generic

Kryptovaluta vs aksjer: Hva vil stige mest i fremtiden? (2024)

Merk: Kjøp av bitcoin og andre kryptovalutaer er ikke regulert i de fleste EU land (inkl. Storbritannia og Norge). På grunn av det har du ingen EU investor-beskyttelse, og risikerer også å tape egen kapital. All handel foregår på eget ansvar, og vi kommer ikke med økonomisk rådgivning. Gjør alltid egen research.

For investorer som søker den beste avkastningen kan det fort oppstå spørsmål om hvilke muligheter som er best fremover. De fleste markeder beveger seg nemlig syklist, noe som betyr at du kan hente bedre avkastning ved å flytte pengene fra en investering til en annen. I en periode med høy ustabilitet har dette ført til spørsmål om aksjer eller kryptovaluta er det mest attraktive for fremtidsrettede investorer.

Her kan det være at man trenger en krystallkule for å finne det endelige svaret, men vi skal i det minste forsøke å sammenligne de to populære alternativene. Det er nemlig liten tvil om at begge deler tiltrekker seg et stort antall investorer, men hvilken ligger best an til å bli lønnsom i fremtiden? Dette skal vi forsøke å ta en nærmere titt på i dag. 

Oppsummering

  • Som investor kan det ofte være vanskelig å vite hvilke assets man bør plassere penger i dersom man ønsker maksimal avkastning. Her har det gjerne vært et spørsmål om hvorvidt kryptovaluta eller aksjer gir den beste avkastningen langsiktig.
  • Selv om det ikke finnes noe universelt svar for dette, så vil en diversifisert portefølje av både aksjer og kryptovaluta ha de beste mulighetene for langsiktig avkastning.

Hva er kryptovaluta?

Før vi kan gå videre er det viktig med en grunnleggende forståelse for hva de to ulike alternativene innebærer. Først ut av disse er kryptovaluta som kort fortalt er digitale valutaer basert på såkalt blokkjedeteknologi. Disse har vist seg å være attraktive investeringer for mange de siste årene, men det er også et marked som er utrolig volatilt. Derfor har mange investorer valgt å kun ha en liten andel av pengene sine plassert i kryptovaluta. 

Hva er aksjer?

Selv om det kan være flere meninger om hva en aksje er for noe, så er det kort fortalt en eierandel i et underliggende selskap. Dette betyr at du kjøper en liten bit av selskapet når du investerer i en aksje. For deg som eier betyr dette at du får retten til å delta i generalforsamlingen, samt at du har rett på en del av overskuddet i form av utbytte. For de fleste investorer har aksjer vært langsiktige investeringer der man mottar både utbytte og verdistigning. 

Hva er de største ulikhetene mellom aksjer og kryptovaluta?

Selv om både aksjer og kryptovaluta kan gjøre det mulig å investere seg til rikdom, så er det noen betydelige ulikheter mellom de to investeringene. For mens aksjer gir eierandeler i et underliggende selskap, så vil kryptovaluta kun gi eksponering mot valutaen. Dette blir som om du skulle tatt et kronestykke og holdt det i håp om at kursen øker. 

Du vil ikke motta noe utbytte og det er ingen underliggende verdier. Risikoen for investorer er dermed større, men potensiell avkastning er også langt høyere enn i aksjer. Sist, men ikke minst er det viktig å merke seg at det er ulikheter i hvordan aksjer og kryptovaluta omsettes. 

Kryptovaluta markedet som en uregulert enhet er nemlig åpent 24/7 hele året rundt, mens aksjemarkedet er regulert med åpningstider. Dette betyr at det kan skje ting i markedet døgnet rundt når man er investert i kryptovaluta, mens man er bedre skjermet gjennom en portefølje av aksjer. 

Burde man investere i kryptovaluta eller aksjer?

Dette er gjerne et spørsmål som ofte dukker opp, men som det kan være vanskelig å svare på. Du må nemlig ta høyde for risikovillighet i investeringene dine, samt hvilken avkastning du har behov for. Det er ingen hemmelighet at aksjer har vært en stabil investering for langsiktige investorer, men kryptovaluta på sin side skaper og tilintetgjør formuer på en daglig basis. 

Mange investorer vil nok derfor være belønnet ved å velge den gylne middelvei fremfor å ha en rendyrket portefølje av aksjer eller kryptovaluta. På dette punktet er det viktig at man reflekterer over hvilken risikoprofil man ønsker med porteføljen sin, samt hvor lang tidshorisont man har på plassert kapital. 

Fordeler og ulemper med kryptovaluta

Kryptovaluta har tatt verden med storm de siste årene, og det er ikke uten grunn. Ved hjelp av avansert teknologi har det blitt åpnet for internasjonale transaksjoner med ekstremt lave kostnader. Mange har også tjent enorme formuer på idéen om desentralisert finans der brukerne selv tar tilbake kontrollen fra regulerte enheter. 

Mange investorer har begynt å vurdere kryptovaluta som et godt alternativ til edle metaller når de skal sikre porteføljen sin mot inflasjon. Se for eksempel på Bitcoin vs gull. Dette skyldes at de digitale valutaene ikke direkte påvirkes av pengepolitikken, og dermed kan gi en god beskyttelse mot potensielle rentebaner. De er også langt mer fleksible enn tradisjonelle valutaer, noe som gjør det til en attraktiv investering over hele verden. 

En risiko som derimot følger med kryptovaluta er nettopp det at de ikke er regulert av myndighetene. Dette kan medføre at det oppstår ekstrem volatilitet i markedet, samt at man kan oppleve svindelforsøk langt hyppigere. Det vil derfor være viktig å velge gode kryptobørser som er etablert i markedet når man skal omsette sine digitale verdier. 

Fordeler og ulemper med aksjer

Moderne teknologi har gjort det langt enklere å investere i aksjer, men det har også økt volatiliteten i markedet. I dag finnes det utallige applikasjoner som gir god tilgjengelighet for deg som ønsker å investere i aksjer uavhengig av budsjett. I tillegg er dette godt regulerte markeder som allerede har tålt tidens tann flere ganger.

Selv om det finnes mer enn 10,000 ulike kryptovalutaer, så vil alle disse fortsatt være kryptovaluta. Skulle markedet korrigeres er det derfor sannsynlig at alle vil falle i verdi. Her kan aksjer by på en langt bedre mulighet til å diversifisere porteføljen din gjennom aksjer i ulike bransjer og sektorer. 

En annen fordel med aksjer er at man får rett på utbytte, noe som kan tilføre likviditet i porteføljen din uten at du må selge noe. Dette kan sikre deg tørt krutt dersom nye muligheter dukker opp, uten at du må selge aksjene dine for å låse opp verdiene som ligger der. Spesielt i turbulente tider kan dette være en god sikkerhet mot at man må selge på ugunstige tidspunkter. 

Oppsummering Kryptovaluta vs aksjer

Det kan være gode muligheter innen både kryptovaluta og aksjer, men en langsiktig investor vil nok komme best ut gjennom en balansert portefølje. På denne måten kan man enklere risikovurdere porteføljen sin, samt få god eksponering mot både kryptovaluta og aksjer over en langsiktig tidshorisont. Dette vil gi en mindre volatil investering og dermed øke sannsynligheten for at man slipper de kraftigste svingningene.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.