generic

Kryptovaluta skatt: Alt du trenger å vite (skatteregler, tips m.m.)

Merk: Kjøp av bitcoin og andre kryptovalutaer er ikke regulert i de fleste EU land (inkl. Storbritannia og Norge). På grunn av det har du ingen EU investor-beskyttelse, og risikerer også å tape egen kapital. All handel foregår på eget ansvar, og vi kommer ikke med økonomisk rådgivning. Gjør alltid egen research.

Stadig flere nordmenn velger å inkludere kryptovaluta i sine investeringer, men som et relativt nytt investeringsobjekt kan skatt på kryptovaluta være et svært komplisert emne. Dette vil vi forsøke å gjøre noe med ved å gå gjennom alt du trenger å vite om kryptovaluta skatt, og hvordan du skal rapportere inn dine investeringer på skattemeldingen. 

Oppsummering

  • Kryptovaluta er et relativt nytt investeringsobjekt som gjør det nødvendig å oppdatere seg på krypto skatt. I dag regnes kryptovaluta som finansielle investeringer og skal derfor skattlegges som kapitalgevinst på lik linje med andre finansielle instrumenter. 
  • Du kan få fradrag på krypto skatt ved å bokføre tap på lik linje som aksjer. Dette bokføres i skattemeldingen din under andre finansielle investeringer – et nytt emnefelt som ble introdusert etter at mange nordmenn begynte å investere i kryptovaluta.

Noe av det du vil finne mer om i denne artikkelen er beskatning av gevinster og tap på kryptovaluta, hvordan rapportere det inn på riktig poster i skattemeldingen din, samt hvilke verktøy du kan bruke for å enkelt finne de opplysningene du trenger. Det finnes nemlig flere nettsider og verktøy som enkelt kan hjelpe deg med utregningene du trenger, slik at du raskt og enkelt kan fylle det inn i skattemeldingen din etterpå. 

Hvordan krypto skatt fungerer i Norge

Det viktigste når det kommer til beskatning av kryptovaluta i Norge, er at du kjenner til hva skatteetaten anser kryptovaluta som, samt hvilke beløp som skal beskattes. Det første du bør vite er at kryptovaluta anses som et formuesobjekt av Skatteetaten. Dette betyr at du må oppgi verdien i skattemeldingen på lik linje med aksjer, kontanter og andre midler du besitter. 

Heldigvis er det relativt enkelt å oppgi dette, men det forutsetter at du har lagret hva verdien var ved inngangen av året. Det er nemlig verdien ved årsskifte for den aktuelle skattemeldingen Skatteetaten er interessert i. Dersom du har oversikt over hvordan beholdningen din så ut ved årsskifte og verdien av disse i NOK kan du bare oppgi dette. 

Har du derimot ikke en oversikt over verdien, men du vet hvor mange coins du satt på i din portefølje, kan du bruke en tjeneste som Coinmarketcap for å finne historiske kryptovaluta kurser. Deretter må du omregne dette fra USD til NOK, her kan Norges Bank Valutakurser benyttes for historisk data. 

NB: Husk at det er kurser og verdier ved årsskiftet som skal oppgis på skattemeldingen; ikke nåværende verdi av beholdningen din!

Teller kryptovaluta på formuesskatten min?

Som et formuesobjekt vil verdier oppbevart i kryptovaluta påvirke om du må betale formueskatt eller ikke. Imidlertid er det mange usikkerheter knyttet til hvordan formuesskatt fungerer i Norge, og derfor skal vi forsøke å avklare dette så enkelt som mulig. Det første du må avklare er om du egentlig har en formue eller ikke.

Dette gjøres ved å legge sammen alle verdier du sitter på for deretter å trekke fra eksisterende gjeld. Regnestykket vil for de fleste se slik ut: kontanter i banken + skattbar verdi av bolig + kryptovaluta + fond + aksjer – eksisterende gjeld = formue. 

Dersom resultatet av dette blir over 1 500 000 kr, må du betale formueskatt. Imidlertid trenger du ikke betale formueskatt på hele formuen din, så vi er ikke helt ferdig enda. Du trenger nemlig bare å betale formueskatt (oftest 0.85%) på det beløpet som overstiger 1 500 000 kroner. Dette betyr at dersom du har en total formue på 2 000 000 kroner er det kun 500 000 du skal betale formueskatt på. Dersom du sitter på mange ulike verdier eller har komplisert selskapsstruktur for dine investeringer vil det være fornuftig å bruke en regnskapsfører for å avklare dette på riktig måte. 

Gevinst og tap på kryptovaluta

Ettersom kryptovaluta regnes som et formuesobjekt, vil det være samme beskatning på gevinst og tap som på andre investeringer. Dette betyr at du får krypto skatt for kapitalgevinst ved realisering av investeringen din. Imidlertid betyr det også at du får fradrag på realiserte tap, noe du kan nyttiggjøre deg av for å redusere skattebyrden. 

Hva betyr realisering av investering?

Det som kan være litt slitsomt er at du må beregne gevinst og tap på hvert tilfelle hvor du realiserer deler av din investering. Som vi var inne på tidligere vil dette ha betydning for beskatningen din, noe som gjør at det er viktig å ikke bare få med seg gevinster, men også aktuelle tap bør kartlegges. 

