generic

Kreditnota

Kreditnota er et dokument som sendes ut til en kunde når en faktura enten helt eller delvis skal endres. Har en for eksempel lagt til feil sum på faktura, så kan en sende en kreditnota til kunden for å slette denne fakturaen, før en sender ut ny og riktig faktura. Det er også mulig å sende kreditnota etter at en faktura er innbetalt. Da vil kunden ha beløpet fra kreditnota til gode.

Poenget med en kreditnota er å annullere den feilaktige fakturaen innad i ditt regnskap. Du kan her ikke bare sende en ny faktura, eller fjerne den tidligere fakturaen du har sendt. Det ville vært imot regnskapsloven, og dessuten ville du ikke klart å få balanse i regnskapet ditt på denne måten.

En kreditnota fungerer også fint som en slags motsatt faktura når en kunde leverer tilbake en vare. Da sendes en kreditnota for å enkelt kreditere kunden for varen, og dette gjør det enkelt å føre i regnskapet. Det finnes tross alt ingen andre fornuftige måter å regnskapsføre tilbakelevering av varer.

Har du sendt ut feil faktura, så kan du med samme regnskapssystem sende ut en kreditnota for denne fakturaen spesifikt. Da vil systemet automatisk ordne regnskapsføring, slik at deler av eller hele den originale fakturaen annulleres.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.