generic

Likviditet: En rask innføring for 2024

Likviditet kan bety flere ting i forskjellige settinger.

Likviditet i et selskap: Likviditet i denne formen henspeiler til et selskap sin kortsiktige betalingsevne. Et selskap har god likviditet hvis det har evne til å møte sine kortsigtige betalingsforpliktelser ved forfall.

Likviditet ved finansielle instrumenter: Likviditet i denne formen henspeiler ofte til hvor raskt en vare kan kjøpes og selges til en stabil pris. For eksempel er valutamarkedet kjent som et veldig likvid marked. Grunnen til dette er at det er så mange aktører, slik at dersom du gjennomfører en salgsordre er det sannsynlig at du får solgt valutaparet før prisen endres nevneverdig, fordi det alltid vil være mange som vil gjennomføre valutaen. I likhet vil ofte aksjer i de aller største selskapene være mer likvide enn mindre selskaper.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.