Heldigvis finnes det nettsider som Kryptosekken.no som kan gjøre denne jobben for deg. Kryptosekken kan beregne både gevinst og tap for bruk på din krypto skatt, samt lar deg importere informasjon om handler fra en rekke ulike kryptovaluta børser. 

Allerede i 2019 gjorde Skatteetaten en endring i skattemeldingen når de inkluderte posten “Annen skattepliktig kapitalinntekt” og det er denne du skal bruke for å oppgi dine kryptovaluta transaksjoner – dette vil vi komme nærmere inn på senere i artikkelen. På skrivende tidspunkt har kryptovaluta samme skattebelastning som investering i aksjer – noe som betyr at du betaler 22% skatt på gevinstene dine. 

Annen krypto skatt

Etter at Skatteetaten i 2019 gjorde endringer til den nye temabaserte skattemeldingen har det blitt egne felt hvor du skal oppgi annen inntekt knyttet til din kryptovaluta virksomhet. Dette gjelder blante annet for mining og staking som tidligere har blitt inkludert i gevinstberegningen på skattemeldingen. 

Mining

Når det kommer til mining av krypto må du finne den aktuelle verdien i NOK på dagen ut minet en coin. Deretter vil du måtte summere alle disse verdiene for å finne ut den aktuelle gevinsten på din mining totalt. Utvinning av kryptovaluta regnes som kapitalinntekt og det vil påløpe 22% skatt av dette. Beløpet du regner ut skal føres under “Annen skattepliktig kapitalinntekt” som du finner under posten Virtuell valuta. 

Staking

I skattemeldingen din inkluderer Staking både aktive og passive varianter av staking. Gevinster på dette skal føres sammen med mining under “Annen skattepliktig kapitalinntekt” under avsnittet virtuell valuta. Akkurat som for mining er det standard kapitalskatt på 22% som gjelder for staking av kryptovaluta.

Nyttige tips om gevinst og tap på kryptovaluta

Det er ingen tvil om at krypto skatt kan være komplisert, men det dukker stadig opp nyttige verktøy som kan hjelpe deg. Imidlertid er det også noen nyttige tips du bør vite om, slik at du unngår straffeskatt eller unødvendig belastning fra Skatteetaten. Her har vi listet opp noen lure ting som kan være greit å vite når innleveringsdato av skattemeldingen nærmer seg. 

Skattemeldingen og krypto skatt

Når du skal fylle ut skattemeldingen din er det viktig at du får med alle gevinster og tap for det aktuelle året. Dette betyr at det fort kan bli mange transaksjoner å følge med på, men heldigvis finnes det noen hjelpemidler som kan gjøre dette langt enklere. Du kan selvfølgelig sitte manuelt å beregne hver eneste transaksjon, men dette vil være både tidkrevende og utrolig kjedelig. 

Rapporter enklere med Kryptosekken

Kryptosekken er en norsk webtjeneste som gjør det langt enklere å beregne de nødvendige tallene for din skattemelding. Så lenge du har mindre enn 100 transaksjoner per år kan du benytte deg av tjenesten helt gratis, mens om du har mer aktiv trading vil du måtte betale noe for å benytte tjenesten. 

Noe av det som gjør et verktøy som Kryptosekken svært nyttig er det faktum at fills beregnes som egne transaksjoner. Dette betyr at selv om du har kjøpt et fast beløp, kan transaksjonen din bestå av flere underliggende transaksjoner som alle skal beregnes individuelt. Det er dette systemet som gjør at vi på det sterkeste anbefaler at man benytter seg av et beregningsprogram som Kryptosekken, fremfor å holde på med egne Excel ark og lignende alternativer. 

NB: Det du betaler for å bruke Kryptosekken er fradragsberettiget i skattemeldingen din. 

Firi tilbyr egen skatteberegning

Firi er norges største kryptobørs og har i dag mer enn 100.000 aktive kunder på sin plattform. De har utviklet et eget verktøy for sine brukere som gjør det enklere å eksportere alle nødvendige data på din kryptovaluta aktivitet. Tjenesten vil automatisk forberede alle de nødvendige tallene du skal rapportere inn på skattemeldingen din, slik at du kun trenger å føre inn de aktuelle tallene under riktig post i skattemeldingen.

Du vil også ha muligheten til å laste ned en fil som inneholder alle transaksjonene dine, slik at denne kan legges med som et vedlegg til skattemeldingen. På denne måten verifiserer du dine egne data og gjør det enklere å få skattemeldingen behandlet. Denne tjenesten er helt gratis og tilgjengelig for alle kunder hos Firi som har sine kryptovaluta verdier hos selskapet. 

Oppsummering – Kryptovaluta skatt

Krypto skatt har lenge vært et betent emne både for investorer og myndighetene, men nå begynner det endelig å løsne litt. Imidlertid er det fortsatt mange investorer som synes det er vanskelig å vite hva og hvor de skal rapportere sine digitale verdier. For å gjøre det litt enklere har vi i denne artikkelen gjennomgått de vanligste feilene, sett på hvor du skal rapportere inn dine virtuelle verdier, samt gått gjennom hvordan krypto skatt beregnes av Skatteetaten. Er du i tvil om hva som gjelder for din situasjon, eller har en mer komplisert portefølje av ulike verdier, anbefaler vi at du kontakter Skatteetaten for ytterligere rådgivning. 

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.