generic

10 risikoer med kryptovaluta alle burde være klar over (2024)

Merk: Kjøp av bitcoin og andre kryptovalutaer er ikke regulert i de fleste EU land (inkl. Storbritannia og Norge). På grunn av det har du ingen EU investor-beskyttelse, og risikerer også å tape egen kapital. All handel foregår på eget ansvar, og vi kommer ikke med økonomisk rådgivning. Gjør alltid egen research.

Kryptovaluta har økt kraftig i popularitet de siste årene, og de fleste investorer har vurdert en investering i digitale verdier. Imidlertid er det viktig å merke seg at kryptovaluta har noen risikoer andre investeringer ikke nødvendigvis byr på. Dette innebærer blant annet at de ikke følger tradisjonelle trender, samt at markedet er mer utsatt for kraftig volatilitet. 

Selv om dette kan avskrekke noen fra å investere i kryptovaluta, så er det ingen tvil om at det fortsatt finnes attraktive muligheter innen krypto. Men med det sagt, så er det viktig at man kjenner til de risikoene man påtar seg som investor. Vi har derfor samlet 10 risikoer det er viktig at du som investor kjenner til før du plasserer pengene dine i kryptovaluta. 

Oppsummering

  • Kryptovaluta har blitt en populær investering for mange, men det volatile markedet kan også by på risikoer som tradisjonelle investorer ikke er vant til. Pass på at du setter deg godt inn i de ulike risikoene før du investerer i kryptovaluta. 
  • Kryptovaluta risiko inkluderer prisvolatilitet, tap av private nøkler, risiko knyttet til P2P nettverk, uregulerte plattformer, tyveri og hacking, regulering fra myndighetene, konverteringer og ikke minst likviditet.

10 risikoer du bør vite om før du investerer i kryptovaluta

Den største forskjellen på tradisjonell valuta og kryptovaluta, er det faktum at det ikke er støttet av myndighetene eller en sentralbank. Dette byr på et utrolig spekulativt miljø med få eller ingen regulering. Nå er det liten tvil om at kryptovaluta har et enormt potensiale, men for deg som investorer kan det også by på noen utfordringer. 

Derfor har vi sett nærmere på 10 risikoer du bør ta høyde for før du plasserer pengene dine i kryptovaluta. 

1. Volatilitet

Ettersom kryptovaluta ikke har noe regulerende organ, kan det ofte oppstå ekstrem volatilitet i markedet. For deg som investor betyr dette at endringer i kursen kan ha stor betydning for investeringen din. Eksempelvis steg DogeCoin mer enn 20.000 prosent i første kvartal 2021, før den deretter tapte ⅓ av denne veksten på noen få dager. Det er ingen hemmelighet at det er enorm spekulasjon knyttet til kryptovaluta, og du bør derfor være oppmerksom på denne risikoen som en investor. 

2. Tyveri og hacking

Dessverre har kryptovaluta blitt et attraktivt mål for hackere ettersom det er enkelt å omsette stjålne midler. I tillegg oppbevares de fleste kryptovaluta porteføljer i digitale lommebøker, noe som har gjort det mulig å få tilgang gjennom målrettet phishing. Har du planer om å plassere større beløp i kryptovaluta bør du derfor sørge for å iverksette de nødvendige sikkerhetstiltakene for å beskytte din portefølje. 

3. Desentraliserte nettverk

Noe av hensikten bak kryptovaluta er at brukerne selv skal ha kontroll på nettverket, men dette betyr også at det ikke er noen overraskende myndighet. Dette betyr blant annet at det ikke vil være noen tredjepart man kan stille ansvarlig dersom noe skulle gå galt med en transaksjon. For deg som investor underbygger dette viktigheten av å velge pålitelige plattformer når man skal kjøpe og selge kryptovaluta. 

4. Risikoer knyttet til P2P nettverk

En del markedsplasser som håndterer kryptovaluta er såkalte P2P nettverk. Dette betyr at de knytter kjøpere og selgere direkte med hverandre, uten at plattformen er et mellomledd. For deg som bruker vil dette være det raskeste, men det er også den mest risikable måten å gjøre transaksjoner på. Ettersom et P2P nettverk ikke har mellomledd, så kan det også være mer utsatt for svindelforsøk. 

5. Tap av private nøkler

En viktig del av kryptovaluta og NFTs er bruken av private nøkler. Dette er den unike koden som bekrefter ditt eierskap av en mynt eller NFT. Tap av disse nøklene kan derfor utgjøre en betydelig risiko for investorer. Det er ingen måte å finne tilbake til nøkler man har mistet, noe som betyr at potensielt store verdier kan gå tapt. Tilsvarende kan tap av disse nøklene bety at noen fritt kan overføre dine verdier til sin egen portefølje uten at du får stanset det. 

6. Uregulerte plattformer

Uansett om du skal åpne en bankkonto eller handle aksjer, så vil dette foregå på godt regulerte plattformer. Kjøp og salg av kryptoverdier foregår derimot på langt mindre regulerte plattformer. Dette har økt risikoen for at man havner på fiktive markedsplasser der kurser eller annen informasjon kan være manipulert. Vårt beste tips for å forhindre dette vil være å kun benytte seg av de best etablerte plattformene når du håndterer dine kryptovaluta. 

7. Regional regulering

En overhengende risiko knyttet til kryptovaluta vil være at det dukker opp regionale reguleringer. Dette kan sette en bråbrems på markeder som er i kraftig vekst og dermed påvirke dine plasseringer på en negativ måte. Her hjemme har vi eksempelvis sett hvordan Skattemyndighetene har lagt ned store ressurser for å kartlegge kryptoformuer blant nordmenn. Heldigvis har reguleringer foreløpig kun handlet om integrering av kryptovaluta i markedet, men dersom det skulle komme mer negativt ladede reguleringer kan dette gi kraftige utslag i markedet. 

8. Valuta konverteringer

De fleste har nok fått med seg at kursene på kryptovaluta kan løpe løpsk til tider. Dette gjør det svært risikabelt å konvertere tradisjonelle valuta til ulike kryptovaluta. Eksempelvis kan en titt på Bitcoin vise en utvikling fra $20,000 til over $65,000 på 5 måneder, før den deretter falt tilbake til $28,000 noen måneder senere. Feil timing av markedet kan derfor ha katastrofal betydning for dine digitale verdier. 

9. Beskatning 

Beskatning av digitale verdier har lenge vært en gråsone, og mange har opplevd det som krevende å rapportere inn verdiene sine. Her er det forventet at myndighetene vil komme med nye retningslinjer for hvordan dette skal gjøres, men hva disse vil innebære er foreløpig ukjent. Skulle det bli streng beskatning av digitale verdier kan dette påføre investorer en ny risiko ved tapt inntekt. 

10. Likviditet

Aksjemarkedet og kryptovaluta kan sammenlignes i hvordan de fungerer, men det er også noen store forskjeller man bør vite om. Aksjemarkedet har nemlig såkalte market markets, større investeringsbanker som kjøper og selger aksjer aktivt. Disse vil derfor kunne tilføre likviditet i markedet dersom det blir nødvendig. Kryptovaluta markedet har ikke noe tilsvarende på plass ettersom det er desentralisert, noe som kan bety at likviditeten kan bli presset når det oppstår enorme svingninger i kursen og mange ønsker å selge samtidig. 

Det kan derfor være lurt å ha en konto på flere kryptobørser, slik at man har flere muligheter til å likvidere porteføljen sin om nødvendig. 

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.