generic

Limitordre: Alt du trenger å vite for å komme i gang

En limitordre er en ordre der du instruerer megleren din om å fullføre en ordre når prisen på en aksje du ønsker å handle når et visst nivå. Ved en limitordre vil du både spesifisere antall aksje du ønsker å kjøpe og hvor mye du vil betale for dem, og ordren din vil ikke bli fullført før du kan kjøpe disse aksjene for denne prisen.

En limitordre er det motsatte av en markedsordre. Mens man i en limitordre både spesifiserer pris og kvantum på ordren, vil man i en markedsordre kun spesifisere kvantum. Dette betyr at dersom du plasserer en markedsordre vil ordren gjennomføres så fort som mulig til den best mulige prisen noen er villige til å selge verdipapiret for. Ved en limitordre vil altså ikke ordren plasseres før verdipapiret har nådd prisnivået du har instruert megleren din om at du vil kjøpe for.

Eksempler

Tenk deg at du mener at verdien på en aksje X er verdt minst 405 kr, og aksjekursen har sunket over en lengre periode og ligger nå på 410 kr. I dette tilfellet kan du ha lyst til å gjennomføre en ordre hvor du kjøper 200 aksjer når kursen kommer under 405 kr. Fordelen med en limitordre er her at du slipper å sitte å følge med på og vente på at aksjen når under 405. Du kan simpelthen legge inn en ordre hos megleren din hvor du ber om å kjøpe 200 aksjer dersom kursen synker til under 405 kr.

Dersom kursen tre dager senere synker til 404,99 kr vil megleren din automatisk utføre kjøpsordren og åpne posisjonen din. I dette tilfelle vil du gå i profitt dersom aksjekursen igjen stiger. Man kan tenke seg akkurat det samme eksemplet med kjøp og salg av valuta eller andre verdipapirer.

Lukkingsordre med limit

I eksempelet ovenfenfor har vi en såkalt limit-åpningsordre. Man kan også bruke limitordrer til å lukke en posisjon. Dette kalles også for en stop-ordre. I dette tilfellet vil megleren din lukke posisjonen din dersom aksjen når et visst nivå. Dette kan være en veldig praktisk måte å unngå risiko på.

Vi kan igjen bruke eksemplet ovenfor. Ordren din ble altså automatisk gjennomført når aksjekursen sank til under 405 kr og du eier nå 200 aksjer i selskap X. Du har en teori om at aksjekursen over tid vil stige til 430 kr, men du har ikke tro på særlig mye mer kursstigning enn dette. I dette tilfellet kan du legge inn en ordre hvor du instruerer megleren din om å selge aksjene dersom aksjekursen stiger over 430 kr. En uke etter stiger aksjekursen til 430,1 kr og megleren din lukker så posisjonen din.

I dette eksemplet har du da tjent 5000 kr ved å benytte deg av ulike limitordrefunksjoner.

Om Mats

Mats er redaktør hos Investikon.no hvor han dekker temaer som investering, aksjer og kryptovaluta. Han har flere års erfaring med investering innen disse temaene, noe som vil si at han har mye kunnskap å dele.