre.

Man har forskjellige typer fond, men tradisjonelt er de mest kjente aksjefond, obligasjonsfond og kombinasjonsfond.

Kombinasjonsfond enkelt forklart

Et kombinasjonsfond er et fond som er en blanding av aksjefond og obligasjonsfond. Et aksjefond er et fond der forvalteren investerer i en rekke forskjellige selskaper. Et obligasjonsfond er et fond der forvalteren investerer i en rekke forskjellige obligasjoner. En obligasjon er et gjeldsbrev der låntaker har signert på at han skylder långiver penger. Her står det nedskrevet rente og nedbetalingstid/forfallsdato.

Det finnes en rekke kombinasjonsfond som investerer i forskjellige aksjemarkeder og forskjellige typer obligasjonsfond. Fordelingen av aksjer og obligasjoner i fondet vil også variere veldig fra et kombinasjonsfond til et annet.

Kombinasjonsfond har tradisjonelt sett vist seg å være lønnsomme, men vil alltid innebære en viss risiko. Fordelen med kombinasjonsfond i forhold til andre fond er at risikoen spres. Ved at man investerer i forskjellige markeder blir ikke fondet like eksponert dersom for eksempel aksjemarkedet opplever nedgangstider.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.